Copy
Ni som får detta brev har på ett eller annat sätt meddelat att ni önskar ta del av nyhetsbrevet. Även ni som varit i kontakt med styrelsen via mail får detta. Vill ni ej ta del av brevet kan ni avsluta prenumerationen längst ned i meddelandet. 

Nyhetsbrev 1 / 2017

Anläggningsarbeten i år


Städ- och röjningsdag
Kom och hjälp till! Lördagen den 21 oktober kl 0900-1200 genomförs en gemensam städ- och röjningsdag. Vi samlas vid dansbanan kl. 09.00
 
 
Felanmälan
Om du upptäcker fel som är vägföreningens ansvar anmäler du det till vägansvarig via hemsidan.
Om det är fel på gatubelysningen gör du på samma sätt eller ringer direkt till Göteborgs stad 031/365 00 00. Begär trafikkontoret och anmäl felet.
 

Trottoar


Med start måndagen den 16 oktober kommer en ny trottoar anläggas i kurvan längs Bergums Prästgårdsväg (vid trafikspegeln) till Solkullavägen (där slutar Iglatjärns samfällighetsförenings ansvar). Den kommer att medföra att trafiken fortsatt inte kommer att kunna mötas på en kort sträcka i kurvan. Det betyder att trafiken på väg upp för backarna kommer att ha företräde före den som är på väg neråt.
Parallellt med vårt trottoarbygge kommer Bergums Prästgårdsvägs samfällighetsförening att anlägga trottoar från Solkullavägen ner till den befintliga trottoaren nära gamla gjuteriet. Det arbetet påbörjas så snart vår del är klar av samma entreprenör.
Sammanfattningsvis betyder detta att fotgängare kommer att ges en avsevärt bättre trafikmiljö redan i höst genom en i det närmaste sammanhängande trottoar från strax nedanför dansbanan ända ner till busshållplatsen.

Kostnaden för vår del av anläggningskostnaderna ryms i budgeten och innebär ingen extra utdebitering.

Anläggningsarbetet börjar måndagen den 16 oktober och bedöms pågå under 10-12 arbetsdagar. Entreprenör är Svevia. Under anläggningstiden uppmanas alla att ta det extra försiktigt och visa omdöme och hänsyn! 
 

Gatubelysning


Utöver trottoarbygget planerar styrelsen för en förlängning av gatubelysningen i slutet av Iglatjärnsvägen som idag är dåligt upplyst. Ansökan om tillstånd har gått till Trafikkontoret som ännu inte svarat. Kostnaden för utbyggnaden bedöms också kunna ske inom ramen för årets budget.
 

Plan för underhåll och utveckling av föreningens vägar, gatubelysning etc. 


Styrelsen reviderade vid det senaste mötet planen som nu sträcker sig till år 2021. För den intresserade återfinns den på hemsidan (Länk). Av planen kan utläsas vilka underhållsåtgärder som behöver vidtas varje år och vilka utvecklingsåtgärder som planeras och hur dessa bedöms påverka kostnaderna och därmed årsavgiftens storlek. Någon höjning av avgiften bedöms inte behöva ske den närmaste tiden.
 

Ekonomi


I år är det två fastighetsägare som inte betalat sina avgifter i tid att jämföra med fjolårets fem stycken. Det är positivt att antalet minskat men fortfarande är det både anmärkningsvärt och konstigt att man inte kontaktar styrelsen om man har problem att betala årsavgiften.
Styrelsen har under de senaste åren snabbat upp handläggningen dels med påminnelser till berörda fastighetsägare och dels alla handlingar som behövs när ett ärende skall skickas till Kronofodemyndigheten. 

 

Städ- och röjningsdag


Lördagen den 21 oktober kl 0900-1200 genomförs en gemensam städ- och röjningsdag av främst vägrenarna, trottarer och lyktstolpar. Kom och hjälp till. Medtag motor- och röjsågar. Samling vid dansbanan kl 0900. 
 
/ Styrelsen
 
Copyright © 2017 Iglatjärns samfällighetsförening, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp