Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Nyhetsbrev - Asfaltering

 

 
Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 

Asfaltering

Nu på måndag den 1 juni och tisdag kommer NCC Roads att asfaltera följande vägsträckor:
 
·     Från Bergums prästgårdsväg 49 till Iglatjärnsvägen 2 (kurvan med spegeln) -- Längd ca 75 m
·     Från Iglatjärnsvägen 19 till Iglatjärnsvägen 59 (stora vändplatsen) -- Längd ca 650 m
·     Hela Iglaslänten – Längd ca 245 m
 
Härutöver kommer potthål after vintern att lagas.
 
Arbetet kommer tidvis att innebära begränsad framkomlighet. Var vänliga och visa hänsyn.
 
 
// Styrelsen
 
Copyright © 2015 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp