Copy
View this email in your browser

Ter attentie van de rusthuisdirecteurs 

 

Mevrouw,
Meneer,

In dit tweede bericht (het vorige werd u op 17 april gestuurd) willen we uw aandacht vestigen op twee punten: 

1. De beschikbaarheid van onze duizenden vrijwilligers om u te helpen uw bewoners te stimuleren en hun eenzaamheid doorbreken

2. De ontwerp-vrijwilligersovereenkomst die we hebben opgesteld op verzoek van enkele rusthuizen die al met ons werken.

_____________

1. De beschikbaarheid van onze duizenden vrijwilligers om u te helpen uw bewoners te stimuleren en hun eenzaamheid doorbreken 

Volgens de voorlopige informatie die we hebben kunnen verzamelen, is het sterftecijfer van rusthuisbewoners in de afgelopen weken niet in de eerste plaats te wijten aan Covid-19. Het is vooral te wijten aan de eenzaamheid waarin veel bewoners zich al enkele weken verkeren. Ze worden ook onvoldoende gestimuleerd (door het verlies van het ritme en de rituelen van de gezamenlijke maaltijden en andere gemeenschappelijke activiteiten en natuurlijk het verbod op bezoek van hun familieleden). Door het gebrek aan tijd van het zorgpersoneel hebben sommigen zelfs last van uitdroging of eten ze te weinig. 

Dit is natuurlijk geenszins de schuld van het verplegend personeel of het management van de rusthuizen, die er alles aan doen om voor hun bewoners te zorgen, ondanks de extreme moeilijkheden die de crisis met zich meebrengt. Maar het is duidelijk dat zelfs met een volle bezetting (wat bij lange na niet het geval is voor alle rusthuizen), het moeilijk is om alle tijd te nemen die nodig is om de bewoners te stimuleren en te voorkomen dat ze zich laten gaan.

De geleidelijke terugkeer van de bezoeken van familieleden zal deze moeilijkheden gedeeltelijk compenseren, maar de organisatie van deze bezoeken zelf zal veel tijd van het personeel vergen, wat nu al ontbreekt. 

Daarom hebben we, zoals we al aankondigden in onze boodschap van 17 april, een groep van enkele duizenden kwaliteitsvolle vrijwilligers in heel België verzameld die we heel snel (binnen enkele uren) ter uw beschikking kunnen stellen. Onze vrijwilligers kunnen uw zorgpersoneel ontlasten van de eenvoudigste taken en vooral de tijd nemen om met uw bewoners te praten. 

Typisch vindt U hieronder de belangrijkste taken die onze vrijwilligers in rusthuizen, privé of publiek, kunnen uitvoeren:

  • Dienbladen en koffie aan de bewoners uitdelen en hen helpen bij het eten;
  • Tijd nemen om met hen te praten en/of hen in contact te brengen met hun familie via het internet;
  • Bezoeken van familieleden organiseren, hen verwelkomen, uitrusten en op de hoogte van de hygiëne-instructies brengen;
  • De administratieve formulieren voor Covid Tests invullen;
  • Boodschappen doen en/of huishoudelijk werk uitvoeren.
De rusthuisdirecteurs die al een beroep op ons hebben gedaan, hebben hun volledige tevredenheid geuit over onze vrijwilligers, wier onthaal weinig inspanning heeft gevergd: op basis van een eenvoudig telefoontje of een registratie van uw kant via ons formulier, selecteren en briefen wij voor u, binnen enkele uren na uw aanvraag, vrijwilligers die dicht bij uw rusthuis wonen en die de maturiteit en het inlevingsvermogen hebben om uw personeel te ontlasten van enkele basistaken en vooral om kwaliteitsvolle tijd door te brengen met uw bewoners. 

Het enige wat je hoeft te doen is ze de juiste beschermingsmiddelen te geven en ze een paar richtlijnen te geven en ze zijn in werking. 

Bij de minste twijfel brengen wij u in contact met rusthuisdirecteurs die al gebruik maken van onze diensten, die uiteraard volledig gratis zijn. U vindt ook onderaan deze mail, in bijlage, meer praktische informatie over onze diensten (wettelijkheid van vrijwilligers, verzekeringen,...). 

Aarzel dus niet: bel ons en stuur dit bericht door naar uw collega-directeurs van rusthuizen (we hebben niet het e-mailadres van alle rusthuizen). 

Met vriendelijke groet,

Laurent Ledoux (0478 62 14 20), Cécile Vainsel & Vinciane Patigny 

Voor Covid-Solidarity.org

Bijlage 

Wie zijn wij?
Ons platform, dat volledig vrijwillig is en gelanceerd wordt door een feitelijke vereniging, beschikt over een netwerk van enkele duizenden vrijwilligers (van alle leeftijden en beroepen), die beschikbaar zijn in heel België. Wij bieden onze diensten aan ter aanvulling en ondersteuning van de initiatieven van overheidsinstellingen zoals Iriscare, Aviq of Zorgneticuro, die zich richten op de behoeften aan medisch, paramedisch en technisch personeel. 

Een snelle & efficiënte service
In de afgelopen dagen hebben we van meer dan twintig verpleeghuizen dringende verzoeken om vrijwillige hulp ontvangen. Binnen enkele uren konden we verschillende vrijwilligers mobiliseren die in de buurt beschikbaar waren om hen te helpen. 

Informatie gedeeld met onze vrijwilligers
U vindt in dit document informatie die we met onze vrijwilligers delen over de profielen die we zoeken & de vereiste kwalificaties (vooral empathie), de voorwaarden om vrijwilliger te zijn, de wettelijkheid van het vrijwilligerswerk in privé rusthuizen, tests & beschermingsmiddelen, mogelijke verzekeringen om vrijwilligers te dekken,...   

Wettigheid van het vrijwilligerswerk in particuliere rusthuizen
Hoewel vrijwilligerswerk momenteel is toegestaan in openbare rusthuizen, is het momenteel verboden door de wet van 3 juli 2005 in privé rusthuizen met een commercieel karakter. De regionale overheden en de federale overheid werken momenteel aan een tijdelijke opschorting van dit verbod voor verplegend personeel en we hebben hen gevraagd om ook niet-gekwalificeerd personeel (burgervrijwilligerswerk) op te nemen. In afwachting van dit besluit, en gezien het feit dat particuliere rusthuizen meer dan 60 procent van alle rusthuizen uitmaken en dat het gebrek aan personeel net zo dramatisch is, reageren we al positief op de verzoeken om particuliere rusthuizen die ons bereiken: in dit geval lijkt de plicht om hulp te bieden aan personen die in gevaar zijn in tijden van crisis voorrang te hebben op de naleving van een wet die als hoofddoel heeft een bepaalde markt te besturen. De afgelopen dagen hebben we in een paar uur tijd niet-gekwalificeerde vrijwilligers kunnen vinden voor een twintigtal rusthuizen. 

Verzekering
Wat de verzekering betreft, vindt u hier twee ontwerpmails om naar uw makelaar te sturen (een voor publieke en een voor privé rusthuizen) om eventueel de dekking uit te breiden die u al heeft met vrijwilligers die u komen helpen (de meeste vrijwilligers hebben al een eigen verzekering, maar die kan nuttig zijn). Let op: Assuralia heeft al aangekondigd dat de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering automatisch en gratis wordt uitgebreid naar alle vrijwilligers in de bij hen verzekerde verpleeghuizen. 

Registratie via telefoon
Als u denkt dat onze vrijwilligers nuttig voor u kunnen zijn, aarzel dan niet om dit formulier in te vullen waarin u uw behoeften kunt aangeven. Aarzel niet om ons rechtstreeks te bellen als u dat wenst (0478 62 14 20).

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp