Copy
Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien | 11. november 2014

Bent Nygård er årets kunstner i Han Herred Bogen

Han Herred Bogen 2015


Torsdag 20. november udkommer 20. årgang af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred
 • Udgivet af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst
 • Redaktion: Bente Kristensen, Ingvard Jakobsen og Ejgil Bodilsen
 • Grafisk produktion: Fjerritslev Tryk A/S
 • 240 sider, smukt indbundet med masser af illustrationer
 • Pris kr. 300
 • Abonnement kr. 245 (spar ca. 20 % på denne og fremtidige årgange ved bestilling af fast abonnement)
Bogen kan købes hos Sparekassen Vendsyssel samt bibliotekerne i Brovst og Fjerritslev, de lokalhistoriske foreninger i Han Herred, Pen & Papir i Brovst, Renés Vin & Grønttorv i Fjerritslev, Balles Boghandel i Løgstør eller direkte fra Fjerritslev Tryk, telefon 98 21 22 00, info@fjerritslev-tryk.dk

Læs mere og bestil bogen på www.hanherred.dk/hanherredbogen

 

Artiklerne i 20. årgang af Han Herred Bogen

 • Bente Kristensen og Ingvard Jakobsen: Sange fra landet mellem hav og fjord. Portræt af Bent Nygård, forfatteren til »Han Herred Sangen«
 • Ingvard Jakobsen: 100-året for kvinders valgret. Kvinder valgt til offentlige hverv – primært sogneråd – i Han Herred 1908-70
 • Gudrun Norre Kaspersen: Marie Kaspersen – en mønsterbryder og kulturpersonlighed
 • Ejgil Bodilsen: Aggersund under besættelsen 1940-45
 • Verner Bruhn: Herfra min verden går – 2. I skole og ud at tjene
 • Jens Peter Larsen: Hjemmeværnskompagni 1202 Fjerritslev
 • Inger Øeby Pedersen og Bjarne Jørgensen: Skræm Kirke
 • Jytte Vuust Nielsen: Minder fra Torslev Kær
 • Karen Danhøj: Om min bedstefar, skomager Lars Peter Larsen i Brovst
 • Jens Møller Gregersen: Hyrdedrenge på Øland 1908
 • Inge Ulrik: Agners ishytte i Halvrimmen
 • Hans Christian Thomsen: Ferier i Telling 1939-48
 • Karen Bjarnov: Fra heden – om Marie og Bertel i Andrup Bjerge
 • Rita Rendow: Barndomsminder fra arresten i Fjerritslev
 • Aalborg Amtstidende: Amts- og herredsudstillingen i Fjerritslev 4.-12. juli 1914
 • Johan Græsbøll Svaneborg: Maren Kirstine fra Græsbøll valgte kærligheden i Amerika

Leder du efter en bestemt artikel – eller artikler af en bestemt forfatter?

Besættelsestidens Han Herred


Der arbejdes i disse måneder målrettet mod en fælles herredsudstilling som en markering af 75-året for Danmarks besættelse 1940 og 70-året for befrielsen i 1945.

Udstillingen finder sted 9.-13. april 2015 i Tinghuset, Fjerritslev, og får følgende hovedtemaer:
 1. Dagligliv under besættelsen
 2. Kirke- og foreningsliv under besættelsen
 3. Den offentlige forvaltning under besættelsen
 4. Værnemagtens tilstedeværelse, anlæg og manifestationer
 5. Modstandsbevægelsen
 6. Befrielsen og besættelsestidens følger

Hjemmeside og fælles database
Hvis du har oplysninger eller effekter, der kan belyse ovenstående temaer, hører vi meget gerne fra dig. Selv korte erindringsglimt på nogle få linjer kan have stor betydning – men skriv også gerne længere og mere detaljerede indlæg på flere sider.

Alle bidrag formidles videre til udstillingens arbejdsgrupper, og en lang række af tidligere indkomne indlæg kan læses på projektets hjemmeside Hanherred.dk

Skriv til: redaktion@sognegrupper.dk

Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev modtager kopier af alt materiale i form af billeder, breve, dagbogsnotater, dokumenter, kortmateriale m.v. til en fælles database for Projekt Besættelsestidens Han Herred.

Skriv til: arkivetfjerritslev@gmail.com

Hvis man ikke ønsker at overdrage billeder og andet materiale til arkivet i original form, foretager arkivet en kopiering eller scanning, hvorefter materialet tilbageleveres til indehaveren.

Materiale kan også indleveres via de øvrige lokalarkiver i øst og vest, hvorefter disse indberetter det indkomne materiale til den fælles database, som kan benyttes ved at klikke her.

Lokalhistorisk Arkiv på Fjerritslev Bibliotek har åbent hver mandag kl. 13-17 for personlig henvendelse.

Skal vi være fælles om fortiden?


Jammerbugt Kommune sætter i den kommende tid ekstra fokus på de mange fine fortidsminder, der ligger i Jammerbugt. Derfor har Jammerbugt Kommune nu sat projektet »Fælles om fortiden« i gang.

Ønsket er i den kommende tid at få kontakt til frivillige borgere, foreninger, grupper og skoler, der kunne tænkes at ville bruge en eftermiddag eller to årligt på at pleje et lokalt fortidsminde. Samtidig ønsker vi også kontakt til lodsejere, der ønsker at få plejet deres fortidsminder.

Blandt fund og fortidsminder – en inspirerende foredragsaften på Bratskov
Projektet starter vi op med en hyggelig foredragsaften på Bratskov torsdag 27. november kl. 19-21.

Vi har inviteret arkæolog Lone Andersen fra Aalborg Historiske Museum til at holde et inspirerende foredrag: »Blandt fund og fortidsminder – fra en kratluskers dagbog«, hvor hun vil dele sin store viden med om os om egnens fortidsminder.

Til at fortælle om den praktiske »grønne« del i plejen af natur og fortidsminder har vi
inviteret Ove Albrechtsen fra Naturplejerforeningen til at formidle deres gode resultater med frivillig naturpleje og arbejdet med alt fra le til buskrydder.

Mette Wessel Fyhn fra Jammerbugt Kommune byder velkommen og fortæller om projektet »Fælles om Fortiden«.

Vi serverer kaffe og kage.

Arbejdet begynder nu
Arbejdet med at finde frivillige plejere, der vil »adoptere« et fortidsminde, eller lodsejere, der vil stille deres jord til rådighed, begynder nu.

Plejearbejde vil almindeligvis være at holde uønsket krat, høje græsser og træer væk fra fortidsminderne. Især træer, hvis rødder ødelægger fortidsminderne, og som ofte også »skygger« for det fine monument i landskabet, som for eksempel en gravhøj er. Gror der mange træer på fortidsmindet, tilbyder Jammerbugt Kommune at foretage førstegangsplejen.
 
Vil du vide mere – så kontakt
Team Vand og Natur, Jammerbugt Kommune
Mette Wessel Fyhn, mwf@jammerbugt.dk, telefon 40 48 77 23 eller 72 57 73 78
Ivan Kristensen, ikr@jammerbugt.dk, telefon 41 91 26 88 eller 72 57 76 88

Træf Han Herred 2015


Næste års træf for alle, der holder af Han Herred, er fastsat til lørdag 20. juni i Fjerritslev

Dagen begynder med morgensang, rundvisning og fortælling i det nyrenoverede tinghus, hvorefter vi fortsætter med frokost m.m. på Kultur- og Seniorcentret (Aktivitetscentret) på Tennisvej.

Sæt kryds i kalenderen – og invitér dine venner via Facebook eller e-mail.

Alle modtagere af dette nyhedsbrev får automatisk tilsendt det endelige program med tilmeldingsmulighed i foråret 2015.

Følg også med på www.hanherred.dk/traefhanherred

Kalenderen


Historisk Mode på Bratskov mandag 17. november
Så er forberedelserne til det næste arrangement i »Historisk Mode« i fuld gang. Det bliver arrangeret af Bratskov Kulturforening og foregår på Bratskov mandag 17. november kl. 19. Denne gang vil Ida Larsen på klaver ledsage modellernes optræden med toner fra de forskellige tidsepoker, samtidig med at Bente Kristensen fortæller om samfundsudviklingen og trækker tråde til historien.

Der kan købes billetter på Biblioteket i Brovst fra mandag 10. november i åbningstiden eller på telefon 72 57 85 00.

Inger Thunbo


»Blandt fund og fortidsminder – fra en kratluskers dagbog«
Foredrag på herregården Bratskov om fortidsminderne i Jammerbugt ved arkæolog Lone Andersen fra Aalborg Historiske Museum

Torsdag 27. november kl. 19-21 arrangerer Jammerbugt Kommune foredrag på Bratskov om de fortidsminder, som Jammerbugten er så rig på.

Aftenens foredragsholder er arkæolog Lone Andersen, der kender egnens fortidsminder som sin egen lomme. Hun har lovet at dykke dybt i anekdoteskuffen og vil fortælle humoristisk og vidende om sit arbejde med fortidsminder med særligt fokus på Jammerbugten.

Samme aften fortæller vi også om et nyt projekt i Jammerbugt Kommune med overskriften »Fælles om fortiden«, hvor kommunen i samarbejde med frivillige borgere og lodsejere ønsker at sætte fokus på fortidsminder i Jammerbugt.

Vi serverer kaffe og kage.

Mette Wessel Fyhn

 

Spændende foredrag

 • Livet i klitten og mosen v/Arne Sloth Kristoffersen
  Øster Han Herreds Egnssamling, Tranhøj 6, Tranum
  Tir. 18. nov. 2014 kl. 19. Kaffe à 30 kr.
 • TorsdagsCafé med Ketty Johansson
  Om udviklingen i stationsbyen Brovst fra petroleumslamper til elektricitet og fra cykel til automobil
  Brovst Bibliotek, Rotfelds Vej 11, Brovst
  Tor. 20. nov. 2014 kl. 15-17. Kaffe à 30 kr.
 • TorsdagsCafé med Svend Møller Nielsen
  Om naturen i Han Herred, specielt Fosdal-området
  Brovst Bibliotek, Rotfelds Vej 11, Brovst
  Tor. 27. nov. 2014 kl. 15-17. Kaffe à 30 kr.
 • TorsdagsCafé med Arne Sloth Kristoffersen
  Om Han Herred under anden verdenskrig
  Brovst Bibliotek, Rotfelds Vej 11, Brovst
  Tor. 8. jan. 2015 kl. 15-17. Kaffe à 30 kr.
 • TorsdagsCafé med Bjarne Nielsen Brovst
  Om originaler og andre kloge folk fra Nordjylland
  Brovst Bibliotek, Rotfelds Vej 11, Brovst
  Tor. 15. jan. 2015 kl. 15-17. Kaffe à 30 kr.
 • TorsdagsCafé med Kjeld Hansen
  Om bøgerne »Folk & fortællinger fra det tabte land«, historier om folk, der formede landet
  Brovst Bibliotek, Rotfelds Vej 11, Brovst
  Tor. d. 22. jan. 2015 kl. 15-17. Kaffe à 30 kr.

Hannæs-bøger på nettet


Som en fortsættelse af bogværket »Vesløsgård – en herregård på Hannæs« har lokalhistoriker Ingvard Jakobsen netop udgivet »Gårde og huse på Hannæs«.

Bogen omfatter over 70 gård-og husbeskrivelser fra Hannæs ca. 1500-2012 med masser af illustrationer og biografier, minileksikon m.m.

»Gårde og huse på Hannæs« er udgivet i samarbejde med Forlaget Knakken i Thisted og ligger til fri afbenyttelse på internettet – klik her.

Samtidig fås den i papirudgave, men kun i begrænset oplag og kun mod forudbestilling.

Prisen for den trykte udgave er 175 kroner, og bogen kan bestilles på Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune, telefon 99 17 28 43, Ingvard Jakobsen, telefon 97 99 35 08 (ingjak59@gmail.com) eller Else Svanborg, telefon 97 99 17 15.

Ud over »Gårde og huse på Hannæs« er såvel »Vesløsgård – en herregård på Hannæs« som det lokalhistoriske opslagsværk »Hannæs – folk og egn« også lagt ud på nettet. Begge bøger er for længst udsolgt i den trykte udgave.

Klim Fjordholme


Hjemmesiden om Klim Fjordholme har længe været under ombygning, men nu er den klar igen med mange nyheder.

Hvis du som bruger har nye oplysninger, rettelser eller andet, så skriv til hjemmesidens indehaver, Betty Sørensen, på betty-rudolf@mail.dk

Der er nyheder på årgangssiderne 1902, 1908, 1921, 1945, 1946 og 1953.

Desuden omfatter seneste revision:
 • Ny side med Fjordholme Skole 
 • Vejlerne – anlægsarbejdet, sluserne, græsning og fiskeri
 • Om beboere, ejendomme og andet: Jægersminde, Lyngholm, Bækgården, Svaneborg og Lassen Smed 
www.klimfjordholme.dk
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp