Copy

In deze nieuwsbrief:


 
View this email in your browser

Peuterspeelzaalwerk en gegevensaanlevering Belastingdienst

Biedt u peuterspeelzaalwerk aan en levert u maandelijks/jaarlijks gegevens aan bij de Belastingdienst? Maakt u dan gebruik van onze aanpassingswizard.  Indien u gebruik maakt van een werkplek van Cloudshape (voormalige Office2Go) hebben wij deze stap al voor u uitgevoerd, u hoeft niets te doen.

Op dit moment worden kinderen uit een peuterspeelzaalgroep opgenomen in het bestand welke u vanuit The Nanny genereert voor de Belastingdienst. Mogelijk wordt uw bestand hierop afgekeurd. Door het uitvoeren van de wizard, voorkomt u dat kinderen in een peuterspeelzaalgroep in het bestand voor de Belastingdienst terecht komen. Neem de volgende stappen: 

1. Sluit The Nanny.
2. Download de wizard 'The Nanny correctie' en doorloop de drie stappen in de wizard. 
3. Kunt u de wizard niet uitvoeren? Sla deze dan eerst op. 

Kinderen die peuterspeelzaal opvang afnemen en op een groep met soort opvang 'KDV" geplaatst zijn (bijvoorbeeld groepen met peuteropvang en peuterspeelzaalwerk gecombineerd), dient u zelf uit het bestand voor de Belastingdienst te verwijderen. 

Tips van onze klantondersteuning


Aanleveren gegevensbestand Belastingdienst  

Biedt u peuterspeelzaalwerk aan? Dan is het belangrijk dat u ook de informatie bij bovenstaand onderwerp 'Peuterspeelzaalwerk in combinatie met gegevensaanlevering Belastingdienst' in deze nieuwsbrief goed doorneemt.  

Om aan ouders verstrekte kinderopvangtoeslagen te kunnen controleren vraagt de Belastingdienst bij kinderopvangorganisaties gegevens op. Deze gegevens dient u via een bestand aan te leveren. Voor Gastouderbureaus heeft de Belastingdienst aangekondigd vanaf januari daarnaast een aanvullende gegevensaanlevering te willen ontvangen. Met The Nanny kunt u alle gevraagde gegevens eenvoudig uit uw administratie verzamelen en vervolgens online aanleveren. (Om het aanvullende gegevensbestand voor gastouderbureaus te genereren dient u te beschikken over The Nanny versie 4.2.19). De gegevensaanlevering(en) kunt u genereren via de knop ‘Belastingdienst’ in het scherm ‘Administratiebeheer’. Deze knop is alleen zichtbaar indien u inlogt onder gebruiker ‘Systeembeheer’. Wij hebben een uitgebreide beschrijving beschikbaar over het verzamelen van gegevens voor de Belastingdienst uit The Nanny. Controleert u nu alvast of u alle benodigde gegevens (bijvoorbeeld geboortedata van de ouders) opgenomen heeft in uw administratie.
 

Administratie niet kunnen openen bij opstarten van The Nanny?

Kunt u bij het opstarten van The Nanny een administratie niet openen? U krijgt bijvoorbeeld de melding 'administratie is geblokkeerd' of 'administratie is in gebruik'. Dit kan diverse oorzaken hebben. U mag bij deze melding altijd de volgende stappen uitvoeren om de blokkade te verhelpen: 

1. Start The Nanny opnieuw op en voer nog niet uw wachtwoord in. 
2. Klik op de knop Annuleren
3. Ga naar Help bovenaan in het scherm en kies voor The Nanny Helper
4. Ga naar het tabblad SQL Geavanceerd
5. Klik op de knop Geblokkeerde administratie opheffen en beantwoord de vraag 'Zeker weten?' met Ja. 
6. Klik daarna op de knop Geblokkeerde gebruikers opheffen en klik weer op Ja
7. Met de knop naar The Nanny start u The Nanny weer op en kunt u inloggen. 

Daarna kunt u vaak zonder problemen de administratie openen. Mocht u toch weer een melding krijgen, neemt u dan contact op met onze klantondersteuning via 0416 - 538 445, zodat wij u verder kunnen helpen. 


Aanpassing kind-leidsterratio vanaf 1 januari 2015 verwerken in The Nanny Personeel

Vanaf 1 januari 2015 gelden voor de kind-leidsterratio nieuwe regels voor groepen met alleen twee- en driejarigen. Volgens de huidige regels moet op een groep met:
  • alleen tweejarigen, minimaal 1 beroepskracht op 6 kinderen staan.
  • twee- en driejarigen, minimaal 1 beroepskracht op 7 kinderen staan.
  • alleen driejarigen, minimaal 1 beroepskracht op 8 kinderen staan.
Vanaf 1 januari 2015 geldt voor alle drie bovenstaande groepscombinaties een ratio van 1 beroepskracht op 8 kinderen. Daarmee worden de geldende ratio’s voor kinderdagverblijven gelijkgetrokken met die voor peuterspeelzalen. In de kamerbrief ‘Een betere basis voor peuters’ wordt de achtergrond van deze wijziging toegelicht.
 
Alleen in The Nanny Personeel webapplicatie wordt bij de planning rekening gehouden met de kind-leidsterratio. Wij hebben voor u een korte handleiding opgesteld om de basistabel kind-leidster ratio aan te passen. Past u de regels pas na 1 januari 2015 aan. Direct vanaf het moment van aanpassen zal The Nanny Personeel webapplicatie namelijk gaan rekenen met de nieuwe regels.  
 

Vakantie uren in The Nanny Personeel 

Via The Nanny Personeel webapplicatie kan vanuit de rollen ‘P&O’ of ‘salarisadministratie’ de vakantiesaldi van 2014 (restanten) worden overgezet naar 2015. Dit kunt u doen via het scherm Uitvoeren --> Exporteren voor salarisverwerking. Selecteer daar de maand januari en jaar 2015. Vink vervolgens aan welke saldi u wilt overzetten: ‘Vakantie uren’, ‘Verlof budget uren’, ‘ MeerMinder uren’ en/of ‘Spaaruren’. Via de knop Kopieer uren van voorgaand jaar worden de gekozen saldi overgezet. Indien er bij een of meerdere werknemers al in 2015 restanten van vorig jaar zijn gevuld krijgt u bij het kopiëren een melding. U kunt er dan voor kiezen om alle restanten van vorig jaar te verwijderen met de knop Verwijder uren voorgaand jaar (in het scherm ‘Exporteren voor salarisverwerking’) en ze daarna opnieuw over te zetten via de knop Kopieer uren van voorgaand jaar of de restanten per medewerker handmatig te vullen. Dit laatste kunt u doen via Uitvoeren --> Uren controle. U kiest vervolgens voor januari 2015 en klikt op de knop met het vraagteken in de regel van een medewerker. Onder het tabblad ‘Saldo informatie’ kunt u per medewerker onderaan in het scherm de restanten van vorig jaar vullen. U kunt daar de restanten ook op een later moment als nodig terugzien of wijzigen. Het scherm ‘Saldo informatie’ hoeft u niet te sluiten; u kunt aan de linkerkant steeds de volgende medewerker selecteren. Tenslotte willen wij u er op attenderen dat de Basistabel Vakantie uren (Keuzelijsten --> Personeelsplanning --> Basistabel vakantie uren)  in The Nanny PI aangevuld dient te worden met een regel voor 2015.

Bijeenkomst 22 januari in Kaatsheuvel

Afgelopen half jaar hebben wij landelijke bijeenkomsten en bijeenkomsten op ons kantoor in Kaatsheuvel georganiseerd met als thema 'Onze visie op de toekomst'. Tijdens deze bijeenkomsten hebben wij laten zien hoe wij vinden dat de 'kinderopvangsoftware van morgen' eruit hoort te zien en welke stappen wij hierin al gezet hebben.
 
Deze bijeenkomsten hebben kunnen rekenen op veel enthousiaste reacties. Bent u ook nieuwsgierig naar hetgeen besproken en toegelicht is? Dan bieden wij, vooral directie en management, de gelegenheid om deel te nemen aan de bijeenkomst gepland op donderdag 22 januari op ons kantoor in Kaatsheuvel. U bent van harte welkom.
 

Praktische gegevens

Datum:     donderdag 22 januari 2015
Tijd:          9:00 tot 12:00u
Locatie:    kantoor TecSoft, Modelleur 21 in Kaatsheuvel
Uiteraard zijn aan deze bijeenkomst geen kosten verbonden.


Aanmelden

Heeft u interesse om de bijeenkomst op donderdag 22 januari alsnog bij te wonen? Mailt u dan uw gegevens naar verkoop@tecsoft


Wij kijken er naar uit u te mogen ontvangen!

Uw facturen van TecSoft automatisch af laten schrijven?

U kunt de betaling van de facturen aan TecSoft vereenvoudigen door het afsluiten van een machtiging voor automatische incasso. U heeft geen omkijken meer naar uw betaling. Aanmelden is simpel. U hoeft enkel het machtigingsformulier in te vullen en te sturen naar administratie@tecsoft.nl


Waarom automatisch incasseren? 


Geen rekening houden met betaaltermijnen  
Dankzij automatische incasso is uw betaling altijd op tijd. U hoeft daar zelf niet meer voor te zorgen. De incasso van uw factuur vindt plaats in de laatste week van de maand. 
 
Geen betalingshandeling te verrichten
Doordat het factuurbedrag automatisch van uw rekening wordt afgeschreven, hoeft u geen betalingshandelingen te verrichten.
 
Betaling incidentele kosten           
Ook de betaling van incidentele kosten, bijvoorbeeld een consultancy opdracht of deelname aan een training, kan automatisch plaatsvinden. Uiteraard ontvangt u van ons altijd een factuur met de vooraankondiging.
 

Vragen

Heeft u vragen over het automatisch incasseren? Neemt u dan contact met ons op via administratie@tecsoft.nl of 0416 – 538 444. 

Openingstijden rondom de feestdagen 

Op woensdagmiddag 24 en 31 december zijn wij gesloten vanaf 12.30u. Vrijdag 2 januari zijn wij de gehele dag gesloten. Wij danken u voor uw begrip en wensen u…. sfeervolle feestdagen en een heel mooi 2015 toe!

Trainingen 

Wij bieden diverse trainingen aan, voor het werken met The Nanny Kindplanning en The Nanny Personeel. Dat kan in de vorm van een basistraining, een training op specifieke onderdelen of een training geheel op maat passend bij uw wensen. Op de pagina trainingen vindt u meer informatie. 
 
Copyright © 2014 Publicatiedatum: 18-12-2014