Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Nyhetsbrev 2 HT 2014

Nu finns vi på Facebook
Gilla oss gärna på Facebook så kommer ni att få den senaste informationen den vägen. Där finns även möjlighet att tycka till om saker och ting. 
 Ny hemsida 

Den gamla olofstorpstvagar.se går i graven och ersätts av en lite modernare och bättre uppdaterad sida med adressen www.iglatjarn.se  Även här går det att föra diskussion under aktuellt där den senaste informationen kommer att ligga. 


Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 

Årsavgift 2014Trots tre påminnelser är det fortfarande sex-sju medlemmar som ännu inte betalat årsavgiften! Ingen av dessa har kontaktat styrelsen för att hitta en lösning på problemen. 
Mot denna bakgrund har styrelsen inget annat val än att överlämna dessa ärenden till Kronofogdemyndigheten med alla problem det medför för berörda individer.
 

Årsvgift 2015


Styrelsen har beslutat att på försök tidigarelägga betalningen av årsavgiften nästa år från den 31 juli till den 30 april.
De viktigaste motiven för denna ändring är, att
  • nuvarande tidpunkt den 31 juli är mitt under semestern och kan därför vara extra problematisk samt
  • öka tidsmellanrummet för betalning av årsavgiften mellan vår förening och Bergums Samfälllighetsförening som infaller den 31 augusti.
Frågan har diskuterats med Bergums styrelse.

 

Städdagen en succé!?
Nej, knappast! Utöver styrelsen deltog sex åretruntboende och en fritidsboende från totalt ca 125 fastigheter. Styrelsen hade förväntat sig ett avsevärt högre deltagande.
Avsikten med städdagen var ytterst att vi medlemmar själva skulle ta hand om röjningsarbetet, bl a  för att hålla nere föreningens kostnader.
Det praktiska resultatet av den knappa halva dagens arbete är tyvärr att en del röjningsarbete återstår.
En slutsats av det låga antalet deltagare kan på kort och lång sikt bli att styrelsen fortsättningsvis tvingas köpa även den här tjänsten vilket kan komma att påverka årsavgiftens storlek.

 

Hemsidan och din e-postadressI det förra nyhetsbrevet vädjade styrelsen till alla som inte anmält sin e-postadress att göra det för att underlätta informationsspridningen men också för att begränsa portokostnaderna. Tyvärr är det inte många som hörsammat vår vädjan. För tillfället är det ca 30 st som lämnat sin adress men vi vill att du som ännu inte gjort det går in på www.iglatjarn.se/kontakt och gör det också. Om du trots allt inte kan eller föredrar en papperskopia så vänligen anmäl namn och adress till styrelsen i vår brevlåda på Iglatjärnsvägen 54 vid dansbanan.

Från och med nästa nyhetsbrev kommer styrelsen att som vanligt publicera det på hemsidan. Papperskopia  skickas/delas ENDAST ut till de som anmält att de vill ha en sådan.

 

Efterlysning


services.jpg

Du som är ekonomiutbildad - Styrelsen söker revisor

 
Vi söker dig, man eller kvinna, med ekonomiutbildning som kan åta sig att revidera föreningens ekonomi för verksamhetsåret 2014-15. Arbetet bedöms kräva 4-8 timmars arbete och skall utföras under perioden 10-20 maj nästa år. Ett mindre arvode utgår.

Om styrelsen inte hittar någon intresserad tvingas vi köpa tjänsten vilket känns onödigt eftersom vi vet att det finns flera ekonomer inom medlemsskaran.

Kontakta föreningens ordförande och/eller kassör för närmare information.

Klicka här för att komma till kontaktsidan

 


 

Copyright © 2014 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp