Copy
Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien | 19. januar 2016

Bryggerimuseet efterlyser nye frivillige


Der er brug for både yngre og ældre medborgere, der har lyst til enten praktiske eller formidlingsmæssige udfordringer i et godt arbejdsfællesskab, fortæller museumsleder Ellen Helvind

Fjerritslev Museumsforening, der er støtteforening for Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum i Østergade 1, inviterer torsdag 21. januar kl. 19 til en orienteringsaften for yngre og ældre personer, der kunne tænke sig at give en hånd med som frivillig på museet.

Museumsleder Ellen Helvind oplyser, at der fra tid til anden er behov for nye frivillige, efterhånden som hidtidige medarbejdere må melde fra på grund af deres arbejdssituation, alder eller sygdom.

– Vi har i løbet af de sidste par år også oplevet nogle dødsfald blandt de frivillige, tilføjer hun.

Arbejdet som frivillig omfatter alle aspekter af museets virksomhed. Det kan være levendegørelse af museet i skoleferierne og op til jul, opbygning af nye udstillinger, restaurering og registrering af museumsgenstande, kontakt med publikum, rengøring og meget andet. Museet har også sit eget håndbryggerlaug, som eksperimenterer med ølbrygningens kunst og uddeler smagsprøver til områdets mange besøgende.

– De frivilliges arbejde er af afgørende betydning for den status, som museet har i dag såvel for det lokale kulturliv som for turisterhvervet i Jammerbugt Kommune, fremhæver Ellen Helvind. I øvrigt er den gamle bryggergård også hjemsted for en permanent turistinformation, der er bemandet i sommermånederne.

En del af de frivillige mødes regelmæssigt hver uge, mens andre træder til, når der er særlige opgaver at løse i forbindelse med større arrangementer på museet eller i byen.

– Til gengæld for den frivillige indsats kan vi love dig et spændende arbejde og et godt kammeratskab, lyder det fra museumslederen, der gerne giver yderligere oplysninger om, hvad det indebærer at være en del af medarbejderstaben.

Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum, der rummer Nordeuropas bedst bevarede landbryggeri med tilhørende butik og herskabsbolig ud mod gaden, har nu eksisteret i 32 år. Det blev oprettet i 1984, efter at bryggeriets sidste ejer, Kirsten Kjeldgaard, ved sin død året forinden havde testamenteret såvel ølbryggeriet som sin private bolig til en familiefond, hvis formål skulle være at etablere et museum på stedet. Selv havde Kirsten Kjeldgaard gennem mange år gjort forberedelser til museet.

Museumsforeningen blev derefter oprettet for at støtte etableringen og udbrede interessen for lokalhistorien i daværende Fjerritslev Kommune, i dag Jammerbugt Kommune.

Læs mere på www.fjerritslevmuseum.dk

Torsdagscaféer på Brovst Bibliotek


Sæson 2015-16 slutter med to spændende foredrag af lokale fortællere


Torsdag 21. januar 2016 kl. 14.30

Foredraget »HAN HERRED – en naturperle i Danmark« med Svend Møller Nielsen

Svend Møller Nielsen vil med dette foredrag på Brovst Bibliotek vise os, at vi bor i et enestående område af Danmark – en natur, vi bør værne om både for os selv og kommende generationer.

Foredraget understøttes af en masse billeder visende svampe, planter, dyr og landskaber fra Han Herred. Både almindelige dyr og planter samt sjældenheder vises.

Svend Møller Nielsen kender om nogen Han Herreds natur i kraft af sit job som naturvejleder i Naturcenter Fosdalen, og dertil kommer hans evner som fotograf og fortæller. Kunne man lide Svend Møller Nielsens foredrag fra sidste års torsdagscaféer, kan man roligt glæde til dette foredrag også.

I en montre på Brovst Bibliotek har Svend i øjeblikket en fin lille udstilling af forskellige dyr og fugle.Torsdag 4. februar 2016 kl. 14.30

Foredraget »Livsglæde og livsmod« med forfatteren Bjarne Nielsen Brovst

Denne sæsons torsdagscaféer på Brovst Bibliotek sluttes af med Bjarne Nielsen Brovst, der vil causere over emnet livsglæde.

»Brug livsglæden. Den er gratis. Den er vitterligt til, men ofte er det den syge, den handikappede, som skal fortælle den raske, hvor lyset skinner. Livet er en udfordring. Livsglæde er at sige ja til livet, mens man har det.«

Med disse ord introducerer Bjarne sit foredrag, der med vanlig lune, nærvær og indfølingsevne handler om mennesker, han har mødt, dels gennem sit virke som højskoleforstander i 35 år og dels som forfatter. Men alle sammen mennesker, der havde livsmod og livsglæde i behold, uanset hvad livet bød på. Et foredrag, der uden tvivl maner til eftertanke hos tilhørerne.

Torsdagscafé er et samarbejde mellem Jammerbugt Bibliotekerne, Brovst Sognegruppe og Lokalhistorisk Forening, og alle er velkomne

Han Herred-ordbog er nu på nettet


En gruppe på seks-syv mennesker besluttede i 2004 at ville lave en ordsamling for Han Herred. Udgangspunktet blev det danske sprog efter Politikens NUDANSK ORDBOG, og på Han Herred-mål gives ordene i tre udgaver:
  • Hannæsmål, syd og nord
  • Vester Han
  • Øster Han
Ordbogsredaktionen i foreningen Han Herred Mål har valgt at tage lidt grammatik med, og hvor det skønnes nyttigt, er der tilføjet beskrivende sætninger, fordi udgiverne gerne vil fange sprogets sjæl.

– Set i bakspejlet har det overrasket os sprogamatører, hvor omfattende sprog er, og hvor lang tid det tager at arbejde sig gennem enkelthederne. Men ret beset skal et sprog jo også kunne beskrive det hele, rub og stub. Det gælder alt, hvad vi kan opfatte med sanserne, og alt, hvad der kan tænkes i alle mulige sammenhænge. Og alt dette skal alle sprog omfatte, og gør det! Næppe mange gør sig dette klart, påpeger Søren Vibe på vegne af redaktionen.

– Sprog er et forbløffende alsidigt værktøj, som er dybt sammenflettet med det menneskelige tankesæt. Selv om de »store« sprog siden langt tilbage er nedfældet på skrift, så er det egentlige sæde for sproget den menneskelige hjerne. Hjerner sidder i dødelige væsner. Mens disse er levende, er hjernerne dynamiske. Alt dette gør sprog til en foranderlig størrelse. Hvis et sprog mister en tilstrækkelig stor basis, så ender det med kun at sidde i gamle hoveder, som en dag udstøder deres sidste suk. Og så er det levende sprog forsvundet. Det kan man begræde, men der er ikke meget at gøre ved det. Én af tingene er det lidt fattige: at lave en ordsamling, som vi gør.

– Vi har valgt nu at lægge vort arbejde på nettet. Der er her i begyndelsen af 2016 stadig langt til, at vort arbejde er færdigt, men ved at vort arbejdsdokument ligger på nettet, vil folk jo kunne bruge det, og det er vigtigt for os. Vi vil med passende mellemrum, f.eks. kvartalsvis, opdatere med den seneste arbejdsstatus.

Ud over Søren Vibe består ordbogsredaktionen af Børge Olesen, Christian Møller, Egon Persson, Frode Jensen og Jytte Vad.

Se ordsamlingen og læs mere på www.hanherred.dk/hanherredmaal

I 2010 udgav foreningen Han Herred Mål sin første bog med titlen »Ja, hwans æ dialegt?«. Bogen rummer et væld af historier, digte og kulturhistoriske beskrivelser.

Træf Han Herred lørdag 18. juni 2016


Træf Han Herred 2016 vil blive afviklet i den østlige del af Han Herred, hvor vi forventer at starte dagen med kaffe ved Bratbjerg Søerne. Her vil der blive fortalt om Bratbjergområdet og huset. Efterfølgende vil der være frokost i Multihuset i Skovsgård.  

Vi arbejder p.t. på at få programmet på plads, men det er ikke helt færdig endnu. Dog kan vi afsløre, at vi er ved at tilrettelægge flere punkter for dagen, som måske kan blive et besøg i Naturcenter Fosdalen.

Sæt kryds i kalenderen ved lørdag 18. juni – og glæd dig til en spændende dag blandt kendte og ukendte mennesker, der alle holder af Han Herred!

Følg med på www.hanherred.dk/traefhanherred
 
Sonia Luther Nielsen, formand for træf-udvalget

Sange ved havet hver tirsdag i juli


Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred er repræsenteret i udvalget, som for fjerde år i træk står bag sommerens »Sange ved havet – fællessang i solnedgangen ved Havbådehuset i Slettestrand«

Ligesom sidste år finder sangaftenerne sted hver tirsdag kl. 20 i hele juli måned – dvs. 5. juli, 12. juli, 19. juli og 26. juli.

Hvis vejret tillader, finder arrangementet sted udendørs, hvor vi kan nyde aftensolen og den friske luft. Tag gerne klapstol og tæppe med. Ellers stiller vi stole op inden døre, og erfaringerne fra 2015 viser, at det faktisk lader sig gøre at skaffe plads til rigtig mange. Havbådehuset har i øvrigt en meget fin akustik!

Der vil som altid blive tilrettelagt et varieret program med sange fra Han Herred Sangbogen, og musikledsagelsen vil primært bestå af klaver, harmonika og violin.

Alle kan være med – børn og voksne, fastboende såvel som gæster udefra – og det er ganske gratis at deltage. Dog bliver der anledning til at lægge en frivillig gave til dækning af udgifterne eller overføre beløbet via Swipp/MobilePay. Der er hver aften mulighed for at købe kaffe, te, sodavand og kage, og indtægten herfra er ligeledes med at sikre arrangementet økonomisk.

De lokale hoteller Feriecenter Slettestrand, Rønnes Hotel, Klitrosen og Sanden Bjerggaard sponsorerede i 2015 kaffe, te og brød på skift, hvilket vi hermed siger en stor tak for!

Følg med på www.hanherred.dk/sangevedhavet

NB. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at der holdes sangaften efter samme koncept den første tirsdag i hver måned kl. 19 i Tinghuset, Østergade 53, Fjerritslev (dog ikke i sommermånederne). Lærer Niels Kraghede, Fjerritslev, er tovholder på disse aftener, og Kulturforeningen Tinghuset er arrangør.

Ejgil Bodilsen, koordinator for udvalget
Følg lokalhistorien i Han Herred på Facebook
Liv i Lokalhistorien
Besættelsestidens Han Herred
Han Herred Bogen
Træf Han Herred
Sange ved havet

Du modtager denne mail som abonnent på Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien

Nyhedsbrevet Liv i Lokalhistorien
Mågevej 5
9690 Fjerritslev
redaktion@sognegrupper.dk

Afmeld nyhedsbrevet
Opdater e-mailadresse 

Email Marketing Powered by Mailchimp