Copy
View this email in your browser
NOODHULP MALAWI 2016
DANKBAARHEID
Afgelopen periode mochten wij (mede namens u) ruim € 95.000 aan giften in ontvangst nemen van vele personen, instellingen en bedrijven die zich het lot van de hongerende bevolking in Malawi aangetrokken hebben. Vol verwondering maar vooral ook met dankbaarheid kijken wij terug op deze periode.
 
In totaal zijn er meer dan 5.000 zakken mais van 50 kilo ingekocht en in kleinere porties verdeeld over meer dan 3.000 gezinnen. Via de 11 dorpen rond Gracefarm in Malawi is deze mais verdeeld onder de meest schrijnende situaties waaronder ouderen, zieken en de allerarmste gezinnen. Dat is allemaal gebeurd in samenwerking met de verantwoordelijke dorps-chiefs.
 
In tegenstelling tot onze verwachtingen was het uitdelen een regelrecht feest onder de bevolking en er werd vaak gejuicht en gedanst tijdens het uitdelen van voedsel.  De blijdschap onder de bevolking over deze hulp was steeds opnieuw weer zichtbaar.
 
Tijdens deze hongerperiode hebben we om de twee weken een bezoek kunnen maken aan deze dorpen om het mais uit te delen. Omdat een gezin vaak uit meer dan 4 personen bestaat kunnen we ervan uit gaan dan de actie “Noodhulp Malawi” ruim 10.000 individuele personen heeft bereikt.
Financiële verantwoording
In totaal is € 95.802 gedoneerd voor Noodhulp Malawi. Meer dan 250 donateurs hebben bijgedragen aan het realiseren van deze prachtige opbrengst. Op dit moment is € 86.901 van de totale opbrengst besteed aan noodhulp in Malawi. Van dit bedrag is € 84.407 (97,1%) besteed aan de inkoop van mais. Het resterende deel van € 2.494 (2,8%) is besteed aan extra arbeid voor het laden en lossen van de mais en transportkosten. Voorgaande betekent dat € 8.901 van de totale opbrengst nog niet is besteed. Dit bedrag zullen wij reserveren voor het verlenen van noodhulp later in 2016, wanneer opnieuw hongersnood wordt voorzien in Malawi. 
VOORUITBLIK
Deze Noodhulp was nodig om de bevolking te helpen omdat de vorige oogst in het zaaiseizoen weggespoeld was door de extreme regenbuien. De nieuwe oogst zal helaas ook mislukken omdat er te weinig regen is gevallen tijdens deze regentijd.  Een tweede hongersnood die veel grotere gevolgen zal hebben zal zich in het najaar opnieuw aanbieden. Dit is mede het gevolg van de klimaatverandering, ontbossing en het El Ninjo effect. Hongersnoden komen om de aantal jaren vaak twee keer achter elkaar voor.
 
Momenteel zijn wij druk in gesprek met de grote internationale hulporganisaties om via hun kanalen gratis voedsel van de internationale gemeenschap uit te kunnen delen.  Binnen een paar maanden vernemen wij of Gracefarm officieel kan worden aangewezen als noodhulppunt bij hongersnoden.
 
Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen en vragen uw gebed voor de aankomende ontwikkelingen.

 
                     


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp