Copy

In deze nieuwsbrief:


 
View this email in your browser

Van inspiratie naar innovatie

De afgelopen jaren heeft de kinderopvangbranche turbulente ontwikkelingen doorgemaakt. Door deze veranderingen in de branche, maar vooral door de contacten met u, worden wij telkens opnieuw geïnspireerd om na te denken over innovaties voor onze software. Met als doel het maken van software die in staat is het nieuwe ondernemerschap in de kinderopvang te ondersteunen.
 
Lopende dit jaar zullen we u steeds vaker deelgenoot maken van onze voortgang en de realisatie daarvan. Wij kijken uit naar deze momenten en ontmoetingen.

Hanneke Rens, 
directeur TecSoft B.V.

Bijeenkomst 5 maart in Kaatsheuvel

Sinds september hebben wij landelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten op ons kantoor in Kaatsheuvel georganiseerd met als thema 'Onze visie op de toekomst'. Tijdens deze bijeenkomsten laten wij zien hoe wij vinden dat de 'kinderopvangsoftware van morgen' eruit hoort te zien en welke stappen wij hierin al gezet hebben.
 
Nog steeds kunnen deze bijeenkomsten rekenen op veel enthousiaste reacties, vandaar dat wij nog een extra bijeenkomst hebben gepland. Bent u ook nieuwsgierig naar hetgeen besproken en toegelicht is? Dan bieden wij, vooral directie en management, de gelegenheid om deel te nemen aan de bijeenkomst gepland op donderdag 5 maart op ons kantoor in Kaatsheuvel. U bent van harte welkom.
 

Praktische gegevens

Datum:     donderdag 5 maart 2015
Tijd:          9:00 tot 12:00u
Locatie:    kantoor TecSoft, Modelleur 21 in Kaatsheuvel
Uiteraard zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden.


Aanmelden

Heeft u interesse om de bijeenkomst op donderdag 5 maart alsnog bij te wonen? Mailt u dan uw gegevens naar verkoop@tecsoft


Wij kijken er naar uit u te mogen ontvangen!

The Nanny TSO, gezien vanuit de praktijk... 

Vorig voorjaar hebben we extra aandacht besteed aan The Nanny TSO. Toen mochten we veel reacties ontvangen van organisaties die interesse toonden in deze handige oplossing en daarna besloten met The Nanny TSO te gaan starten. BSO Oog in Al, reeds jaren een trouwe gebruiker, doet verslag van hun ervaringen. 
 

'Gelukkig werken we bij BSO Oog in Al niet met contant geld of papieren strippenkaarten'


BSO Oog in Al verzorgt sinds 6 jaar de TSO op de 2e Marnixschool in Utrecht. Op deze school wordt de tussenschoolse opvang altijd druk bezocht, het merendeel van de kinderen blijft over. Een klus waarvoor 10 vaste pedagogisch medewerkers van de BSO’s zich op maandag, dinsdag en donderdag met hart en ziel inzetten om de kinderen een leuke én verantwoorde pauze te bezorgen.
 
Vanzelfsprekend brengt dit de nodige administratie met zich mee. Een taak die Loes Janssens als locatiehoofd/planner en Astrid Jenner, in de rol van tussenschoolse opvang coördinator, gezamenlijk eenvoudig klaren in The Nanny TSO. Leest u verder over hun ervaringen... 

Meer informatie over The Nanny TSO, of direct een demo aanvragen.

Tips van onze klantondersteuning
 

Jaaropgaven 

Wilt u uw kennis even opfrissen voor de jaarlijkse klus van het maken van jaaropgaven? In de handleiding 'Jaaropgave' worden de werkwijze en meest gestelde vragen toegelicht.
 

Gegevensaanlevering Belastingdienst

Om aan ouders verstrekte kinderopvangtoeslagen te kunnen controleren vraagt de Belastingdienst bij kinderopvangorganisaties gegevens op. Deze gegevens dient u via een bestand aan te leveren. 

Gegevensaanlevering(e)n genereren in The Nanny
Met The Nanny kunt u alle gevraagde gegevens eenvoudig uit uw administratie verzamelen en vervolgens online aanleveren. De maandelijkse, jaarlijkse en aanvullende gastouderbureau aanlevering kunt u genereren via de knop Belastingdienst in het scherm 'Administratiebeheer'. Deze knop is alleen zichtbaar indien u inlogt onder gebruiker 'Systeembeheer'. Wij hebben een uitgebreide beschrijving beschikbaar over het verzamelen van gegevens voor de Belastingdienst uit The Nanny. 

Gastouderbureaus
Voor Gastouderbureaus heeft de Belastingdienst aangekondigd vanaf januari 2015 nog een aanvullende gegevensaanlevering te willen ontvangen. Om het aanvullende gegevensbestand voor gastouderbureaus te genereren dient u te beschikken over The Nanny versie 4.2.19.

Peuterspeelzaalwerk
Indien u peuterspeelzaalwerk aanbiedt en maandelijks/jaarlijks gegevens aanlevert bij de Belastingdienst heeft u wellicht in onze nieuwsbrief van december al gelezen over de aanpassingswizard. Zo niet, dan adviseren wij u onderstaande informatie door te nemen en gebruik te maken van de wizard. 

In december hebben wij voor onze klanten die gebruik maken van een werkplek van Cloudshape (voormalige Office2Go) deze stap reeds uitgevoerd, in dat geval hoeft u niets te doen.

Op dit moment worden kinderen uit een peuterspeelzaalgroep opgenomen in het bestand welke u vanuit The Nanny genereert voor de Belastingdienst. Mogelijk wordt uw bestand hierop afgekeurd. Door het uitvoeren van de wizard, voorkomt u dat kinderen in een peuterspeelzaalgroep in het bestand voor de Belastingdienst terecht komen. Neem de volgende stappen: 

1. Sluit The Nanny.
2. Download de wizard 'The Nanny correctie' en doorloop de drie stappen in de wizard. 
3. Kunt u de wizard niet uitvoeren? Sla deze dan eerst op. 

Kinderen die peuterspeelzaal opvang afnemen en op een groep met soort opvang 'KDV' geplaatst zijn (bijvoorbeeld groepen met peuteropvang en peuterspeelzaalwerk gecombineerd), dient u zelf uit het bestand voor de Belastingdienst te verwijderen. 


Aanpassing per 1-1-2015 kind-leidsterratio al verwerkt in The Nanny Personeel?

In december hebben wij u bericht dat vanaf 1 januari 2015 nieuwe regels gelden voor de kind-leidsterratio voor groepen met alleen twee- en driejarigen. Alleen in The Nanny Personeel webapplicatie wordt bij de planning rekening gehouden met de kind-leidsterratio. Heeft u deze aanpassingen nog niet doorgevoerd? Leest u dan verder


 

Afgekeurd PAIN bestand 

Vaak blijkt dat wanneer een PAIN bestand afgekeurd wordt door een bank, een foutief opgenomen IBAN of BIC in het bestand de oorzaak is. Over het algemeen verwijst de bank in de toelichting bij de afkeuring enkel naar een regelnummer in het bestand, waar de fout zit. Door het volgen van onderstaande stappen kunt u de inhoud van deze regel eenvoudig controleren en indien nodig aanpassen:

1. Open het PAIN bestand met het programma ‘Kladblok’.
2. Klik op Bewerken.
3. Klik op Ga naar. Vul het regelnummer aangegeven door de bank in.
4. Er wordt ingezoomd op de regel waarin volgens de bank een fout zit.
5. Controleer deze regel en pas deze indien nodig aan.
6. Sla het bestand op. 
7. U kunt het PAIN bestand opnieuw inlezen bij de bank.
Vergeet u tot slot niet de wijziging ook aan te passen in The Nanny.  

Nieuwsbrief ook interessant voor uw collega's? 

Regelmatig versturen wij een nieuwsbrief. In deze brieven voorzien wij u van de laatste informatie over onze activiteiten, relevante ontwikkelingen en handige tips voor het gebruik van The Nanny.

Is deze informatie ook interessant voor uw collega’s? Tip ze eens over de nieuwsbrief! 
 

Eenvoudig aanmelden

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig via het inschrijfformulier op onze website. 

Trainingen 

Wij bieden diverse trainingen aan, voor het werken met The Nanny Kindplanning en The Nanny Personeel. Dat kan in de vorm van een basistraining, een training op specifieke onderdelen of een training geheel op maat passend bij uw wensen. Op de pagina trainingen vindt u meer informatie. 
 
Copyright © 2015 Publicatiedatum: 29-1-2015