De vakantieperiode breekt aan. Een tijd van ontspannen, buiten zijn en genieten. Maar wist u dat vakantie vieren ook bepaalde risico’s met zich meebrengt? Wat te denken van de vakantie-lees-dip? Sterker nog: 14 dagen van complete rust is, naar het schijnt, genoeg om je IQ met 20 punten te verlagen waarbij zelfs je woordenschat afneemt! Of vakantie vieren nu écht zulke verstrekkende gevolgen heeft, dat weten we eerlijk gezegd niet zeker. Maar we nemen geen risico’s! We wensen je veel zon en leesplezier toe.

Vrijwilligers, ze zijn góud waard. Maar het samenwerken met vrijwilligers brengt ook allerlei uitdagingen met zich mee. Hoe verbind je vrijwilligers aan je organisatie? Wat heb je hen te bieden? Wanneer kies je voor vrijwilligers… en wanneer niet? Op zoek naar antwoorden en een frisse blik op deze en andere vragen, namen zo’n 80 beleidsmakers, vrijwilligerscoördinatoren én vrijwilligers op 26 mei deel aan de Cubiss VIB-dag: Vrijwilliger in Beeld. Lees het verslag.

Samen met 35 directeuren en managers van bibliotheken uit Limburg en Brabant zijn we te gast in het Huis van de Gemeente (gemeente Peel en Maas). Aanleiding is de inmiddels 3e voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Limburgse Bibliotheken en de Brabantse Netwerkbibliotheek, afgelopen 24 mei 2016. Op de agenda van deze bijeenkomst staan twee onderwerpen: vrijwilligersbeleid en community librarians. Lees het verslag van deze inspirerende bijeenkomst.

Met trots presenteren wij Mediawijs in het basisonderwijs, hét digitale magazine rondom mediawijsheid vol tips, inspiratie en een inkijk in het onderwijsveld. Hoe creëren we structureel aandacht voor Mediawijsheid in het onderwijs? Lees, luister en kijk verder hierover in dit 2e digitaal magazine.

Lees de blog van Mirjan Albers: "De wereld verandert razendsnel. Ik zie dat docenten door hun overvolle agenda weinig tijd hebben om elke verandering integraal op te nemen in hun lesprogramma’s. Structureel toekomstgericht onderwijzen is lastig. Dat zijn we in het veld ondertussen wel met elkaar eens. Ondanks al die te nemen hobbels, is het noodzakelijk om de leerlingen van vandaag klaar te stomen voor de toekomst en ze inzicht te geven in de transformerende omgeving om hen heen. Projectmatig onderwijs kan een belangrijke rol spelen in toekomstgericht leren. Maar hoe geef je dit vorm?"

Van het organiseren van inzamelingsacties tot het zelf opvangen van asielzoekers - sinds het aantal vluchtelingen uit met name het Midden-Oosten enorm is gegroeid, zijn instellingen en burgers uit het hele land in actie gekomen. Hoe kun je als bibliotheek met dit thema aan de slag en hoe pak je dit aan? Daarover ging de informatiebijeenkomst ‘Vluchtelingen in Limburg’. We doen kort verslag.

Er is de laatste jaren veel veranderd binnen het sociaal domein. Transities, transformaties, wetswijzigingen. Hierover zijn de afgelopen periode veel onderzoeken uitgevoerd die voor u interessant en relevant kunnen zijn. Misschien bent u er in de waan van de dag nog niet aan toe gekomen alle onderzoeken door te nemen. Om die reden hebben we voor deze speciale ZomerLeesEditie van de Cubissness een aantal onderzoeken voor u op een rijtje gezet.  

Het project Lezen is leuk! is volgens Stichting Lezen en Stichting Kinderpostzegels uiterst succesvol verlopen voor de verkozen 100 scholen in de Nederlandse krimpregio’s. Een mooie opsteker! Voorwaarde voor Stichting Kinderpostzegels om een vervolg op Lezen is leuk! te honoreren, was een duurzame aanpak door middel van een gecontracteerde koppeling met de Bibliotheek op school. Zo gezegd, zo gedaan.

Bieb Lab Brabant nodigde tijdens de eerste zogeheten PleisterPlaatsOntmoeting drie mensen ‘uit het veld’ uit, om hun visie over de toekomst van de (dorps)bieb te delen. Graag praten we verder over dit onderwerp. Laat het ons dus weten: wat vindt ú ervan?

Lees in het betoog van Anne Buskes over de uitdagingen voor Maastricht en Heuvelland op het gebied van laaggeletterdheid, over het onderzoek van Cubiss naar laaggeletterdheid in de regio (Ken uw doelgroep), over de Coalitie tegen laaggeletterdheid Maastricht-Heuvelland en over vernieuwende aanpakken zoals Taalpunten en Taalhuizen.

Op 27 juni jl. organiseerde Cubiss in samenwerking met het Nationaal Agentschap Erasmus+ en NSS EPALE de informatiebijeenkomst Aan de slag! Met internationalisering voor professionals werkzaam in de bibliothekensector. Het doel van de informatiemiddag was bibliotheekmedewerkers informeren over de mogelijkheden en de perspectieven van internationalisering voor hun bibliotheek, maar vooral ook de mensen inspireren en enthousiasmeren om internationaal aan de slag te gaan.

Cubiss Limburg ondersteunt, als tweedelijns organisatie, de Limburgse bibliotheken bij het stimuleren van lezen, schrijven, digitale vaardigheden en mediawijsheid bij kinderen en volwassenen. Het doel hiervan is de mate van geletterdheid in Limburg te vergroten onder het motto: hoe geletterder, hoe zelfredzamer. Graag informeren we u over wat de Limburgse bibliotheken en Cubiss Limburg in dit kader de eerste 5 maanden van dit jaar met elkaar hebben neergezet.