Copy


Monthly inspiration from Care of Next
View this email in your browser

Sorry, I don't have time


Hi <<Namn>>,

Read a trend report on time yesterday (you can read it here, in Swedish). Many consider time “the new luxury”; if you have time you are rich. The trend report tells that when people in Stockholm were asked about what's stopping them from realizing their dreams, 56% responded lack of time (only 22% said they can not afford it). To me, this is sort of a paradox ... Realizing your dreams has to be one of the best ways to spend your time, right? I believe the perceived lack of time often actually is lack of focus and prioritization...

Interesting to read this at the same time as me and Magdalena Bibik launch our first WEEKEND LAUNCHATHON where you make your business idea "ready to launch" - in just 3 days! During these three days we’re fully focused on making your idea come to life. We make it a priority and allocated time to make it happen. And the best part is that you don’t even have to have an idea, as long as you’re curious about starting a business and determined to create the professional life you want.
 
Don’t waste your time living someone else’s dream. Go for your own! 
   
Enjoy!


Nominera någon med en idé!

Nu kan du nominera någon som du tycker borde förverkliga sin företagsdröm. Kan vara en vän, kollega - eller kanske du själv! 

De två personer som får flest nomineringar (eller bäst motivering) får möjlighet att delta på vårt WEEKEND LAUNCHATHON utan kostnad.


Nominera genom att svara på detta mail. 

Do you really need more time?

Continuing on the theme "time". Lately, I've been thinking about how things always seem to consume exactly the amount of time we've allocated to that specific task. If we have 1 hour to do something, it takes 1 hour. On the other hand, if we have 2 weeks to do the same thing, it will take 2 weeks. This phenomenon is also known as "Parkinson's law" which states: 

“Work expands so as to fill the time available for its completion.”


Really interesting when discussing lack of time. Could we in fact do things faster if we just shorten the deadline? I'm actually doing an experiment right now when writing this inspirational email. I've given myself a much shorter deadline than usual. And I will make it. 

Most likely, this isn't true for everything - some tasks need and should take time. I'm not after pressure here, I'm just encouraging you to think about whether some things really need that much time?


I’ve also noticed that when it comes to the really important stuff - like creating the business, or career, you want - we have a tendency to not set any deadlines... According to Parkinson's law it will then take "for ever". And then “business as usual” stuff get in the way and the important work has to wait. Bummer. That's why I have a challenge for you. See below.

Monthly Spark for Your Entrepreneurial Mind

Something to inspire and help you set off for Your Next Big Thing 
 

Set a deadline. Then halve it.

What if you should try to give the first thing you could do to create the business or professional life you want a deadline? What if you should halve the time you think you need to complete the task? What would happen?
 
According to Parkinson’s law you’ll do just fine :) 

Good luck!

På svenska...

Ledsen jag har inte tid...


Hej <<Namn>>,

Läste en trendrapport om tid igår (du kan läsa den här). Tid anses av många vara den nya lyxen - om du har tid och möjlighet att styra din tid är du rik. När Stockholmarna tillfrågades om vad som stoppar dem från att förverkliga sina drömmar svarade 56% brist på tid (bara 22% sa att de inte har råd). För mig blir detta något av en paradox... För vad kan vara bättre att lägga vår tid på än just på att förverkliga våra idéer och drömmar? Jag tror att den upplevda tidsbristen ofta handlar om brist på fokus och prioritering. För tid har vi - det kommer ju ny hela tiden ;)

Spännande att läsa detta samtidigt som jag och Magdalena Bibik lanserar vårt första WEEKEND LAUNCHATHON där du gör din företagsidé "lanseringsklar" - på bara 3 dagar! Under dessa tre dagar jobbar vi fokuserat med din idé, vi gör det till en prioritet och avsätter tid för att förverkliga den. Det bästa är att du inte ens behöver ha en idé, bara vara nyfiken på det här med att starta företag och ha en stark vilja att skapa det yrkesliv du vill ha. 

Slösa inte bort din tid på att leva någon annans dröm! Använd den till att förverkliga din egen. 

 
Din nästa stora grej väntar på dig. Dags att sätta fart!


Nominera någon med en idé!

Nu kan du nominera någon som du tycker borde förverkliga sin företagsdröm. Kan vara en vän, kollega - eller kanske du själv! 

De två personer som får flest nomineringar (eller bäst motivering) får möjlighet att delta på vårt WEEKEND LAUNCHATHON utan kostnad.


Nominera genom att svara på detta mail. 

Behöver du verkligen mer tid?

Fortsätter på temat tid. På sistone har jag funderat en del på att saker alltid verkar ta precis så lång tid som vi har avsatt för just den uppgiften. Om jag har avsatt en timme för något så tar det en timme. Har jag avsatt två veckor för samma sak, tar det två veckor... Fenomenet är också känt som Parkinsons lag som säger:

"En arbetsuppgift kommer att ta exakt den tid som är avsatt för ändamålet."


Intressant när vi pratar om tidsbrist. Kan det vara så att vi i själva verket kan göra saker fortare om vi sätter tightare deadlines? Jag gör faktiskt ett experiment just nu när jag skriver det här mailet. Jag har gett mig själv en mycket kortare deadline än vad jag brukar ha. Och jag kommer att klara det!

Självklart gäller detta inte allt. Det finns saker som behöver - och bör - ta tid. Jag är inte ute efter stress, jag vill bara uppmuntra dig att fundera på om visa saker verkligen behöver ta så lång tid?

Jag har också märkt att när det gäller de där riktigt viktiga sakerna – som att skapa det arbetsliv du vill ha – har vi en tendens att inte sätta några deadlines överhuvudtaget. Med resonemanget ovan kommer de alltså att ta "för alltid". Dessutom tenderar "livet” att komma emellan och de viktiga sakerna får vänta. Typiskt. Därför har jag en liten utmaning till dig. Läs mer nedan.

Monthly Spark for Your Entrepreneurial Mind

Något som inspirerar dig att sätta fart mot din nästa stora grej
 

Sätt en deadline. Halvera den. 

Tänk om du skulle sätta en deadline för den första sak du kan göra för att skapa det arbetsliv du vill ha. Tänk om du sen skulle halvera tiden du tror att du behöver för att klara av uppgiften. Vad skulle hända?

Enligt Parkinsons lag skulle det gå alldeles utmärkt :)

Lycka till!

feel free to share!

Forward
Share
Tweet
Share
”Kristina is an inspiring trendsetter and charismatic entrepreneur who
creates arenas for cutting edge perspectives and action.” 


Kristina has a Master of Science in Biotechnology, a Diploma in Professional Marketing Communications, Process Facilitating and Business Coaching. Kristina has worked as Key Account Manager, Brand Manager, Brand Consultant and Project Manager. Now she's running her own business and helps advancing entrepreneurs and small businesses set off for their next big thing.
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 Care of Next AB, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp