Copy
Nyhedsbrev fra Liv i Lokalhistorien | 3. juni 2014

Træf Han Herred lørdag 21. juni 2014

– træffet for alle, der holder af Han Herred 


Så er det tid at sende tilmeldingen til årets Træf Han Herred.

Sidste frist er mandag 9. juni.

Benyt tilmeldingsmuligheden på vores hjemmeside www.hanherred.dk/traefhanherred
hvor du også kan læse alt om dagens spændende program og se, hvem der allerede er tilmeldt.

Husk også at gå ind på træffets Facebook-side og dele invitationen med familie og venner.

I år besøger vi Tranum, som er en aktiv landsby midt i den store natur. Landsbyrådet står i spidsen for et stort udviklingsprojekt, som har gjort Tranum til Europas hurtigste it-landsby med internethastigheder på 1 gigabit pr. sekund. Desuden har de lokalhistoriske ildsjæle i Lerup-Tranum-Koldmose etableret et spændende mødested i den gamle telefoncentral på Tranhøj 6, hvor også Øster Han Herreds Egnssamling har til huse.

Dagen begynder med morgensang og rundvisning i Tranum Kirke, der er smukt beliggende ved rundkørslen i kanten af byen. Denne del ledes af sognepræst John Kristensen, som er meget historisk interesseret og en vidende og engageret fortæller.

Efter kirkekaffen, der så vidt muligt indtages i det fri, får vi en rundvisning i Jammerbugt Kommunes sundhedshus, som i samarbejde med Region Nordjylland er indrettet i de gamle sygehusbygninger i Brovst. Ud over den kommunale sundhedsafdeling, regionale klinikker og lægevagt har en lang række private behandlere til huse i disse omgivelser.

Ved den efterfølgende frokost i Skovsgaard Multihus bliver der rig lejlighed til at snakke på kryds og tværs med både kendte og ukendte, der har kærligheden til Han Herred til fælles. Vi skal også stifte bekendtskab med de dygtige og velsyngende damer og herrer fra Hanbokoret, der netop har fejret 40-års jubilæum med Ida Larsen som inspirerende leder gennem samtlige år.

Benyt muligheden for at kigge nærmere på Brovst-området, og tag evt. en overnatning eller to på et af vore skønne hoteller og pensionater.

Velkommen til Træf Han Herred 2014!
 
Tilmeld Træf Han Herred her

Lokalhistorisk sommerkalender


Læs om de mange lokalhistoriske sommeraktiviteter i Han Herred her

Sange ved havet


– fællessang i solnedgangen ved Havbådehuset i Slettestrand

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred er medarrangør, når der i sommeren 2014 inviteres til fællessang i solnedgangen på følgende tirsdage kl. 20.00 ved Havbådehuset i Slettestrand: 1. juli, 15. juli og 5. august.

Sange ved havet er kendt fra Agger i Sydthy, og i sommeren 2013 blev der taget initiativ til at lave et tilsvarende solnedgangsarrangement i Han Herred.

Valget faldt på Slettestrand, som er et naturligt midtpunkt for såvel lokalbefolkning som feriegæster ved Jammerbugten. Otte foreninger og institutioner meldte sig som bagland, herunder Han Herred Havbåde, som velvilligt stillede Havbådehuset til rådighed for arrangementet. Her kan der findes ly og læ for regn og blæst, og samtidig er der mulighed for at hygge sig med en kop kaffe, falde i snak med nye mennesker og kigge på særudstillinger eller den permanente udstilling om egnens specielle bådkultur.

Sange ved havet går i al sin enkelhed ud på at skabe et mødested for fastboende og besøgende. Der synges efter Han Herred Sangbogen, som indeholder 125 vidt forskellige sange, så der er noget for enhver, der kan li’ at synge. Der er endda mulighed for en fællessang på alle de nordiske sprog!

Musikledsagelsen kan være klaver, harmonika, violin, fløjte eller trompet – alt efter hvem der stiller sig rådighed.

Fællesangen varer ca. tre kvarter, hvorefter egnens hoteller på skift byder på kaffe og kage til en fornuftig pris.

Husk at tage kameraet med, så du kan indfange den hyggelige stemning fra Sange ved havet. Bådene ved Slettestrand er altid flotte på billeder!

Bag Sange ved havet står følgende foreninger og institutioner: Han Herred Turistforening, Destination Slettestrand-Svinkløv, Han Herred Havbåde, Hjortdal Beboerforening, Hjortdal Menighedsråd, Kulturforeningen Tinghuset, Jammerbugt Kulturskole og Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred

Herredsudstilling i Tinghuset 9.-13. april 2015


Udstillingsgruppen bag herredsudstillingen, der skal markere 75-året for Danmarks besættelse 9. april 1940, er i fuld gang med forberedelserne og har senest holdt møde på Fjerritslev Bibliotek torsdag 1. maj.

På mødet lykkedes det at udpege tovholdere for de seks hovedtemaer, som bliver omdrejningspunkter for udstillingen (se nedenfor).

Men der er stadig enkelte temaer, hvor der er behov for at udvide arbejdsgrupperne, så hvis nogen har lyst at deltage i en bestemt gruppe, er man yderst velkommen til at kontakte Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev på arkivetfjerritslev@gmail.com (åbent for personlig henvendelse mandag kl. 13-17).

Ud over den faste stab af tovholdere vil arbejdsgrupperne i de kommende måneder skabe kontakt til lokalhistorisk interesserede personer i alle Han Herreds lokalområder (Brovst, Fjerritslev, Aggersund og Hannæs) for at indhente oplysninger, billeder m.v., således at hvert tema bliver bredest muligt belyst.

Det er vigtigt, at alle opfatter sig som ambassadører for projektet og sørger for at opfordre andre til at bidrage med oplysninger og effekter, som kan give et alsidigt billede af Han Herred i 1940-45 og årene umiddelbart derefter.

Det kan være helt korte beskrivelser af bestemte hændelser eller længere erindringsforløb (også gerne hvad man har hørt forældre, bedsteforældre eller naboer fortælle om tiden dengang).

Metoden med »kaffemøder«, hvor en referent noterer stikord fra en rundbordssamtale mellem en håndfuld personer, er en velafprøvet metode til at få værdifulde oplysninger, som senere kan sammenskrives til egentlige beretninger.

Vi kan ikke love, at alt, hvad der kommer ind, bliver brugt konkret i herredsudstillingen. Men det hele vil tjene som baggrundsviden, og under alle omstændigheder vil historierne indgå i det dokumentionsmateriale, som kommer ud af Projekt Besættelsestidens Han Herred til glæde for såvel nuværende som kommende generationer.

Allerede nu ligger der en lang række spændende artikler på projektets hjemmeside www.hanherred.dk/category/besaettelsestidenshanherred

Følg også med på Facebook, hvor der uge efter uge lægges nye tip og tekster ud.

Anbefal gerne siden til dine Facebook-venner!
 

Oversigt over arbejdsgrupperne med bemandingen pr. 1. maj 2014
 
1. Dagligliv under besættelsen  
2. Kirke- og foreningsliv under besættelsen  
3. Den offentlige forvaltning under besættelsen  
4. Værnemagtens tilstedeværelse, anlæg og manifestationer  
5. Modstandsbevægelsen med bistand fra Børge Møller og Aksel C. Nielsen, begge Aalborg
 
6. Befrielsen og besættelsestidens følger
Kommende fællesmøder for den samlede udstillingsgruppe bliver i september 2014, januar 2015 og umiddelbart før selve udstillingen i april 2015. Mellem disse fællesmøder er det op til de enkelte arbejdsgrupper at aftale indbyrdes møder efter behov.
 
Fælles database
Den fælles database på Lokalhistorisk Arkiv Fjerritslev, som modtager kopier af alt materiale i form af billeder, breve, dagbogsnotater, dokumenter, kortmateriale m.v. kan kontaktes via arkivetfjerritslev@gmail.com eller i arkivets faste åbningstid mandag kl. 13-17.

Der kan søges i databasen via Fjerritslev Biblioteks hjemmeside
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet »Liv i Lokalhistorien«
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp