Copy
Validé Haugesundregionen skal hjelpe gründere og bedrifter som har gode forretningsideer med å få ideene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk. Validé Haugesundregionen er en pådriver og støttespiller innen entreprenørskap og innovasjon, og bidrar til å skape morgendagens vekstbedrifter.

Validé Haugesundregionen AS ble stiftet som Ipark Haugesundregionen AS i 2010, og eies av Validé AS (50 %), Rogaland Ressurssenter AS (34 %) og Haugaland Kunnskapspark/Uni Research Polytec (16 %).
Share
Tweet
+1
Share
Validé Haugesundregionen søker forretningsutvikler/prosjektleder!


Validé Haugesundregionen har en voksende portefølje av inkubatorbedrifter vi hjelper frem til lønnsomme bedrifter. Vi trenger å få ombord en ny forretningsutvikler som har evne til å gå inn og jobbe med disse. Samtidig har vi næringsutviklingsprosjekter under oppstart som trenger kyndig ledelse. Vi søker derfor en person som motiveres av forretningsutvikling, gründerskap og prosjektutvikling.

Arbeidsoppgaver
 • Rådgiver for oppstartsbedrifter i Validé Haugesundregionen sin portefølje. Herunder rådgiving innen forretningsutvikling, strategi, fremdriftsplanlegging, verdsetting, investering og økonomi, kobling mot investorer og andre, søknader om offentlig finansiering, kommunikasjonsutforming, mv.
 • Prosjektleder for næringsutviklingsprosjekter. 
 • Markedsføre Validé Haugesundregionen og tilbudet vårt mot nye potensielle oppstartsbedrifter/gründere, investorer og andre interessenter.

Vi ser etter deg med følgende:

Kvalifikasjoner
 • Minimum 5 års erfaring innenfor prosjektledelse, forretningsrådgivning eller intern forretningsutvikling. Kandidater med mindre erfaring som har spesielt sterke resultater fra utdanning og andre prosjekter kan bli vurdert.
 • Mastergrad/siv.øk. eller tilsvarende er ønskelig.
 • Kunnskap om verdsettelse og erfaring fra arbeid med slike modeller.
 • Egen erfaring med oppstart eller selvstendig virksomhet vil være en styrke.
 • Kjennskap til og nettverk i næringslivet i Rogaland.

Egenskaper
 • Sterk gjennomføringsevne, alene og i samhandling med andre.
 • Har kapasitet og evner til å jobbe systematisk med store og små prosjekter og oppgaver parallelt.
 • Tillitsskapende
 • Gode kommunikative evner, muntlig og skriftlig
 • Genuin interesse for forretningsutvikling, økonomi, markedsføring og ledelse.

For den rette kandidaten kan vi tilby:
 • Inntil 100% stilling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Opplæring i bruk av forretningsutviklingsverktøy
 • Den rette kandidaten vil evne å opparbeide et sterkt nettverk i regionens næringsliv.

Søknadsfrist: 1. mars 2017.

Søknad og CV sendes på mail til på aase.samdal+soknad2017@validehaugesund.no.
Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Åse Tveit Samdal på 932 45 566. 
Copyright © 2017 Validé Haugesundregionen AS, All rights reserved.


Følg oss på Facebook    Ønsker ikke lenger å motta denne typen e-post    Se på dette i nettleseren 

Email Marketing Powered by Mailchimp