Bestrijding van laaggeletterdheid, versterking van taal-, lees- en mediavaardigheden, ontwikkeling van basisvaardigheden van kinderen en volwassenen. Het zijn de vraagstukken waar Cubiss warm voor loopt. Omdat we graag zien dat iedereen de kans krijgt zich persoonlijk te ontwikkelen en kennis op te doen die nodig is om mee te kunnen doen in onze maatschappij. Cubiss gelooft hierbij in verbinding en samenwerking. Door krachten te bundelen en elkaars expertise en netwerken te benutten kom je tot grensverleggende resultaten. In deze Cubissness voorbeelden die laten zien hoe je samen verder komt.

Eén van de speerpunten binnen Bieb Lab Brabant – het project over bibliotheekinnovatie van Cubiss Brabant voor het netwerk van Brabantse bibliotheken – is professionalisering van het werken met vrijwilligers. Voor veel bibliotheekorganisaties zijn vrijwilligers niet meer weg te denken bij de realisatie van doelstellingen. Zonder inzet van vrijwilligers komen activiteiten niet van de grond, omdat er geen geld of tijd voor is. Vrijwilligers worden ook voor steeds meer taken ingezet.

Een digiTaalhuis is dé plek waar iedereen terecht kan die aan de slag wil met basisvaardigheden. Je kunt er informatie krijgen over een passende taalcursus en het aanbod van trainingen in de buurt. Het digiTaalhuis is een katalysator voor de lokale samenwerking in de aanpak van basisvaardigheden. Het blijkt een krachtige manier te zijn om met verschillende organisaties de mogelijkheden op elkaar af te stemmen en om cursisten en vrijwilligers zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Internationalisering, ofwel internationaal ondernemen. Heeft u al eens stilgestaan bij de mogelijkheden voor uw organisatie? Waarom hebben andere organisaties deze stap gezet en wat heeft deze ervaring hen opgeleverd? Welke mogelijkheden zijn er voor uw organisatie? En welke kansen biedt een Europees subsidieprogramma als Erasmus+? Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Duurzame inzetbaarheid is actueel. Niet verwonderlijk, want we werken langer door, personeelsbestanden vergrijzen en tegelijkertijd hebben organisaties weinig ruimte om nieuwe werknemers aan te trekken. Duurzame inzetbaarheid is ook één van de thema’s van het Europees Sociaal Fonds. Zij stelt subsidiegelden beschikbaar met als doel de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten om hen gezond, competent, gemotiveerd en productief te laten werken.

In samenwerking met Omroep Brabant ontwikkelt Cubiss de MediaBattle Roadshow. Dit is een tv-programma waarin een spannende en interactieve wedstrijd wordt gespeeld door leerlingen van het voortgezet onderwijs. Een quiz die bijdraagt aan de ontwikkeling van de competenties die nodig zijn om actief en bewust deel te kunnen nemen aan de mediasamenleving.

Het voorlees-virus heerst weer! Een hardnekkige variant dit keer, die zich vooral verspreidt op scholen. In het hele land zijn de afgelopen periode voorleeswedstrijden van start gegaan. Op basisscholen, middelbare scholen en PABO’s, in samenwerking met bibliotheken en Cubiss. Deze genoemde voorrondes zijn nog maar het begin. Maar wie mogen zich straks de beste voorlezers van het land noemen?

Al vaak gezegd: we leven in turbulente tijden. Veranderingen volgen elkaar in rap tempo op en wereldwijd wordt geëxperimenteerd met nieuwe concepten voor lezen, leren en informeren. Ondanks de noodzaak om te veranderen is de effectiviteit van duurzame veranderingen in organisaties echter laag. Een zevental Brabantse bibliotheken heeft geëxperimenteerd met de imagineering design-methode. Niet langer veranderen op basis van een strategisch meerjarenplan, maar veranderen door te groeien in een vooropgestelde richting.

Er wordt veel gesproken over laaggeletterdheid onder Nederlandssprekenden en dat is terecht. Maar, wat is uw mening? Hoe staat het met (laag)geletterdheid op uw school, werk of binnen uw gemeente? Waar loopt u in de praktijk tegenaan? Welke successen kunt u vieren? Op woensdagmiddag 25 mei vindt de netwerkbijeenkomst Taal voor het Leven Brabant plaats in het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Voor iedereen die zich bezighoudt met laaggeletterdheid.

Om het belang van mediawijsheid beter op de kaart te krijgen heeft Cubiss besloten dit jaar drie digitale magazines rondom Mediawijsheid uit te geven. Ze heeft haar partners, experts en kenners van mediawijsheid, gevraagd om hun visie te delen in het eerste digitale magazine met als thema mbo. Het eerste magazine is uit!