Copy
Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien | 28. april 2014

Så er programmet for Træf Han Herred klar


Tranum, Brovst og Skovsgaard bliver omdrejningspunktet for årets træf for alle, der holder af Han Herred

Lørdag 21. juni 2014 byder Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred for 14. gang velkommen til en både hyggelig og indholdsrig dag, hvor lokalbefolkningen kan mødes med dem, der engang forlod hjemstavnen for at søge udfordringer andre steder i landet eller i det fremmede. Også egnens mange sommergæster, som gerne vil stifte nærmere bekendtskab med Han Herreds folk og kultur, er meget velkomne.

Programmet byder på kirkebesøg i Tranum, rundvisning i Jammerbugt Sundhedshus (tidligere Brovst Sygehus) og frokost med eftermiddagsprogram i Skovsgaard Multihus.

Se detaljeret program på www.hanherred.dk/traefhanherred, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig online.

Ligeledes kan programfolder og plakat downloades, hvis du har lyst at sende en invitation til familie og venner eller sætte en plakat op i dit lokalområde.

Vi opfordrer dig også til at benytte Facebook – husk at »synes godt om«, så dine FB-venner bliver gjort opmærksom på muligheden.

Se billeder fra sidste års træf her
 
Tilmeld Træf Han Herred 2014 her

Udbytterig aftentur i besættelsestidens spor


Museumsleder Jens Andersen viste rundt og besvarede mange spørgsmål i MuseumsCenter Hanstholm
 
Årets 9. april-arrangement i Projekt Besættelsestidens Han Herred gik til MuseumsCenter Hanstholm, hvor museumsleder Jens Andersen, som i efteråret 2013 holdt et velbesøgt foredrag på Fjerritslev Skole, tog imod de 23 deltagere fra øst og vest i Han Herred.
 
Museet rummer en enestående dokumentation af landets største fæstningsanlæg fra den tyske besættelse 1940-45. Blot mangler den store 38 cm-kanon, som ifølge internationale aftaler blev tilintetgjort i årene efter krigen. Men i Kristiansand på den anden side af Skagerrak ses en model, der er stort set identisk med den, der var opstillet i Hanstholm.
 
Med de to kanonanlæg på hver sin side af indsejlingen til Skagerrak og Kattegat kunne tyskerne kontrollere farvandet og hindre allierede skibes adgang.
 
Deltagerne blev vist rundt i kanonbunkeren, som ud over ammunitionslager og diverse udstyr til klargøring af 38 cm-kanonen også indeholder en mandskabsafdeling, hvor der var centralvarme, eget elektricitetsværk og vandforsyning til 30 dage under jorden.
 
Deltagerne fik undervejs besvaret mange spørgsmål og sat perspektiv på mange af de dilemmaer, som besættelsestiden rummer.
 
Se billeder fra det vellykkede arrangement her

Sange ved havet

 
Sidste års succes giver rygstød til en ny sæson med fællessang i solnedgangen ved Slettestrand
 
En mangeårig sommeraktivitet ved signalmasten i Agger under overskriften »Sange ved havet« gav sidste år inspiration til at forsøge sig med en lokal version af dette spændende initiativ i Han Herred.
 
Otte organisationer bakkede op om idéen, og i løbet af tre tirsdage deltog ikke færre end 600 fastboende og sommergæster i fællessangen, som i al sin enkelhed består i at synge af hjertens lyst efter Han Herred Sangbogen til varieret musikalsk akkompagnement.
 
Der er foreløbig planlagt følgende tre arrangementer, alle kl. 20.00 ved Havbådehuset på landingspladsen i Slettestrand:
 
Tirsdag 1. juli, tirsdag 15. juli og tirsdag 5. august
 
Alle er hjertelig velkommen til at være med!
 
Bag Sange ved havet står følgende foreninger og institutioner: Han Herred Turistforening, Destination Slettestrand-Svinkløv, Han Herred Havbåde, Hjortdal Beboerforening, Hjortdal Menighedsråd, Kulturforeningen Tinghuset, Jammerbugt Kulturskole og Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.
 
Læs mere på www.hanherred.dk/sangevedhavet, hvor der også er link til et tv-indslag fra premieren i 2013

Hanherredhistorier

 
Internetportalen Hanherred.dk giver nu plads til både små og store historier om landet mellem hav og fjord
 
Han Herred Bogen er Lokalhistorisk Samvirkes »flagskib«, som år efter år bringer os vidt omkring i tid, sted og emnevalg. Hovedvægten lægges på den gode erindringsfortælling, som mange kan identificere sig med, og hertil kommer forskellige artikler, som bringer både kendte og mere overraskende emner og facetter frem i lyset set gennem lokalhistorikerens briller.
 
Redaktionen og samvirkestyrelsen  har den fælles holdning, at artiklerne fra Han Herred  Bogen som hovedregel ikke offentliggøres på internettet, da vi gerne vil fastholde og fremme salget af bogen bedst muligt. Til gengæld kan man på hjemmesiden www.hanherred.dk/hanherredbogen/aargange finde en oversigt over indholdet af samtlige årgange (brug evt. søgefeltet).
 
Men redaktionen er til enhver tid i besiddelse af en del stof, som måske har været offentliggjort i andre sammenhænge, eller som har en form og længde, der ikke umiddelbart egner sig til at blive trykt i Han Herred Bogen.
 
Derfor er der nu åbnet en ny sektion på hjemmesiden med overskriften »Hanherredhistorier«, hvor sådanne artikler kan publiceres efter redaktionens valg og skøn.

Der er allerede lagt en del artikler ud, som kan læses her
 
God fornøjelse!
 
NB. Husk at tegne abonnement på Han Herred Bogen, så du ikke går glip af oplevelsen ved at sidde med en rigtig »historiebog« i hånden.

Bestil abonnement eller enkeltudgaver af Han Herred Bogen her

100-året for Amts- og Herredsudstillingen 1914

 
I dagene 4.-12. juli 1914 var dyrskuepladsen i Fjerritslev ramme om en storstilet begivenhed, som tiltrak tusinder af gæster udefra
 
I Fjerritslev arbejdes der for tiden på at festligholde 100-året for den store amts- og herredsudstilling i 1914, hvor land og by mødtes, og egnens forretningsdrivende, producenter, kunstnere og foreningsliv viste alt det bedste, man formåede i de fremgangsrige tider, før første verdenskrig brød ud en lille måneds tid senere.
 
Blandt idéerne til jubilæumsfejringen er at vise en række historiske billeder frem på en fotoudstilling, ligesom der er planer om at invitere egnens kunstnere og erhvervsdrivende til at vise, hvad Han Herred formår anno 2014.
 
Indtil de nærmere detaljer foreligger, kan man kigge lidt i udstillingskataloget fra 1914, hvor vi får et glimrende indtryk af det erhvervsliv, der var blomstret frem efter jernbanens fremkomst i perioden 1897-1904, og hvor vi bliver taget med på en rundtur i stationsbyen og dens naturskønne opland gennem artikler af redaktør Martin Nørgaard og realskolebestyrer B. Thorlacius Ussing.
 
Læs om begivenheden, og kig i udstillingskataloget fra 1914 her

Nu bygges Tømmerby Kirke i miniformat

 
I Frøstrup Minilandsbys værksted på Kirkevej 13 er der i øjeblikket gang i opførelsen af en model af Tømmerby Kirke i størrelsesforholdet 1:10
 
Arbejdet foregår minutiøst efter fotografier og opmålinger, og selv de fine relieffer i kirkens apsis gengives i modellen.
 
På billedet viser Svend Erik Dige et lille mandshoved, der er en af de seks figurer blandt granitkvadrene i østvæggen.
 
Når kirken er færdigbygget, skal den placeres i udkanten af de ca. 80 huse, som til sammen skal give et indtryk af stationsbyen fra jernbanens etablering i 1904 frem til ca. 1920.
 
Anlægget kan ses sommeren igennem ved Plejecenter Trye i Søndergade 36.

Læs mere om åbningstider m.v. på www.frostrupminilandsby.dk
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp