Copy
Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien | 11. december 2015

Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred ønsker alle vore venner en rigtig glædelig jul – med tak for dejlige oplevelser i 2015 


Glæd dig selv og andre med Han Herred Bogen 2016, som er fyldt med gode historier fra alle hjørner af Han Herred – en oplagt gave under træet!

Han Herred Bogen 2016 udgives i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst

Bogen koster kr. 300,- (abonnement kr. 245,-)
og kan købes hos Sparekassen Vendsyssels afdelinger i Brovst og Fjerritslev, Pen & Papir i Brovst, Renés Vin & Grønttorv i Fjerritslev, EDB Center i Fjerritslev, Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum, Balles Boghandel i Løgstør og Fjerritslev Tryk – hvor de øvrige årgange af bogen også fås

Han Herred Bogen kan også bestilles online her

Historier fra en mangfoldig og levende folkekultur i Han Herred


Han Herred Bogen 2016 præsenteret på herregården Bratskov

21. årgang af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Herred blev torsdag 19. november præsenteret ved en sammenkomst for forfattere, redaktion og udvalgsmedlemmer i Lokalhistorisk Samvirke for Herred.

Præsentationen af Han Herred Bogen 2016 fandt traditionen tro sted i hyggelige og stemningsfulde omgivelser på herregården Bratskov i Brovst, hvor samvirkestyrelsens formand, Otto Kjær Larsen, omtalte bogen som Lokalhistorisk Samvirkes »flagskib«, der er udkommet hvert år siden 1996.

Ligeledes genopfriskede formanden et par af årets højdepunkter i det store lokalhistoriske fællesskab, der rækker fra Øland i øst via Brovst, Fjerritslev og Aggersund til Vesløs i vest. Otto Kjær Larsen fremhævede især den meget velbesøgte herredsudstilling om besættelsestidens Han Herred i Tinghuset og årets Træf Han Herred i Fjerritslev, ligesom han løftede sløret for to kommende projekter med lokalhistorisk islæt, nemlig »Kunsten i Han Herred« og markeringen af 575-året for bondeoprøret i 1441.

Otto Kjær Larsen mindedes endvidere samvirkets initiativtager og mangeårige formand, Jens Damsgaard, der døde for nylig, og udtrykte taknemlighed for den store idérigdom, som Jens Damsgaard udfoldede for at bringe mennesker sammen om en fælles sag.

Redaktør Ejgil Bodilsen introducerede indholdet af den nye årbog – som i øvrigt er den hidtil største årgang på hele 280 sider – og fastslog indledningsvis, at Han Herred Bogen igen er en fantastisk samling historier om mennesker, der måske ikke var særligt velstående i økonomisk henseende, men som havde et stort menneskeligt overskud og var med til at forme en mangfoldig og levende folkekultur, som vi i dag er en del af.

De 16 indlæg i Han Herred Bogen 2016 kommer vidt omkring i tid og emnevalg, og der er som altid bidrag fra alle hjørner af det langstrakte herred.

Årets kunstner 2016 er forfatteren Eva Chortsen, Ollerup, der har en omfattende produktion af sange, salmer, digte, teaterstykker, noveller og børnebøger bag sig og konstant er i gang med nye projekter. Eva Chortsen er fra Vester Svenstrup og gik i Hjortdal Skole, hvor hendes lyst til at læse, skrive og optræde ikke mindst blev næret af skolelederparret Frida og Keld Gaardboe.

Eva Chortsen oplæste en række eksempler på sin digtekunst, hvoraf en stor del er blevet til i samarbejde med ægtefællen, musikeren og komponisten Bjarne Korsgaard, som døde for fem år siden. Desuden var der lejlighed til at synge et par af kunstnerparrets fælles tekster og melodier fra Han Herred Sangbogen.

Årets kirke er Vesløs Valgmenighedskirke, hvis historie i bogen bliver fortalt af Signe Marie Ingvardsen.

De lokalhistoriske sognegrupper bidrager til bogen med et gammelt billede fra hvert sogn til fotokavalkaden Det Gamle Album, ligesom medlemsforeningerne i øst og vest hver har leveret en kort årsberetning, så læserne får et indtryk af, at der virkelig er liv i lokalhistorien i »landet mellem hav og fjord«. Ligeledes udgør kavalkaden Årets gang i Han Herred med klip fra de lokale aviser et fyldigt indslag.

Den grafiske produktion er lagt i hænderne på Fjerritslev Tryk, som igen høstede megen ros for det flotte boghåndværk. Omslagsbilledet er Bryggergaarden i Fjerritslev, fotograferet af Mattias Bodilsen.

Der var en fin og munter stemning over bogarrangementet fra først til sidst, og mange bekendtskaber blev indgået eller genopfrisket mellem de knap 60 deltagere i den smukke herregårdssal.

Lokalhistorisk Samvirke indstifter ny hæderspris for lokale ildsjæle


Årets Hane 2015 blev overrakt Lis og Erling Jensen ved en sammenkomst i Klim Sparekasse

Styrelsen for Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har gennem nogen tid overvejet, hvordan fællesskabet kan påskønne nogle af de ildsjæle, som yder en ekstraordinær frivillig indsats i det lokalhistoriske arbejde i både øst og vest.

Det har resulteret i, at samvirket har indstiftet en ny hæderspris, som med baggrund i landsdelens kendte symbol har fået titlen Årets Hane.

Hædersprisen består af en keramikhane, der er udført af pottemager Rikke Kristensen, Thorup Strand. Hanen sidder på en høj fod, som er inspireret af hanen på mølletårnet i Fjerritslev. Klim Sparekasse er velvilligt trådt til som sponsor for initiativet.

Og det har ikke været svært at finde frem til den – eller rettere dem – der skal have æren af at være de første modtagere af Årets Hane, fortæller Otto Kjær Larsen, der er formand for Lokalhistorisk Samvirke.

– Valget faldt helt naturligt på Lis og Erling Jensen fra Klim. De to er simpelthen blevet en institution i Han Herreds lokalhistoriske netværk »Liv i Lokalhistorien«. De passer Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev med et engagement, der ligger langt ud over det sædvanlige, og der er virkelig styr på tingene, både på reolerne og på computeren. Desuden var Lis og Erling blandt de første til at lægge billeder og oplysninger ind på den nye offentlige portal Arkiv.dk

– Ikke nok med, at de holder åbent hver mandag eftermiddag i lokalarkivet. De servicerer folk fra nær og fjern, alle ugens dage, hele året rundt, via deres computere derhjemme, og de hjælper sognegrupper både i øst og vest, hvilket vi ikke mindst oplevede ved herredsudstillingen »Besættelsestidens Han Herred« i Tinghuset i dette forår.

– Og altid med smil og godt humør!

Årets Hane blev afsløret ved præsentationen af Han Herred Bogen 2016 på Bratskov i Brovst og officielt overrakt til Lis og Erling Jensen ved en sammenkomst i Klim Sparekasse, hvor direktør Henrik Agesen udtrykte glæde over, at sparekassen på denne måde kan være med til at påskønne en vigtig frivillig indsats i Han Herred, som er sparekassens naturlige virkeområde.

Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp