It takes a village to raise a child

Ontwikkelen van kinderen tot gelukkige, (media)wijze, actieve burgers; dat is waar Cubiss warm voor loopt. Zodat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Deze samenleving verandert in rap-tempo. Maar ondanks deze veranderingen zijn er ook constanten...

Mediawijs onderwijs

Een kind van de 21ste eeuw moet niet alleen kunnen rekenen, lezen en schrijven, maar moet ook zelfstandig kunnen werken, probleemoplossend en analytisch kunnen denken en kritisch, ondernemend, flexibel en creatief zijn. Al deze begrippen zijn samengevoegd onder de noemer ‘21ste eeuwse vaardigheden’. Het draait om competenties als creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen, digitale geletterdheid en mediawijsheid. Mediawijs onderwijs is hierbij essentieel.

Denk als een programmeur!

Programmeren is het samenvoegen van menselijke ideeën en digitale hulpmiddelen om zo nóg sneller problemen op te kunnen lossen. Computers zijn zo intelligent of handig als dat we ze zelf maken. Om een computer een opdracht te kunnen geven, moet je met de computer communiceren in ‘computertaal’. Zoals er verschillende talen zijn als Nederlands, Frans of Engels zijn er ook verschillende programmeertalen.

Nieuwe projecten in Brabant in 2016

De provincie Noord‐Brabant hecht veel waarde aan een goed ontwikkeld kennisniveau en aan sterke taal- en mediavaardigheden van inwoners. Zij investeert in projecten die bijdragen aan een perspectiefrijke toekomst voor Brabant. Ook voor het komend jaar heeft Cubiss van de provincie Noord-Brabant een aantal opdrachten gekregen.

Leren door te maken

Eind 2014 nam de Tweede Kamer de Motie Makersonderwijs ‘Leren door te maken’ aan. Het makersonderwijs krijgt dankzij deze ontwikkeling een zichtbare en permanente plek in het onderwijs van alle niveaus. Hierdoor kunnen leerlingen, ongeacht hun onderwijsniveau, hun talenten (verder) ontplooien en ontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om leerlingen én docenten te inspireren en beter voor te bereiden op de 21e eeuw. Het makersonderwijs sluit naadloos aan op de 21e eeuwse vaardigheden. Zo ook de MakersBuzz.

Samen werken aan mediaopvoeding!

Digitale media zijn niet meer weg te denken. Ze zijn overal en geen kennis hebben van de nieuwe media en de impact ervan, is eigenlijk geen optie meer. Niet als ouder, maar ook niet als professional die werkt met jonge kinderen. De noodzaak om na te denken over mediaopvoeding en de manier waarop media met en door jonge kinderen (kunnen) worden ingezet, is groot.

Meer lezen, beter in taal

De programmalijnen BoekStart en de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen zijn belangrijke onderdelen in de landelijke doelstelling om in 2018 het bereiken van 1 miljoen kinderen met leesbevorderingsactiviteiten te realiseren. Hoe staat het met de realisatie hiervan? De Monitor de Bibliotheek op school geeft inzicht. Zo ook de Monitor de Bibliotheek op school VO en de Monitor BoekStart in de kinderopvang (beide beschikbaar vanaf juni 2016).

MOOC MEE! in oktober en november

Al eens gehoord van een MOOC? Of misschien heb je er al eens aan meegedaan? Voor wie dit niet geldt: MOOC staat voor Massive Open Online Course, oftewel een cursus die online wordt gegeven en waar iedereen aan kan nemen. Volgens sommige onderwijskundigen vormen MOOC’s een revolutie die het leren op zijn grondvesten doet schudden. Anderen vinden het gewoon een nieuwe vorm van afstand leren. In oktober en november heeft Cubiss weer 4 interessante MOOC's gepland staan.