Copy

In deze nieuwsbrief:


 
Open deze e-mail in uw browser

 

Bianca, Claudia, Desirée, Erik, Hanneke, Jeannette, Joan,
Leyla, Michael, Paul, Renate, Saskia, Stephan en Timon 
wensen u gezellige feestdagen en een heel mooi 2017 toe!
 

Rondom de feestdagen gewoon bereikbaar

Dit jaar zullen we, rondom de feestdagen, niet gesloten zijn en kunt u ons gewoon bereiken. 

Nieuwe mogelijkheden met digitaal ondertekenen

Aan digitaal ondertekenen, in The Nanny Kindplanning, zijn de volgende functionaliteiten toegevoegd:
 • In het 'Ondertekenscherm' van uw klanten zijn wat subtiele, aandachttrekkende effecten toegevoegd, zodat de ondertekenaar sneller weet waar de naam ingevuld moet worden en hoe het document verstuurd kan worden.
 • In het 'Instellingenscherm', in het webportaal, kan ingesteld worden of de ondertekenaar de naam mag typen tijdens het ondertekenen, in plaats van “tekenen”. Ga hiervoor naar: Instellingen --> gedeelte: Ondertekenopties en vink bij Handtekening typen 'ja' of 'nee' aan.
 • In het 'Openstaand-scherm' is het nu mogelijk om te “zoeken”. Zo kan bijvoorbeeld een e-mailadres of documentnaam ingetypt worden, zodat je snel naar het juiste openstaande verzoek kunt schakelen.
 • In het bewijsdocument worden nu ook de meegestuurde bijlagen getoond.
Wilt u ook aan de slag met digitaal ondertekenen? 
Heeft u specifieke vragen of wilt u ook aan de slag met digitaal ondertekenen? Neemt u dan contact met ons op via: 0416 – 538 444 of verkoop@tecsoft.nl

Tips van onze klantondersteuning


Prijsberekening in The Nanny

Regelmatig krijgen we de vraag hoe The Nanny een prijs berekent. Dit om te voorkomen dat de facturen uit The Nanny afwijken van de prijzen die via een prijslijst aan ouders zijn gecommuniceerd. Voor de basisberekening haalt The Nanny gegevens op uit het scherm Soort Plaats  en uit het scherm Groepen. De basisberekening voor een maandprijs voor 1 dagdeel is als volgt:

Basis aantal weken in jaar (Soort plaats)  x aantal uur volgens de factuurtijden (groep) + Extra uren op jaarbasis (Soort plaats) x uurtarief / 12 maanden.

Werkt u met afwijkende tijden dan kunt u in de basisberekening de Factuurtijden vervangen door de afwijkende tijden bij het kind.
Het bedrag dat uit bovenstaande basisberekening komt, wordt afgerond op 2 decimalen. Als een kind meerdere dagdelen komt, dan wordt het afgeronde bedrag vermenigvuldigd met het aantal dagdelen. Het aantal dagdelen wordt dus NIET al meegenomen in de basisberekening zelf.

Meer informatie over het wijzigen van prijzen is te lezen in het document ‘Nieuwe prijzen & wijzigen prijzen’.
 

Maandelijkse kosten in rekening brengen

Vanaf versie 4.3.5 is het mogelijk om via The Nanny automatisch maandelijks kosten in rekening te brengen als een ouder een geprinte factuur wil ontvangen en/ of als een ouder niet via automatische incasso betaalt. U hoeft nu niet meer  voor elke ouder waarvoor dit geldt een factuurregel in te geven, maar u kunt dit eenmalig en voor iedereen op de volgende manier per administratie instellen:
 1. Ga naar Producten/Diensten en maak daar de producten aan die u maandelijks in rekening wilt brengen. Let erop dat u bij ‘Soort product’ kiest voor ‘Overig’.
 2. Ga naar Systeem --> Instellingen  --> Financieel --> Factuur geavanceerd
  Selecteer bij ‘Maandelijkse kosten geen automatische incasso’ en/of ‘Maandelijkse kosten niet factuur achterhouden’ de aangemaakte producten.
 3. Sluit dit scherm met de knop OK.
Bij de facturatie worden deze producten vervolgens automatisch in rekening gebracht als een ouder in de maand die gefactureerd wordt geen machtiging heeft of het vinkje bij ‘factuur achterhouden’ uit staat. Het zijn maandelijkse kosten, dus deze kosten worden één keer per maand, zolang de hierboven genoemde voorwaarden gelden, in rekening gebracht.

Let op: Als u bij een periode afsluiting aangeeft dat producten opgeschoond moeten worden, dan zullen deze producten ook verwijderd worden, omdat deze niet gekoppeld zijn aan een ouder. Ze zijn tenslotte alleen gekoppeld via deze instellingen. Dit wordt in versie 4.3.6 aangepast. Tot die tijd dient u de producten na een periode afsluiting opnieuw aan te maken, of de producten voor de periode afsluiting tijdelijk te koppelen aan een ouder die ook na de periode afsluiting nog in de administratie aanwezig blijft.
 

TSO website: compatilibiteitsmodus in Internet Explorer

Wanneer de TSO website wordt opgestart in Internet Explorer van een hogere versie dan 9, dan kan het voorkomen dat niet alle pagina’s goed worden weergegeven. Het printvoorbeeld onder ‘Print week’ of ‘Print groepen’ geeft bijvoorbeeld de grijze blokken voor de aanwezigheid niet goed weer.
De oorzaak hiervan is dat de TSO website ouder is dan deze versies van Internet Explorer. Internet Explorer zal daarom eerst compatibel moeten worden gemaakt met de TSO website. Dit doet u als volgt:
 1. Start Internet Explorer.
 2. Ga rechtsboven naar de knop met het tandwiel (naast het sterretje van de ‘favorieten’).
 3. Kies daarna voor Instellingen voor compatibiliteitsweergave.
 4. Vervolgens vult u bij ‘De website toevoegen’ tso.tecsoft.nl in en kiest u voor Toevoegen.
 5. Kies tot slot voor Sluiten.
Als u nu opnieuw naar ‘Print week’ of ‘Print Groepen’ gaat, dan zult u zien dat het afdrukvoorbeeld wel juist wordt weergegeven.
Copyright © 2016 Publicatiedatum: 21-12-2016