Copy
Bericht voor abonnees van Binnenvaartnet Wifi
Bekijk dit bericht in uw browser
Extra Nieuwsflits 

WiFi pilot haven Rotterdam

 

15 November 2016 - vanmiddag ondertekenen Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst voor een pilot met WiFi voor de binnenvaart in de Maashaven en Geulhaven.

Met de pilot toetsen de partijen het succes en gebruik van Wifi door de binnenvaart.

De overeenkomst voor drie jaar wordt getekend door Hoofd IV Helma Broers-Kersbergen van het Havenbedrijf en Ries Bode, voorzitter van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND). Havenbedrijf Rotterdam faciliteert en de stichting beheert en exploiteert het netwerk.

Pilot in 2 havens

De pilot houdt in dat er in Rotterdam eerst in twee geselecteerde havenbekkens WiFi aangeboden wordt: Maashaven en Geulhaven.

Bij gebleken succes en gebruik van de WiFi door de binnenvaart wordt er gekeken naar verdere uitrol of aanbieden van connectiviteit voor de sector.

 

De overeenkomst voor drie jaar wordt getekend door Hoofd IV Helma Broers-Kersbergen (links) van het Havenbedrijf en Ries Bode, voorzitter van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND). Havenbedrijf Rotterdam faciliteert en de stichting beheert en exploiteert het netwerk. Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt BND in het realiseren van haar ambities om WiFi beschikbaar te maken in de Nederlandse havens en op andere belangrijke locaties voor de binnenvaart.

HBR: digitalisering belangrijk

Digitalisering is voor het Havenbedrijf een belangrijke pijler. WiFi voor de binnenvaartsector draagt hieraan bij. Hoewel het concept WiFi in havens niet nieuw is, wil het Havenbedrijf hoogwaardige IT connectiviteit faciliteren voor het hele havengebied.

WiFi direct beschikbaar

WiFi in de Rotterdamse haven is beschikbaar via www.binnenvaartnet.nl Gebruikers kunnen zich hier direct abonneren. Op de website is ook een overzicht te vinden van alle andere Wi-Fi locaties voor de binnenvaart.

Bent u al abonnee? Dan hoeft u niets te doen. Binnen het bereik van het WiFi-netwerk krijgt u automatisch verbinding!

Copyright © 2016 Binnenvaart Netwerk Diensten Uitschrijven van deze Nieuwsbrief    Pas uw gegevens aan 
 
Copyright © 2016 Binnenvaart Netwerk Diensten Uitschrijven van deze Nieuwsbrief    Pas uw gegevens aan