Copy
Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien | 4. juli 2016

Sange ved havet hver tirsdag i juli


Fra i morgen tirsdag 5. juli kl. 20.00 og hver tirsdag aften måneden ud inviteres der igen til »Sange ved havet – fællessang i solnedgangen« ved Havbådehuset i Slettestrand

Der tages hermed hul på fjerde sæson, og »Sange ved havet« er efterhånden blevet en kendt og elsket sommeraktivitet, der skaber fællesskab mellem fastboende og gæster i Han Herred.

Der synges efter Han Herred Sangbogen, som indeholder 125 vidt forskellige sange, så der er noget for enhver, der kan lide at synge. Der er endda mulighed for en fællessang på alle de nordiske sprog!

Musikledsagelsen kan være klaver, harmonika, violin, fløjte eller trompet – alt efter hvem der stiller sig rådighed.

Fællessangen varer ca. tre kvarter, hvorefter der er mulighed for at købe kaffe og kage til en fornuftig pris og måske tage sig en lille aftentur langs stranden.

Otte foreninger og institutioner danner bagland for »Sange ved havet«, herunder Han Herred Havbåde, som velvilligt stiller Havbådehuset til rådighed for arrangementet. Her kan der findes ly og læ i tilfælde af regn og blæst, og samtidig er der mulighed for at falde i snak med nye mennesker og kigge på særudstillinger eller den permanente udstilling om egnens specielle bådkultur.
Vi ses til Sange ved havet i Slettestrand alle fire tirsdage i juli kl. 20.00

Træf Han Herred 2016


Træf Han Herred er blevet en dejlig tradition, og lørdag 18. juni 2016 kunne vi fejre nummer 16 i rækken

Vi mødtes ved Koldmose Kirke kl. 10, hvor sognepræst John Kristensen holdt et interessant foredrag om en af Danmarks mindste kirker. Ligeledes om menigheden og kendte personligheder, blandt andet om forfatteren Johan Skjoldborg, der var lærer i Koldmose 1889-1902. Der blev også fortalt om, hvor fattig egnen var på den tid, da kirken blev bygget i 1910.

I Huset ved Bratbjerg Søerne var kaffen klar. Her fortalte formanden for Tranum Aktieplantage, Karl Erik Møller, levende om plantagen/naturparken og dens betydning for lokalsamfundet. De fremmødte var meget begejstrede for huset og den smukke natur. Få dage forinden – på aktieplantagens stiftelsesdag 14. juni – var der ved søerne indviet en mindesten for Gunnar Nielsen, der var initiativtager til naturparken og medstifter af Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred.

Turen gik videre til Skovsgaard Multihus, hvor formand Otto Kjær Larsen bød velkommen på samvirkets vegne. Derefter bød borgmester Mogens Gade velkommen til Jammerbugt Kommune. Træf-udvalgets formand, Sonia Luther Nielsen, gav et kort indlæg om Træf Han Herred og sluttede med at byde til en dejlig buffet, der stod klar til deltagerne.

Efter frokosten fortalte provst Folmer Toftdahl-Olesen, Skovsgaard, på en levende og gemytlig vis om sit virke som feltpræst.

Den hyggelige dag sluttede kl. 16 med ønske om gensyn til Træf Han Herred i det vestlige Han Herred lørdag 17. juni 2017.

Se flere billeder fra Træf Han Herred 2016

Trine Svestad og Kurt Brandi

Festen på Aagaard 3.-4. juni 2016


Det blev en optakt til grundlovsdag lidt ud over det sædvanlige, da Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred sammen med en lang række foreninger og frivillige fra hele Fjerritslev-området inviterede til »Festen på Aagaard 2016«

Den gamle herregård, der engang var hjemsted for en af landets mægtigste adelsfamilier, Gyldenstjernerne, blev hermed hyllet ud af glemslens slør og gjort tilgængelig for offentligheden i de to dage, som festlighederne strakte sig over.

Anledningen var dels indvielsen af to nye vandrespor ved Aagaard som led i projekt »Fælles om Fortiden«, dels 575-året for det store opgør mellem bønder og herrefolk i 1441, som endte med et sviende nederlag til bondehæren 6.-8. juni i området sydøst for Aagaard, kaldet Sankt Jørgens Bjerg. En måneds tid forinden havde bønderne stadig vind i sejlene og foretog en lang række afbrændinger af egnens herregårde, herunder Aagaard, så den arme Niels Pedersen Gyldenstjerne »kom af sin gård, ikkun med en stav i sin hånd«.

Den gamle folkevise om de tapre bønder og deres anfører, Henrik Tagesen, fik til »Festen på Aagaard 2016« nyt liv i form af en gendigtning og melodi af Kaj Pries, musiklærer på Ørebroskolen og dirigent for Fjerritslev Bykor. Den nye udgave blev uropført af Ørebroskolens elever i forbindelse med den officielle åbning af festlighederne, hvor borgmester Mogens Gade holdt sin tale og klippede det kulørte bånd stående i en firkant af flotte, gamle arbejdsvogne, som skulle symbolisere bøndernes forsvarsværk – vognborgen – under den endelige kamp mod kong Kristoffer af Bayern.

Åbningsdagen, som var besøgt af langt over 400 skoleelever fra Ørebroskolens og Fjerritslev Skoles 0.-6. klasser foruden flere hundrede voksne, bød endvidere på middelalderdans med Petra Skovholm, historiefortælling ved Stig Bergmann Møller fra Nordjyllands Historiske Museum på Aagaards gamle voldsted og en historisk cykeltur til Kollerup Kirke, Lejrmarken og Husby Hole i samarbejde med Han Herred Cykelklub. Under cykelturen medvirkede Rita Rendow, Ejgil Bodilsen og Per Brix Kjelgaard som fortællere, ligesom Jens Kristian Jensen og Pernille Christensen sørgede for lys og stemningsfuld sommermusik i kirken. Førstedagen var også en anledning til at præsentere forfatteren Bodil Hansens nye bog »Fra Han Herred til Fjends Herred og Ørslev Kloster« i stuerne på Gammel Aagaard.

På andendagen, som var en lørdag, var der middelaldermarked med gamle håndværk, kunst og kunsthåndværk, salgsboder, smagsprøver på håndbrygget øl, snobrødsbagning og gøglerunderholdning med Morten Musicus og Johan Plesner på plænen foran Gammel Aagaard, ligesom hovedbygningen lagde rum til lokalhistoriske udstillinger og foredrag om nordjyske bondeoprør ved Henrik Skovgaard Christensen fra Fjerritslev Gymnasium. I det historiske hjørne var der også en guidet tur med Ejgil Bodilsen, Per Brix Kjelgaard, Niels Nørby Rasmussen og Bettina Møller gennem den smukke lystskov omkring Aagaard og en middelaldergudstjeneste i Kettrup Kirke ved sognepræst Henning Smidt, efterfulgt af fortælling ved Svend Sørensen fra Thisted Museum.

På marken omkring den gamle herregård var der veteranudstilling af biler, traktorer og maskiner, ligesom børnene kunne få sig en ridetur ved Han Herreds Hestesportsklub. Ligeledes var der opstillet et stort spisetelt, hvor der dagen igennem blev serveret mad og drikke og spillet musik ved forskellige ungdomsbands fra Jammerbugt Kulturskole.

Også avlsgården var denne lørdag åben for besøgende, og mange benyttede sig af anledningen til at få et indtryk af det moderne svinebrug, som drives sammen med Haverslev Vestergaard. Det gjorde et særligt indtryk på de besøgende ved »Festen på Aagaard«, at avlsgårdens ejer, Valdemar Møller, døde dagen forinden efter længere tids sygdom. Men efter aftale med familien blev arrangementet gennemført som planlagt, idet det var helt i Valdemar Møllers ånd, at det skulle være sådan. Han havde med stor glæde fulgt forberedelserne til festen og i årene forud selv gået i spidsen for at gøre området omkring Aagaard tilgængeligt for publikum ved bl.a. at rydde stier, oprense voldgrav og reparere de gamle stendiger.

Hovedgården Gammel Aagaard ejes i dag af Sanne og Kim Jensen, som ligeledes involverede sig i planlægningen og afviklingen af festlighederne med stort engagement. Begge dage optrådte de udklædte som herremand og frue.

I alt var der skønsmæssigt 1.500-2.000 gæster til »Festen på Aagaard«, og der var en rigtig hyggelig skovtursstemning overalt i det udsædvanligt flotte forsommervejr. Mange gav udtryk for, at de aldrig tidligere havde været inde på Aagaard, selv om de har boet i Fjerritslev og omegn hele deres liv.

Der er efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe, som vil undersøge mulighederne for at arrangere nye udgaver af »Festen på Aagaard« – så måske er fundamentet hermed lagt til en ny folkelig tradition i Han Herred?

Se flere billeder fra »Festen på Aagaard« her og her
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp