Copy
Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien | 21. november 2014

Han Herred Bogen kan inspirere nutidens iværksættere


Udgivelsen af Han Herred Bogen 2015 blev behørigt fejret ved en festlig sammenkomst for forfattere, redaktion og udvalgsmedlemmer i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Læs introduktion til bogens artikler her

Den traditionsrige begivenhed fandt sted i hyggelige og stemningsfulde rammer på herregården Bratskov i Brovst, hvor der indledningsvis var korte taler af styrelsesformand Otto Kjær Larsen og borgmester Mogens Gade.

Otto Kjær Larsen konstaterede, at Han Herred Bogen 2015 er nummer 20 i rækken siden 1996, og at der er tale om endnu et »velskabt barn« i det kendte omfang og smukke udstyr, og borgmesteren takkede for den værdifulde indsats, som bliver lagt for dagen i det lokalhistoriske arbejde til gavn for fællesskabet i såvel Han Herred som Jammerbugt Kommune.

Der blev sunget flittigt efter Han Herred Sangbogen, som samvirket udgav i 1999, herunder »Jeg véd et sted mellem hav og fjord«, der oftest omtales som »Han Herred-sangen«. Forfatteren til netop denne sang, gårdejer Bent Nygård fra Drøstrup ved Fjerritslev, er udvalgt som årets kunster, og på redaktionens vegne introducerede Bente Kristensen den solide bonde, der med udspring i sine tanker og følelser omkring de nære ting – det at leve på landet og arbejde med sin jord i pagt med naturen – har skrevet et stort antal sange og digte gennem årene til glæde for mange.

Ejgil Bodilsen præsenterede de øvrige 15 indlæg i årbogen og deres forfattere og påpegede, at flere af artiklerne er præget af den iværksætter- og selvstændighedstrang, som også ofte bliver fremhævet som en vigtig drivkraft for fremtidens lokalsamfund. Derfor kan Han Herred Bogen være til inspiration for nutidens iværksættere, fremhævede han.

Blandt dem, der i svundne tider kastede sig ud i at opbygge en tilværelse uden sikkerhedsnet, kan nævnes skomager L.P. Larsen i Brovst, husmandsparret Marie og Bertel i Andrup Bjerge og udvandrerne Maren Kirstine og Peder Odgaard Nielsen fra Hannæs, som alle har fået deres livsfortælling med i denne udgave.

Årets kirke er Skræm Kirke, som trods sin beskedenhed er et vigtigt pejlemærke, ikke blot i sognet, men også for mange, der færdes ad landevejene gennem Han Herred.

Til flere af artiklerne foreligger der supplerende stof, som kan findes her.

Han Herred Bogen 2015 kommer som altid rundt i alle hjørner af det langstrakte herred med dets 24 kirkesogne, fra Vesløs i vest til Øland i øst. De lokalhistoriske sognegrupper bidrager til bogen med et gammelt billede fra hvert sogn til fotokavalkaden Det Gamle Album, ligesom medlemsforeningerne i øst og vest hver har leveret en kort årsberetning, så læserne får et indtryk af, at der virkelig er liv i lokalhistorien i »landet mellem hav og fjord«.

Ud over udgivelsen af Han Herred Bogen står Lokalhistorisk Samvirke bag det årlige Træf Han Herred og forskellige herredsprojekter. Den største satsning i disse år er projekt Besættelsestidens Han Herred, hvor der stiles mod en stor udstilling i Tinghuset 9.-13. april 2015 som markering af 75-året for Danmarks besættelse i 1940.

Se billedserie fra præsentationen af Han Herred Bogen 2015

Køb Han Herred Bogen

Han Herred Bogen 2015 koster kr. 300,- (abonnement kr. 245,-) og kan købes hos Sparekassen Vendsyssels afdelinger i Brovst og Fjerritslev, bibliotekerne i Brovst og Fjerritslev, de lokalhistoriske foreninger i Han Herred, Pen & Papir i Brovst, Renés Vin & Grønttorv i Fjerritslev, EDB Center i Fjerritslev, Balles Boghandel i Løgstør samt Fjerritslev Tryk, hvor de øvrige årgange og udgivelser også fås.

Bogen kan også bestilles online her
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp