Copy
In deze nieuwsbrief informeren wij u over het laatste nieuws rondom Stichting Raise en de actuele ontwikkelingen op Grace Farm
Bekijke deze email in uw browser

Vreugdevol

Wij wensen u gezegende feestdagen


Het bestuur van Stichting Raise en de medewerkers en bewoners van Grace Farm & Children's Home wensen u een gezegend kerstfeest toe en een vreugdevol 2016.

We kijken vreugdevol en dankbaar terug op het jaar 2015 waarin we, met hulp van veel mensen en organisaties, verder hebben kunnen bouwen aan Grace Farm & Children's Home. Vanuit verschillende hoeken zijn het afgelopen jaar geweldige initiatieven genomen om ons hierbij te helpen. Het was echter ook het jaar waarin veel inwoners van Malawi te maken kregen met de gevolgen van zware overstromingen. Voor veel Malawianen betekent dit dat hen een periode van honger te wachten staat. Op Grace Farm & Children's Home proberen we voor diverse medewerkers en omwonenden deze gevolgen tot een minimum te beperken door bijvoorbeeld het aankopen van extra maïs.

Op Grace Farm zien we dat het goed gaat met de kinderen en dat we gezegend zijn met goede oogsten. Vooruitkijkend naar 2016 zijn we vreugdevol over de plannen die zijn gemaakt. We hopen op realisatie van een betere leefomgeving voor de kinderen en op verdere uitbreiding van de macadamia activiteiten. Veel dank voor uw betrokkenheid bij het werk van Stichting Raise en we hopen ook komend jaar op uw steun te mogen rekenen.

Lees de ervaringen van de familie Schimmel

Begin maart jl. zijn wij, Johan en Teuny, met Wim de Kwant mee geweest naar Grace Farm & Children’s Home in Malawi. Doel van onze reis was om het weeshuis op te knappen en een beschutting voor de auto's te realiseren. In dit verslag leest u meer over onze ervaringen.
Na een lange reis met twee tussenstops (en lang wachten) kwamen we aan op de plaats van bestemming. We reisden op de goedkoopst mogelijke tickets om meer middelen over te houden voor het weeshuis. Daarvan hebben we muurverf en materialen voor de carport aangeschaft.
 
We reisden in het regenseizoen en alles was prachtig groen. Later hoorden we dat er toch te weinig regen was gevallen en oogsten zijn mislukt. Voor veel Malawianen betekent dat een deel van het jaar hongersnood. En dat terwijl de mensen al in armoede leven en geen reserves hebben op gebouwd.
 
Wij zijn zeer onder de indruk van de manier waarop Alide liefdevol en betrokken bij de kinderen de leiding van het weeshuis voert. Met haar humor, groot geloof en prachtige lach.

Een aantal van onze geweldige ervaringen:

 • Waar geen speelgoed is bedenken kinderen zelf wel iets. Bijvoorbeeld met een baksteen op een zandbaantje broem-broem autootje te spelen.
 • Met de kinderen naar de kerk gaan waar nog helemaal geen voorzieningen zijn zoals muziek instrumenten of banken om te zitten.
 • De Bijbelstudie avond met de kinderen waarbij veel gezongen wordt.
 • In het weeshuis mee-eten, zittend op de grond. De dagelijkse kost is maïspap wat met de handen wordt gegeten.
 • Het bezoek aan de lokale kleurrijke en geurrijke markt.
 • Heel fijn om met deze arme weeskinderen, die wij van uit Nederland sponseren, contact te hebben en te spelen.
 • De gezellige tijd en de goede gesprekken die wij met Alide mochten hebben.
 • Dat we met beperkte middelen toch de carport hebben kunnen realiseren en de muren van het weeshuis netjes in de verf hebben kunnen zetten.
 • Arjan en Martin zijn theologie studenten en voor hen was de reis tegelijk een stage voor hun studie. Twee kerkdiensten en Bijbelstudie voorbereiden blijkt een hele klus te zijn. Maar preken kunnen ze!

Er zijn ambitieuze plannen voor nieuwbouw van het weeshuis (zeer nodig) en het rendabel maken van de farm door uitbreiding van het aantal macadamia bomen. Met veel respect voor de inzet van het bestuur van Stichting Raise en anderen die voor de uitvoering zorgen wensen wij hen veel succes toe.
 
Als sponsor hopen wij onze betrokkenheid te behouden en de activiteiten te volgen en te ondersteunen. Onze wens en bede is dat de Heere God Grace Farm en Alide wil zegenen en behoeden. Zijn bewarende Hand over Grace Farm & Children’s Home.

Reiziger aan het woord

André van den Hoorn uit Elspeet bracht begin maart 2015 een werkbezoek aan Grace Farm & Children's Home. Samen met zijn reisgenoten hebben zij hoognodig onderhoud verricht aan het weeshuis en hebben zij een beschutting voor de auto's gerea-liseerd. In deze nieuwsbrief deelt hij zijn ervaringen. 

Een aantal jaren geleden vertelde mijn zus Arita dat zij nog wel een keer terug zou willen naar Malawi. Ze zag er alleen tegenop om de reis alleen te maken, dus zei ik gekscherend dat ik wel mee wilde gaan. En dan kan het ineens snel gaan: eind 2014 boekten we onze reis en in maart 2015 zijn we vertrokken naar Malawi!

Ik wist eigenlijk niet beter dan dat we op bezoek zouden gaan bij Alide, maar tijdens de informatieavond bij Wim de Kwant werd ons verteld dat we ook aan het werk zouden gaan in Malawi. Persoonlijk vond ik dat een mooie uitdaging en zeker een meerwaarde van de reis!
 
Begin maart reisden we met zeven personen af naar Malawi. Het was een lange, maar ook een mooie reis. De autorit van zes uur naar Namwera liet ons veel zien van het land.
 
De eerste paar dagen op Grace Farm & Children’s Home vond ik lastig. Een andere omgeving, een andere taal, een andere cultuur. Maar vooral de armoede maakte veel indruk op mij, dat kennen wij totaal niet in Nederland. Een bijzonder moment van de eerste dagen was toch wel de kerk en zondagsschool op zondag.
 
Maandag zijn we begonnen met onze werkzaamheden: het opknappen van de kinderkamers, zowel van binnen als van buiten. Ook hebben we een overkapping voor de auto's gerealiseerd. Samen met de bevolking hebben we dit project aangepakt en dat is een hele uitdaging als je de taal niet spreekt. Maar met handen en voeten kom je ook een heel eind. Uiteindelijk staan de auto's nu mooi in de schaduw!
 
Ook de kinderkamers zijn mooi opgeknapt! De reacties van de Mama's en de kinderen is geweldig: wat een dankbaarheid! Ook de gastvrijheid van Alide is het noemen waard! Arita en ik zijn samen nog wat langer gebleven dan de rest van de groep. We hebben samen nog een paar mooie dagen gehad!

Het was een geweldige ervaring om nooit te vergeten. Grace Farm verricht prachtig werk met de opvang van de kinderen en de werkgelegenheid voor de ongeveer 600 gezinnen die hierdoor kunnen eten.
 
Ook bijzonder om te zien is dat, ondanks alles, Jezus Christus op de eerste plaats staat. Eigenlijk kan ik nog veel meer schrijven, je raakt er niet over uitgepraat! Ik wens een ieder Gods zegen toe die bij dit project betrokken is!

Ondernemers voor Grace Farm

Tijdens een wandeling die Evert Hein Schuiteman en Ben de Wild maakten over het achterland van Grace Farm bespraken ze diverse manieren om met ondernemers Grace Farm naar een hoger niveau te helpen. Ze zagen dat er met een groep ondernemende zakenrelaties grotere stappen gemaakt zouden kunnen worden en specifieke kennis aangesproken zou kunnen worden. Eenmaal thuis liet het hun gedachten niet los en was het idee voor “Gracefarmers” geboren.Zo zaten op 20 april j.l. 40 ondernemers uit de wijde omgeving van Voorthuizen bij elkaar en kond het idee van het ondernemersplatform geïntroduceerd worden. 26 bedrijven hebben deze avond besloten achter het werk van Stichting Raise te gaan staan. Het enthousiasme onder de aanwezigen was zo groot dat er van diverse kanten hulp geboden werd. Een ondernemer bood twee compleet verzorgde locaties aan om geheel op zijn kosten deze avonden nog eens te herhalen in Gouda en Barneveld. Deze avonden in september j.l. hebben nog eens 17 ondernemers opgeleverd.

Met deze groep van 43 ondernemers wil Gracefarmers een aantal zaken rond Stichting Raise en Grace Farm versneld gaan opzetten. Na een brainstormavond begin oktober zijn hier mooie ideeën uitgekomen.
Gracefarmers zal met een bestuur van vier leden een aantal zaken gaan aanjagen en organiseren. Voor 2016 zijn de volgende plannen afgesproken;
 • Drie ondernemers avonden (8 febr., 7 juni & 10 nov.) voor de leden en nieuw geïnteresseerden.
 • Van het eerste lidmaatschapsgeld is een bedrag ter beschikking gesteld voor de groei van het aantal gezinnen dat deelneemt aan het jaarlijkse soja-project.
 • Op kosten van Gracefarmers gaat Family 7 in maart vier documentaires filmen om vier weken lang in juni kijkers op te roepen stichting Raise financieel te steunen.
Naast het lidmaatschapsgeld zetten de ondernemers zich ook in op gebied van kennis en netwerk. Er zijn nu al diverse ondernemers die hun netwerk gebruiken om de giftenstroom te laten groeien of materiaal als gereedschap en hulpgoederen ter beschikking stellen.

Het doel van Gracefarmers is om met ongeveer 50 ondernemers Stichting Raise waar nodig te ondersteunen.Voor meer informatie over Gracefarmers: www.gracefarmers.nl
Copyright © 2015 Stichting Raise

unsubscribe from this list   
update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Email
Email
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website