Copy
Newsletter ERA Benelux

Contact us

EPS Steering Columns
Complete product overview? Check www.erabenelux.be
 

EPS Steering Columns
Complete product overview? Check www.erabenelux.be 

EPS Steering Columns
Complete product overview? Check www.erabenelux.be

 

EPS Steering Columns
Complete product overview? Check www.erabenelux.be

December 2014 - English
End of Year 2014


The year 2014 is almost over and an update on the situation of ERA Benelux seems appropriate.

2014 was again a good year for ERA Benelux. In the last 6 months, we have achieved a sales increase of 9% compared to last year. We partially owe this to the following factors:

In July ERA Benelux has opened a branch in Germany, called ERA Benelux Deutschland GmbH, located in the strategic region of Bavaria, close to the Munich Airport. The new company is serving our German, Austrian and Swiss customers.

The constant expansion of the range is again proving to be one of our main strengths. We have known for some time now that the electric steering systems will be a major part of our sales in the future. To our already extensive range we have added following new applications:

SR23310/SR23311/SR23312 electric steering racks Smart
SR23318 electric steering rack for Mazda Demio
SR23322 electric steering rack for Suzuki Swift III
ESC3405 electric steering column for Nissan Note

Informing our customer base, using flyers and bulletins, is something we attach great importance to. For example, we recently designed flyers with all the core return criteria of steering racks and steering pumps. These can be obtained upon simple request, also in poster format.

Our 2015 price list is being prepared as we speak, including all the latest applications. Once finished you will be notified by means of a newsletter.

Finally we sincerely wish to thank you for your confidence in ERA Benelux and will make sure that 2015 will be at least equally successful, both for you and for us.

The entire team of ERA Benelux and ERA Benelux Deutschland wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year.

Until next year!
Like ERA Benelux Newsletter December 2014 on Facebook share on Twitter

 

December 2014 - Nederlands
Eindejaar 2014


Het jaar 2014 is bijna ten einde en een update over de situatie van ERA Benelux lijkt ons niet meer dan normaal.

2014 was opnieuw een goed jaar voor ERA Benelux. We hebben in de laatste 6 maanden een omzetstijging gerealiseerd van 9% in vergelijking met vorig jaar. Dit hebben we onder andere te danken aan volgende factoren:

In Juli heeft ERA Benelux een filiaal geopend in Duitsland, nl. ERA Benelux Deutschland GmbH, gelegen in de strategische streek van Beieren, nabij de luchthaven van München.

Ook de constante uitbreiding van het gamma is nog steeds één van ons belangrijkste sterke punten. We weten al geruime tijd dat de elektrische stuurinrichtingen ook een groot deel van onze omzet zullen uitmaken in de toekomst. Het gamma werd recent uitgebreid met volgende toepassingen:

SR23310/SR23311/SR23312 elektrische stuurhuizen Smart
SR23318 elektrisch stuurhuis voor Mazda Demio
SR23322 elektrisch stuurhuis voor Suzuki Swift III
ESC3405 elektrische stuurkolom voor Nissan Note

Het informeren van onze klanten met behulp van flyers en bulletins is iets waar we heel veel belang aan hechten. Zo hebben we onlangs flyers ontworpen met alle criteria voor het terugsturen van statiegeld van stuurhuizen en stuurpompen. Deze kunnen op eenvoudige aanvraag bekomen worden, ook in posterformaat.

Onze tarief voor 2015 wordt momenteel voorbereid, met daarin alle nieuwe referenties. Zodra deze klaar is, wordt u geïnformeerd via een nieuwsbrief.

Tot slot wensen we u nog van harte te bedanken voor uw vertrouwen in ERA Benelux.  We zullen erover waken dat 2015 op zijn minst even succesvol wordt, zowel voor u als voor ons.

Het volledige team van ERA Benelux en ERA Benelux Deutschland wenst u een Zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar.

Tot volgend jaar!
Like ERA Benelux Newsletter December 2014 on Facebook share on Twitter


 

Decembre 2014 - Français
Fin d'année 2014


L'année 2014 est presque finie et une mise à jour sur la situation de l'ERA Benelux ne semble pas plus que normal.

2014 a de nouveau été une bonne année pour ERA Benelux. Dans les 6 derniers mois, nous avons réalisé une augmentation de 9% des ventes par rapport à l'année dernière. Nous devons cela entre-autre aux facteurs suivants:

En Juillet ERA Benelux a ouvert une succursale en Allemagne, à savoir : ERA Benelux Deutschland GmbH, située dans la région stratégique de Bavière.

L'expansion constante de la gamme est toujours un de nos atouts principaux. Nous savons depuis un certain temps que les systèmes de direction électriques constitueront également une partie importante de nos ventes à l'avenir. Voici quelques nouvelles applications de systèmes de direction:

SR23310 / SR23311 / SR23312 crémaillères de direction assistée électriques pour Smart
SR23318 crémaillère de direction assistée électrique pour Mazda Demio
SR23322 crémaillère de direction assistée électrique SR23322 pour Suzuki Swift III
ESC3405 colonne de direction assistée électrique pour Nissan Note

Informer les clients, utilisant des dépliants et des bulletins, est quelque chose à laquelle nous attachons une grande importance. Par exemple, nous avons récemment conçu des dépliants avec tous les critères pour le retour du vieilles matières de crémaillères et de pompes de direction. Ceux-ci peuvent être obtenus sur simple demande, également sous forme d'affiche.

Nos listes de prix pour 2015 sont presque prêtes avec toutes les nouvelles références. Une fois cela fait, vous serez informés par une lettre d’information.

Nous tenons à vous remercier pour votre confiance dans ERA Benelux et nous veillerons à ce que 2015 aura au moins le même succès, à la fois pour vous et pour nous.

Toute l'équipe d’ERA Benelux et d’ERA Benelux Deutschland vous souhaite un Joyeux Noël et une Bonne Année.

À l'année prochaine!
Like ERA Benelux Newsletter December 2014 on Facebook share on Twitter

 

Dezember 2014 - Deutsch
Ende Jahr 2014


Das Jahr 2014 ist fast vorbei und  wir möchten Sie über die wichtigsten Punkte  informieren.

2014 war wieder ein gutes Jahr für die ERA Benelux NV. In den letzten 6 Monaten haben wir ein Umsatzplus von 9% gegenüber dem Vorjahr erzielen können. Das liegt  primär an folgenden Faktoren:

Im July 2014 haben wir unsere Niederlassung, die ERA Benelux Deutschland GmbH  gegründet, mit Firmensitz in Bayern, Nähe Flughafen München.

Die Kontinuierliche Erweiterung unserer Produktpalette ist  unsere Hauptstärke. Die elektronischen Lenksysteme werden in Zukunft   immer mehr an Bedeutung gewinnen. In diesem Segment wird es einige neue Anwendungen geben:

SR23310/SR23311/SR23312 elektrische Lenkungen Smart

SR23318 elektrische Lenkung Mazda Demio
SR23322 elektrische Lenkung Suzuki Swift III
ESC3405 elektrische Lenksaule Nissan Note

Sie, zu informieren mit Flyern oder Technischen Änderungen ist uns sehr wichtig. So haben wir Ihnen  vor kurzem unseren Flyer zum Thema Altteil Rückgabe Kriterien zur Verfügung gestellt. Diesen können Sie jetzt auch als im Poster Format bei uns erhalten.

Die Preisliste 2015 befindet sich gerade in Bearbeitung, die neuen Referencen  werden eingearbeitet.
Sie werden hierzu mit einem separaten News Letter informiert.

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen in der Vergangenheit  und werden alles dafür tun das 2015  für uns gemeinsam ein noch erfolgreicher Geschäftsjahr wird.

Das gesamte Team von ERA Benelux NV und ERA Benelux Deutschland GmbH  wünscht Ihnen und Ihren Familien a Merry Christmas and a Happy New Year.

Bis zum nächsten Jahr.
Like ERA Benelux Newsletter December 2014 on Facebook share on Twitter


 
Copyright © 2014 ERA Benelux NV, All rights reserved.