Copy


Monthly inspiration from Care of Next
View this email in your browser
Vill du läsa mailet på svenska? Scrolla ner!

Isn't It Lonely To Run Your Own Business?


Hi Kristina,

Hope you're enjoying summer! An excellent time to give yourself some time to relax, reflect and create new ideas.

Some of these ideas might be about your professional life and what you'd like to do. Maybe you feel it's time for a change? Maybe you're dreaming of doing something else? Maybe this dream involves leaving your well-known comfort zone and try something new? Maybe even starting your own business?

Then I hope I can add some perspective to one of the most common questions people have about running your own business: Isn't it lonely? More on that below. 
 
Remember: Don't waste your time on someone else's dream, go build your own.

Have a nice summer and enjoy! 

Monthly Spark for Your Entrepreneurial Mind
Something to inspire and help you create your ideal professional life


Isn't it lonely to run your own business?

Quite often I get the question "Isn't it lonely to be an entrepreneur running your own business?". I think this is a question that actually stops lots of people from following their professional dream. It's an important question well worth a thought and might be a deal breaker for some. But I would like to add some perspective here, to not let this question stop you right away. 
 
Actually, I felt much lonelier when I was employed. During my years as an employee I had quite a hard time finding out where I belonged and what I was supposed to do with my professional life (you can read my story here). The feeling that I wasn't in the right place for me made me feel lonely despite the fact that I had amazing colleagues around me. Right or wrong, but I was holding back not sharing my full self, and that made me feel kind of lonely.

My feeling of loneliness had nothing to do with the people around me - we had a lot of fun together! - which make me think loneliness might not depend on the number of people in the room but rather on whether you feel you're in the right place or not...

When I finally found my place in professional life and started my own business that feeling disappeared. Now I feel I can share my whole self and freely speak my truth. Yes, I have worked strategically with growing my network and surround myself with people that inspire me. Today, I meet lots of super interesting and inspiring people and work with amazing clients and partners. So my answer to the question "Isn't it lonely to run your own business?" is: No. 

If you're thinking about whether starting a business is right for you or not and the question of "loneliness" is holding you back, remember there are lots of ways to surround yourself with people even though you're alone in your business. You can for example:  

  • join one or several a network(s)
  • rent a place in a co-working space
  • team up with someone who share your vision
  • find partners that work together even if you run separate businesses
  • be part of a freelance agency

 
And so on and so forth. Again - this question is something to be serious about and consider. But don't let this question alone stop you from following your professional dream. 'Cause there are ways to handle it. And might be it's not a matter of the number of people you meet during the day but rather your feeling of being in the right place or not...

På svenska...

Är det inte ensamt att driva eget företag?


Hej Kristina,

Hoppas du njuter av sommaren! Perfekt att ge dig själv tid för avkoppling, reflektion och skapa nya idéer.

Kanske handlar några av dina idéer om ditt arbetsliv och vad du skulle vilja göra. Kanske känner du att det är dags för en förändring? Kanske drömmer du om att göra något annat? Kanske involverar din dröm att kliva utanför din välkända komfortzon och prova något nytt? Kanske till och med starta ditt eget företag? 

I så fall hoppas jag att jag kan ge lite perspektiv på en av de vanligaste frågorna jag får om att driva eget företag: Är det inte ensamt? Mer om det här nedanför. 
 
Kom ihåg: Slösa inte bort din tid på att leva någon annans dröm! Använd den till att förverkliga din egen. 
 
Ha en härlig sommar och håll tillgodo :)
 

Monthly Spark for Your Entrepreneurial Mind
Something to inspire and help you create your ideal professional life

Är det inte ensamt att driva eget företag?

En av de första frågorna jag får när jag berättar att jag driver eget företag är "Är det inte ensamt?". Jag tror att det är en fråga som faktiskt stoppar många från att följa sin professionella dröm. Det är en viktig fråga som ska tas på allvar och mycket väl kan vara en deal breaker för vissa. Men jag skulle vilja ge lite perspektiv på denna fråga för att den inte ska stoppa dig i onödan.  
 
För mig vad det mycket mera ensamt att vara anställd. Under mina år som anställd på olika företag funderade jag mycket på vart jag egentligen hörde hemma i arbetslivet och vad jag ville göra (du kan läsa min story här). Känslan av att inte riktigt ha hittat rätt gjorde att jag kände mig ensam trots att jag hade en massa fantastiska kollegor runt mig på dagarna. Rätt eller fel men jag höll tillbaka en del av mig själv och det fick mig att känna mig ensam. 

Min ensamhetskänsla hade ingenting att göra med personerna runt omkring mig - vi hade jättekul tillsammans! - vilket har fått mig att fundera på om ensamhetskänslan egentligen inte alls handlar om antalet människor i rummet, utan snarare om huruvida du känner att du är på rätt plats eller inte...

När jag till slut hittade min plats i arbetslivet och startade mitt företag försvann ensamhetskänslan. Nu kan jag dela "hela mig" och prata fritt om mina tankar. Ja, jag har jobbat strategiskt med att växa mitt nätverk och omge mig med inspirerande personer. Idag träffar jag en massa intressanta och inspirerande personer och jobbar med fantastiska kunder och partners. Så mitt svar på frågan "Är det inte ensamt att driva eget företag?" är bestämt: Nej.  

Om du funderar på om starta eget är något för dig och frågan om ensamhet håller dig tillbaka, kom ihåg att det finns en massa sätt att omge dig med människor även om du är själv i ditt företag. Du kan till exempel:   

  • gå med i intressanta nätverk
  • hyra in dig i något av alla coola "co-working space"
  • teama med någon som delar din vision och genemsamt jobba mot den
  • hitta partners som du kan jobba ihop med även om ni driver separata bolag
  • vara en del av en frilansbyrå

 
Och så vidare och så vidare. Igen - detta är en fråga att ta på allvar och överväga. Men låt inte detta vara ditt enda argument för att inte följa din professionella dröm. För det finns sätt att komma runt det. Och det kan vara så att ensamhet har väldigt lite med antalet personer runt omkring dig att göra och mycket mer med om du känner att du är på rätt plats eller inte...

På gång

Aug 30   Gratis föreläsning: Hur du skapar ditt ideala arbetsliv
                  (Stockholm). 

                        Mer info kommer snart.
 

Sep  3       Kickoff till ditt ideala arbetsliv
                   (Stockholm)
                   Mer info kommer snart.

feel free to share!

Forward
Share
Tweet
Share
”Kristina is an inspiring trendsetter and charismatic entrepreneur who
creates arenas for cutting edge perspectives and action.” 


Kristina has a Master of Science in Biotechnology, a Diploma in Professional Marketing Communications, Process Facilitating and Business Coaching. Kristina has worked as Key Account Manager, Brand Manager, Brand Consultant and Project Manager. Now she's running her own business helping progressive professionals to access professional freedom and create the(ir) future.
LinkedIn
LinkedIn
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Facebook
Facebook
Website
Website
Copyright © 2016 Care of Next AB, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp