Copy
Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien | 1. april 2014

Udflugt til MuseumsCenter Hanstholm – husk tilmelding senest fredag 4. april


Vi minder om udflugten onsdag 9. april, hvor vi får en rundvisning i det store bunkeranlæg, der fortæller spændende historie om det tyske befæstningsanlæg langs Vestkysten, også kaldet Atlantvolden.

Læs nærmere om tilmelding, fælleskørsel, mødetidspunkt m.v. her

Bred tilslutning til herredsudstilling ved fællesmøde på Bratskov


Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har nu officielt iværksat planlægningen af en herredsudstilling, der skal markere 75-året for Danmarks besættelse i 1940.

Det skete ved et møde på herregården Bratskov i Brovst, hvor udstillingsgruppen præsenterede sit oplæg for de omkring 30 deltagere, der repræsenterede lokalområderne Brovst, Fjerritslev, Hannæs og Aggersund.

Der er lagt op til en bred, alsidig og folkelig udstilling i samarbejde med Kulturforeningen Tinghuset, som også lægger lokaler til. Når udstillingen åbner 9. april 2015, vil Tinghuset i Fjerritslev fremstå flot og nyrenoveret.

Det er planen at holde åbent fra torsdag til mandag, og der vil ud over en række temaudstillinger være lejlighed til at lytte til relevante foredrag og deltage i sangtimer, der i tråd med besættelsestiden kaldes alsang. Fredag formiddag og hele mandagen vil der være åbent for skoleklasser.

På Bratskov-mødet gav forsamlingen sin tilslutning til, at der arbejdes med seks hovedtemaer: 1. Dagligliv under besættelsen, 2. Kirke- og foreningsliv under besættelsen, 3. Den offentlige forvaltning under besættelsen, herunder skole, presse og samfærdsel, 4. Værnemagtens tilstedeværelse, anlæg og manifestationer, 5. Modstandsbevægelsen samt 6. Befrielsen og besættelsestidens følger.

Temaudstillingerne, der krydres med tidstypiske effekter, arrangeres i Tinghusets celler og andre mindre rum, og langs væggene i den historiske bygning vil der være mulighed for opsætning af plancher med særskilte historier, kortmateriale og lignende.

Hvert tema får sin egen arbejdsgruppe, som skal være tovholder og gå på jagt efter materiale ved hjælp af lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, arkiver og museer samt enkeltpersoner over hele Han Herred. Der vil også blive indhentet assistance fra større samlinger uden for lokalområdet.

Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev er omdrejningspunkt i hele planlægningsfasen gennem det kommende år, og der er åbent for alle henvendelser fra såvel grupper som privatpersoner i kælderen under Fjerritslev Bibliotek hver mandag kl. 13-17.

Udstillingsgruppen samles i nær fremtid for at tage de næste skridt, hvorefter der meldes mere detaljeret ud om planerne for samtidig at bede om offentlighedes hjælp.

Projekt Besættelsestidens Han Herred er støttet af Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg (KFL) og Jutlander Bank A/S.

Nye artikler om besættelsestiden på Hanherred.dk


Der kommer hele tiden nye artikler på projektets hjemmeside. Senest har lokalhistoriker Ingvard Jakobsen bladret i de gamle årgange af Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred og dér fundet en række artikler, som ud over Thy også omhandler forholdene i det vestlige Han Herred under den tyske besættelse 1940-45.

Ligeledes har Inge Ulrik, der er formand for Lokalhistorisk Forening for Halvrimmen og Omegn, fundet et interview, der sætter fokus på dagliglivet i det østlige Han Herred under besættelsen.

Læs artiklerne om besættelsestidens Han Herred her
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp