Copy
Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien | 7. december 2016

Læs i dette nyhedsbrev

 • Han Herred Bogen 2017 – nye brikker til lokalhistoriens puslespil
 • Stationsbyfotografen – nu som DVD
 • René er klar med 5. årgang af Fjerritslev Port
 • Klim Sparekasse hædrer lokalhistorisk igangsætter
 • Foredragsrække på Brovst Bibliotek
 • Træf Han Herred 2017
 • Aggersundbroen fylder 75 år
 • Festen på Aagaard 2018
 • Søg i de gamle udgaver af Fjerritslev Avis

Specielt vigtigt for medlemmer af lokalhistoriske foreninger/sognegrupper i Brovst- og Fjerritslev-området (bemærk deadline for indsendelse af oplysninger!)
 • Ny lokalhistorisk rubrik i Kulturbladet
 • Ny fælles folder for lokalhistorisk aktivitet i Jammerbugt
 • Vær med til at udpege kulturmiljøer i Jammerbugt Kommune

Han Herred Bogen 2017 – nye brikker til lokalhistoriens puslespil


Se flere billeder fra bogfesten

Herregården Bratskov i Brovst lagde igen i år rammer til udgivelsen af den lokalhistoriske årbog for Øster og Vester Han Herred. Forfattere, redaktører, redaktionsudvalg samt medlemmer af Lokalhistorisk Samvirkes styrelse og øvrige udvalg – 65 mennesker i alt – deltog i festlighederne, og der var synlig glæde over såvel Han Herred Bogen 2017 som over det unikke lokalhistoriske fællesskab, der strækker sig over 24 sogne mellem Øland i øst og Vesløs i vest.

Borgmester Mogens Gade bragte indledningsvis en hilsen fra kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune og glædede sig over, at der er så stærk en lokalhistorisk tradition i Han Herred med en smuk og læseværdig årbog og en lang række sognegrupper og foreninger, der medvirker til at give befolkningen både »rødder og vinger«.

Johan Svaneborg på violin og Niels Kraghede på harmonika sørgede for den muntre stemning omkring fællessangen, og styrelsesformand Otto Kjær Larsen tog i sin tale et tilbageblik på nogle af årets højdepunkter i Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred – herunder middelalderdagene »Festen på Aagaard« 3.-4. juni og Træf Han Herred 14 dage senere. Hele formandens årsberetning er trykt som forord i bogen.

Redaktør Ejgil Bodilsen introducerede indholdet af Han Herred Bogen 2017 og hæftede sig ved »lokalhistoriens puslespil«, som også denne udgave er et udtryk for. Samtidig præsenterede han alle bidragyderne til de 18 historier, som har fundet vej til årgang 2017, hvorefter det var tid til at afsløre selve »barnet«, som er 22. udgave af den populære lokalhistoriske årbog. Årets kunstner er multikunstneren Piet Art Pedersen, og årets kirke er Tranum Kirke, der i bogen beskrives af sognepræst John Kristensen.

Han Herred Bogen udgives i samarbejde med Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst, som var repræsenteret ved formand John Olsson.

Fjerritslev Tryk fik stor ros for den grafiske produktion, og som forsidemotiv er i år valgt Mattias Bodilsens sommerlige foto af Svinkløv Badehotel, så årbogen dermed kan bidrage til at videreføre »Svinkløv-ånden«, indtil en afløser for det nu nedbrændte klenodie kan forventes klar i foråret 2018.

En dejlig og hyggelig aften var slut – og Han Herred Bogen 2017 er nu på vej ud til de mange læsere.

Læs mere om indholdet i Han Herred 2017

Bestil Han Herred Bogen 2017 (evt. fast abonnement på kommende udgivelser)

Stationsbyfotografen – nu som DVD

 
Filmen om Fjerritslev fra 1939 til 1946 er nu udgivet på DVD med en spilletid på 34 minutter og kan købes både i Fjerritslev og i Thisted. Filmen blev produceret i 1998 af JV Film & TV som VHS, men med støtte fra Jammerbugt Kommune er den hermed blevet digitaliseret.

Det er et usædvanligt historisk tidsbillede – måske den eneste danske dokumentarfilm om stationsbyen som geografisk fænomen.

Fotograf Svend Mikkelsen kom til Fjerritslev i 1939 og startede sammen med sin kone en fotoforretning. Men samtidig anskaffede han sig et 16 mm filmkamera, og når han ikke havde travlt i forretningen, gik han ud på gader og stræder og filmede glimt af arbejdsliv og fritidsfornøjelser i byen og på egnen.

Slagteriet, mejeriet og avisen skildres som arbejdspladser. Der er gadelivet, håndværkere og butikker, og der er hestemarked, dyrskue og byfest. Om søndagen tager man til Svinkløv og bader, og filmen indeholder også et glimt af det nu nedbrændte Svinkløv Badehotel. Med reporterens sans for det usædvanlige på egnen følger Mikkelsen et stort byggeprojekt frem til indvielsen i 1942, nemlig opførelsen af Aggersundbroen.

Da Svend Mikkelsen døde, efterlod han sig gode, professionelle sort/hvide filmoptagelser med en spilletid på fire timer. Hans søn og datter – Hans Mikkelsen og Karna Nielsen – besluttede i efteråret 1996 at skænke materialet til Fjerritslev Bibliotek, så det kunne gemmes til eftertiden.

Biblioteket og en lokal arbejdsgruppe i tilknytning til Lokalhistorisk Arkiv engagerede filminstruktøren Jørgen Vestergaard, Sennels, der står bag en lang række dokumentarfilm af høj kvalitet via sit produktionsselskab JV Film & TV, og sammen med filmklipperen Tommy Hald fra TV2/Nord brugte Jørgen Vestergaard et par måneder på at gennemgå og klippe de historiske stumfilmoptagelser til en længde på 34 minutter og forsyne dem med reallyde, musik og speakerkommentar.

Den erfarne filminstruktør siger om »Stationsbyfotografen«:

– Jeg har ført set gamle stumfilm fra samme periode, men de nøjes som regel med at vise de mere festlige sider af bylivet. Kongemodtagelser, børnehjælpsdage med optog, tivoli på torvet og den slags. Det helt usædvanlige ved Svend Mikkelsens optagelser er hans vågne blik for arbejdet og for hverdagslivet, som det former sig i stort og småt. Derfor bliver det en ægte og realistisk dokumentarfilm om livet i en typisk dansk stationsby i 1930’erne og 40’erne. Det ville blive trivielt at se alle Mikkelsens fire timer, men med klipningen har vi lagt vægt på at skabe en underholdende tidsrejse.

DVD’en kan bl.a. købes hos Sparekassen Vendsyssel Fjerritslev eller på Fjerritslev Bibliotek.

René er klar med 5. årgang af Fjerritslev Port

 
Fjerritslev Port 2016 er nu på gaden, og vinhandler René Hjørnet Jensen lancerer dermed 5. udgave af den tradition, som han har skabt med portvin af høj kvalitet fra Quinta do Pégo i Dourodalen i Portugal.

Traditionen med Fjerritslev Port blev grundlagt i 2012, hvor det gamle Tinghus, som i dag er kulturcenter, prydede forsiden. Siden fulgte den gamle sparekasse i Søndergade 11 (årgang 2013), Fjerritslev Station (årgang 2014) og Fjerritslev Kro (årgang 2015).

Som forside til årgang 2016 er valgt den smukke ejendom, som skrædder og musikhandler Chr. Sand Kjeldsen (1879-1942) opførte i Østergade 13, hvor hustruen tillige åbnede en materialistforretning under navnet Sæbehuset. Endvidere var der manufakturforretning i ejendommen. Dette hus blev lidt af et kulturelt centrum i byen, idet det Sand Kjeldsen’ske hjem op gennem 1920’erne og 30’erne altid genlød af musik. Selv dannede Chr. Sand Kjeldsen, der fik titel af musikdirektør, sit eget orkester og spillede ved utallige lejligheder i by og omegn. Kort før sin død i 1942 komponerede han sin egen »Bromarch« til Aggersundbroens indvielse. Også børnene udviklede sig musikalsk, og især sønnen Eyvind Sand Kjeldsen skabte sig en glansfuld karriere som koncertmester i Det Kongelige Kapel gennem hele 38 år.

Billeder, historisk tekst og grafisk layout er et samarbejde med Bodilsen tekst & foto.

Klim Sparekasse hædrer lokalhistorisk igangsætter


Af Otto Kjær Larsen
 
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred og Klim Sparekasse har for anden gang uddelt Årets Hane som en hædersbevisning til en eller flere personer, der yder en særlig indsats til gavn for »Liv i Lokalhistorien«, der er et fællesprojekt for Han Herreds 24 sogne.

Valget faldt i år på Ejgil Bodilsen, Fjerritslev, som ud over at være redaktør for Han Herred Bogen også har været igangsætter af en række projekter og inspirator for de lokalhistoriske sognegrupper gennem den seneste snes år.

Årets Hane 2016, der ligesom sidste år er udført i keramik af pottemager Rikke Kristensen, Thorup Strand, blev afsløret ved præsentationen af Han Herred Bogen 2017 på herregården Bratskov i Brovst og officielt overrakt til Ejgil Bodilsen ved en sammenkomst i Klim Sparekasse.

I sin tale på Bratskov fremhævede formand Otto Kjær Larsen blandt andet, at Ejgil Bodilsen hædres for sin evne til at få alle i det lokalhistoriske arbejde til at føle sig betydningsfulde, og at han i høj grad har æren af, at de lokalhistoriske sognegrupper har fundet deres egne ben.

– Han har lært os at samarbejde på kryds og tværs, og det siger ikke så lidt! Han er den, der har det store overblik i forbindelse med samvirkets arrangementer såsom middelalderfest, udstillinger, stormøder og fællesprojekter.

Direktør Henrik Agesen glæder sig over, at Klim Sparekasse med dette sponsorat kan være med til at påskønne en ekstraordinær indsats for kulturlivet i Han Herred, som er sparekassens naturlige virkeområde.

Sidste år tilfaldt Årets Hane ægteparret Lis og Erling Jensen, Klim, for deres omfattende frivillige arbejde på Lokalhistorisk Arkiv i Fjerritslev.

Foredragsrække på Brovst Bibliotek

Træf Han Herred 2017


Træf Han Herred 2017 er fastsat til lørdag 17. juni med et spændende program, der vil foregå i det vestlige Han Herred – sæt X i kalenderen allerede nu, og følg med på vores hjemmeside eller Facebook-side.

Se billeder fra Træf Han Herred 2016

Aggersundbroen fylder 75 år

 
18. juni 1942 var det slut med den gamle færge over Aggersund, og en ny, flot bro kunne indvies med pomp og pragt trods tilstedeværelsen af den tyske besættelsesmagt.

Det er nu 75 år siden, og en lokal initiativgruppe er allerede i fuld sving med at planlægge en behørig fejring af brojubilæet – i øvrigt i samme weekend som Træf Han Herred, så tilrejsende gæster kan få begge oplevelser med.

Festen på Aagaard 2018


Efter den store succes med »Festen på Aagaard« 3.-4. juni 2016 er der nedsat en arbejdsgruppe med Sanne og Kim Jensen, Gammel Aagaard, i spidsen for at planlægge nye folkelige/kulturelle arrangementer på herregården.

Arbejdsgruppen sigter mod at kunne afvikle et nyt arrangement i begyndelsen af september 2018 med temaet HØST.

Se billeder fra årets festligheder her

Billedserie dag 1
Billedserie dag 2

Søg i de gamle udgaver af Fjerritslev Avis


En drøm for alle lokalhistorisk interesserede er nu gået i opfyldelse med digitaliseringen af samtlige NORDJYSKE-koncernens aviser helt tilbage til den første udgave af Aalborg Stiftstidende i 1767.

Hermed bliver der også adgang til at læse de gamle udgaver af Fjerritslev Avis fra 1899 til 1999. Allerede nu kan du søge i et stort antal årgange på www.nordjyske-avisarkiv.dk

Hvis du er betalende abonnent på NORDJYSKE, har du gratis adgang til herlighederne – ellers er det muligt at købe adgang: En dag til 25 kr., en uge til 50 kr. eller et helt år til 500 kr.

Ny lokalhistorisk rubrik i Kulturbladet


Af Steen Poulsen, Egnssamlingen Saltum

KFL-udvalget i Jammerbugt Kommune har besluttet at bevilge penge til lave en overskrift i Kulturbladet, kaldet »Lokalhistorie«. Derfor vil alle kommende indlæg til bladet vedr. lokalhistorie komme til at figurere under denne overskrift.

Den kommende udgave af Kulturbladet, kaldet nr. 14, har deadline for indlæg 2. januar 2017, og bladet omdeles i uge 5.

Derfor vil jeg minde jer hver især om at oprette et »arrangement« på Kulturbladets hjemmeside foroven til højre for alle de aktiviteter, som I måtte have i perioden fra februar og til udgangen af marts måned.

Og selvfølgelig fortsætte med at bruge Kulturbladet som et af de steder, hvor I annoncerer om lokalhistoriske aktiviteter!

Ny fælles folder for lokalhistorisk aktivitet i Jammerbugt


Efter et møde mellem Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune og KFL-udvalget i Brovst Hallen 31. maj 2016 blev der sat gang i udarbejdelsen af en fælles kommunal pjece for lokalhistoriske samlinger, foreninger samt andre lokalhistoriske aktører, såsom sognegrupperne under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.

Lokalhistorisk Samråds bestyrelse v/Steen Poulsen, Egnssamlingen Saltum, har derfor udarbejdet nedenstående maske/skabelon til beskrivelse af hver enkelt aktør.

Oplysninger fra samlinger/foreninger og sognegrupper under Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred bedes indsendt til Ejgil Bodilsen, ejgil@bodilsentekst.dk, senest 31. december 2016.


Hver lokalhistorisk samling, forening eller sognegruppe registreres med følgende information:
 
1) Navn – hvad er samlingens/foreningens eller sognegruppens navn

2) Fotografi & grafik – billedmateriale eller grafik, der karakteriserer samling/forening eller sognegruppe, max 1 fil af hver type

3) Kort beskrivelse – her skal stå en kort karakteristik af samling/forening eller sognegruppe, der beskriver arbejdsområde og indhold. F.eks. »Lokalhistorisk Samling for XX Sogn, der dækker omfatter Vejby, Attrup, Nørlev, Himmelstrup og Ejersted«

4) Lang beskrivelse – her skal anføres, på hvilken måde den aktuelle samling/forening eller sognegruppe er attraktiv over for publikum, og i øvrigt hvad man ønsker at oplyse. F.eks. »Samlingen rummer spændende udstillinger af arkivalier og fotografisk materiale samt museumsgenstande, der beskriver XX Sogn igennem tiden, og som danner en hyggelig ramme for et familiebesøg, en udflugt eller et skolebesøg. De seneste år er der kommet omkring 1.000 gæster i huset, samlingens støtteforening har 650 medlemmer, hvor et medlemskab koster 75 kr. pr. år. Foreningen har omkring 25 frivillige, der arbejder med vedligehold af bygning og samling, og dens arrangementer beskrives bl.a. på denne Facebook side: www.facebook.com/sognesamling.vejby«

5) Adresse – gyldig postadresse

6) Åbningstider – dage og tidspunkter

7) Telefonnummer – nummer på en telefon, der er åben i åbningstiden

8) E-post-adresse – fuld, gyldig e-postadresse

9) Entré – pris for evt. entrégebyr og f.eks. vedr. skole/gruppebesøg

10) Arkiv.dk – udstilles foreningens materiale på Arkiv.dk – ja/nej

11) Hjemmeside – på hvilken www-adresse kan der findes yderligere information?

Vær med til at udpege kulturmiljøer i Jammerbugt Kommune


I 2017 skal kommuneplanen for Jammerbugt Kommune revideres. Et af de temaer, som skal under behandling er »Kulturmiljøer«, og Jammerbugt Kommune har brug for borgernes hjælp til at lave en bruttoliste over kulturmiljøer.

– Vi vil således gerne høre, om I eller nogen i jeres bagland vil komme med betragtninger til denne bruttoliste. Jeres input må meget gerne have karakter af en hurtig brainstorm ud fra jeres kendskab til kommunens lokalområder, skriver Karen Frederiksen og Malene Stentoft Sørensen i et brev til lokalhistoriske foreninger/-samlinger af 2. november 2016.

– Hvis du/I har noget, som I mener skal med på listen, så tøv ikke med at indsende det, hvorefter vi vil forsøge at kategorisere det. Der findes ingen facitliste eller forkerte svar.

Indsend jeres forslag til os på mail til kulturmiljoe@jammerbugt.dk  eller via www.rapportfrastedet.dk, og gå ind under »Kulturmiljøer« inden 3. januar 2017.
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp