Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Nyhetsbrev 1 / 2019
  
Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 

Trafiken på våra vägar/gator

Vintern gör sig nu med jämna mellanrum påmind vilket bl.a. betyder behov av snöröjning och/eller halkbekämpning. Dessa åtgärder försvåras tyvärr ofta av felparkerade fordon som därmed blir ett hinder i trafiken. Det här problemet gäller främst i den första backen längs Iglatjärnsvägen från nummer 1 till 37. Vägens bredd medger inte parkering. 
Styrelsen uppmanar därför alla att parkera på ett sätt som varken hindrar eller försvårar trafiken, snöröjningen eller halkbekämpningen. Ni som har besök av vänner och bekanta var vänliga och se till att parkeringen sker på ett korrekt sätt.

Och så var det hastigheten. Var vänliga och respektera hastigheten annars väntar tyvärr nya och fler väghinder.
 
 

Årsstämma 2019

Ordinarie stämma genomför vi som vanligt i Svenska kyrkans församlingshem här i Olofstorp tisdagen den 26 mars kl 1900.
Följande handlingar till stämman skickas respektive publiceras på hemsidan under den 1-3 mars:
  • Dagordning
  • Förvaltningsberättelse
  • Förslag till budget
  • Medlemmars och styrelsens förslag 

Motioner

Skriftliga förslag från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. Förslag som innebär kostnader skall vara kostnadsberäknade. Det skall framgå tydligt vem som lämnar förslaget. Förslagen lämnas i föreningens brevlåda på Iglatjärnsvägen 54 (intill dansbanan) eller med e-post via hemsidan.
 
 

Faktura med e-post

Vid förra årets ordinarie stämma beslöts att föreningen skall införa fakturering av årsavgiften med  e-post i syfte att minska administrationen och kostnaderna.
De som även fortsättningsvis vill få en pappersfaktura får betala en fakturaavgift på 60 kr.
I dagarna kommer föreningens alla fastighetsägare att få en blankett för anmälan om faktura med e-post. Den skall lämnas i styrelsens brevlåda Iglajärnsvägen 54 (vid dansbanan) senast den 28 februari. 
Observera! Ingen påminnelse kommer att skickas ut.

 

/ Styrelsen

Copyright © 2019 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp