De missie van Cubiss is: Iedereen doet mee! Dit betekent dat we eraan bijdragen dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op kan doen die nodig is om volwaardig deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. We hebben hier ook dit jaar weer met zijn allen hard aan gewerkt. Dit in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Limburg en voor vele andere opdrachtgevers en samen met netwerkpartners uit het hele land (en daarbuiten!).

Duurzame inzetbaarheid is actueel. Niet verwonderlijk, want we werken langer door, personeelsbestanden vergrijzen en tegelijkertijd hebben organisaties weinig ruimte om nieuwe werknemers aan te trekken. Duurzame inzetbaarheid is ook één van de thema’s van het Europees Sociaal Fonds. Zij stelt subsidiegelden beschikbaar met als doel de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten en hen gezond, competent, gemotiveerd en productief te laten werken. Cubiss begeleidt bibliotheken hierbij.

Met het project Bieb Lab Brabant wil Cubiss bijdragen aan de innovatie van de Brabantse bibliotheken, met steun en in opdracht van de provincie Noord-Brabant. In 2016 zetten we daartoe flinke stappen. Er vonden allerlei waardevolle bijeenkomsten plaats, waaronder de drukbezochte VIB-dag (Vrijwilliger in Beeld) en studiereis De Queeste met Brabantse bibliotheekdirecteuren en hun metgezellen.

Limburg telt circa 92.000 laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar. 13% van de beroepsbevolking is laaggeletterd. Via het project Participatie en zelfredzaamheid, voorheen project Basisvaardigheden voor volwassenen, pakken we samen met de Limburgse bibliotheken en de provincie het probleem van laaggeletterdheid aan in Limburg. Centraal hierin staat het op niveau brengen van de taalvaardigheden en de overige basisvaardigheden van de laagopgeleide Limburgers.

In Brabant zijn de bibliotheken al een heel eind op weg als het gaat om het verbeteren van lees- en mediavaardigheden en het stimuleren van leesplezier van de jonge Brabander. De insteek van het project ‘Innovatie van de educatieve functie’ is het verhogen van de geletterdheid in Brabant, zodat Brabanders mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.

In 2016 zijn er veel mooie resultaten behaald in het project vergroten Mediawijsheid. Zo hadden we onder meer de MediaBattle samen met Omroep Brabant, het MediaLab Festival en niet te vergeten het MediaPakt. 

Thema’s uit het werkplan van Cubiss Limburg 2016 zijn onder meer (verdere) ontwikkeling van vrijwilligersbeleid van bibliotheken, het inzetten van community librarians en het samenwerken van bibliotheken met andere organisaties in het sociaal of cultureel domein en in het medialandschap. Cubiss Limburg stimuleert en faciliteert kennisdeling en -creatie rondom deze thema’s. Voorbeeld hiervan zijn de voor- en najaarsbijeenkomsten.

Het project Versterken taalvaardigheid staat voor de gezamenlijke strijd van de Brabantse bibliotheken, de provincie, Cubiss, Stichting Lezen & Schrijven en vele andere organisaties tegen laaggeletterdheid en taalachterstanden in onze provincie. Ons uiteindelijke streven hierbij is een gezonde, sterke en duurzame samenleving, waarbinnen iedereen mee kan doen. We geven een overzicht van de stappen en resultaten van het afgelopen jaar en de belangrijkste thema’s voor 2017.

Om als bibliotheek goed aan te kunnen haken bij landelijke innovaties, adviseert en ondersteunt Cubiss Limburg  de Limburgse bibliotheken bij implementatie van landelijke toepassingen en ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening. Daarnaast verzorgt Cubiss Limburg het technisch en functioneel beheer van de digitale infrastructuur, de helpdeskfunctie en gebruikersoverleg. We zetten een aantal resultaten uit 2016 op een rij. 

Het opleidingsprogramma Community Librarian heeft als doel de innovatievekracht binnen de bibliotheek te versterken, door het (door)ontwikkelen van onder andere de competenties 'ondernemerschap' en 'politiek strategisch handelen'. De jonge professionals die deelnemen aan het young professional-programma gaan in circa 20 klassikale dagdelen aan de slag met diverse thema’s, waaronder burgerparticipatie, democratisering, collectioneren 2.0, filosofie en wetenschap.

Limburg heeft waardevolle informatiebronnen die interessant en relevant zijn voor haar burgers. Veel bronnen zijn helaas nog moeilijk vindbaar en toegankelijk. En kan nieuwe kennis (bijvoorbeeld user generated content) zinvol ingezet worden? Doel van dit project is om samen met de bibliotheken deze kennis te ontsluiten voor de Limburgse burgers. We geven een overzicht van resultaten uit 2016 en thema's voor 2017.

In 2016 heeft Cubiss 7 nieuwe educatieproducten rondom leesbevorderingen, mediawijsheid, literatuureducatie en leesplezier ontwikkeld en gelanceerd. En hier zijn wij trots op!