Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Nyhetsbrev 10 / 2015

 

Jubileum
Den 9 september 2017 fyller föreningen 30 år. I styrelsen kommer vi att diskutera om och hur detta skall uppmärksammas. Vi är tacksamma för alla eventuella tips och idéer.

 
 
Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 

Revisor & revisorsuppleant

Från och med nästa verksamhetsår behöver vi ny revisor med suppleant. Du som arbetar med ekonomifrågor till vardags och kan tänka dig att ställa upp som revisor bör därför anmäla sitt intresse till valberedningen. Ordförande i denna är Anders Jansson Iglabranten 3.

 

Året närmar sig snabbt slutet och därmed också ett nytt år med nya möjligheter. Som de flesta säkert noterat så har Lantmäteriet registrerat våra stadgar som antogs vid den senaste årsstämman. Det betyder bl a att kalenderåret också har blivit verksamhetsår.
Det gångna året har genomförts som styrelsen planerat. De viktigaste åtgärderna har varit nyasfalteringen av i stort sett halva Iglatjärnsvägen och hela Iglaslänten med nya stödkanter samt åtgärda de ständiga översvämningarna vid spegeln genom nergrävning av nya avrinningsrör från brunnen.

Förbättringspunkter 

Några saker som inte fungerat till 100% i år är:
  1. Fastighetsägares ansvar för t.ex. häckars utväxt över vägen eller trottoaren. Observera att det är fastighetsägarens ansvar att sköta häckar så att de inte utgör något hinder. Det är inte meningen att övriga medlemmar skall bekosta arbetet att åtgärda dessa problem! För den som undrar vad som gäller kan ni läsa mer om detta på hemsidan. Klicka här för att ta dig dit. (Mer info finns på Göteborg stads hemsida om fastighetsägares ansvar)
  2. Det är heller inte tillåtet vid t.ex. ombyggnation att spärra vägen helt eller delvis utan att varningsskyltar etc. sätts upp. 
  3. En annan fråga som är störande och ibland trafikfarlig är parkering av fordon. I anslutning till olika verksamheter vid några fastigheter har delar av Iglatjärnsvägens vägbana utnyttjats som parkeringsplats och till och med som omlastningsplats. De är ofta parkerade så att de utgör en trafikfara vilket inte är tillåtet.

Ordinarie årsstämma

De nya stadgarna innebär att den årliga ordinarie årsstämman tidigareläggs vilket betyder att år 2016 kommer den att genomföras den 8 mars 2016 i församlingshemmet. Kallelse mm kommer dels att skickas ut och dels publiceras på hemsidan den 18 februari.

Förslag till stämman

Du som har eventuella förslag till stämman skall skicka in det till styrelsen före den 23 februari så att styrelsen kan bereda förslaget. Förslag som kommer in efter detta datum kommer ej att hinna beredas före stämman utan flyttas till stämman 2017.

Valberedningen

Valberedningen som valdes vid stämman i juni 2015 ( se protokollet från ordinarie årstämman 2015) har påbörjat sitt arbete och skall redovisa sina förslag för styrelsen senast den 23 februari. Den sittande styrelsen med ordförande har förklarat sig villiga att sitta kvar ytterligare ett år. Det förhindrar naturligtvis inte valberedningen att komma med andra förslag.

Revision

Från och med nästa verksamhetsår krävs emellertid en ny revisor med suppleant. Du som arbetar med ekonomifrågor till vardags och kan tänka dig att ställa upp som revisor bör därför anmäla sitt intresse till valberedningen. Ordförande i denna är Anders Jansson Iglabranten 3.
 

Årsavgiften för 2016

Avier kommer att skickas ut under mars månad med krav på betalning senast den 30 april 2016.
 

Föreningens verksamhet 2016

Det kommande året kommer arbetet att inriktas mot två saker dels underhållsasfaltering och dels undersöka möjligheterna att fortsätta trottoarbygget. Under 2016 är avsikten att asfaltera hela Iglabranten och naturligtvis laga de skador som uppstår under vintern.

När det gäller trottoaren skall styrelsen diskutera med markägarna nere vid spegeln för att diskutera möjligheterna att fortsätta med trottoaren genom hela kurvan upp till Solkullavägen där föreningens ansvarsområde slutar. Ambitionen är att utbyggnaden förhoppningsvis kan ske 2017.
I det här sammanhanget är det viktigt att påminna alla om möjligheterna att påverka Bergums samfällighetsförenings styrelse att inte fullfölja flytten av trottoaren nedanför gjuteriet utan istället förlänga den befintliga trottoaren upp till Solkullavägen. Gör din röst hörd på hemsidan bpgv.se om du delar styrelsens uppfattning.

 
Styrelsen önskar alla en trevlig och bra jul- och nyårshelg!! 
Copyright © 2015 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp