Copy
Nieuwsbrief januari 2015
View this email in your browser
Nieuwsbrief januari 2015
Tweet
Forward
Share
Hierbij ontvangt u de ISO-nieuwsbrief. In de ISO-nieuwsbrief kunt u lezen welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, hoe het ISO daarover denkt en hoe wij zullen handelen. Tevens kunt u zien welke activiteiten op de planning staan de komende periode. 

Kent u iemand die de ISO-nieuwsbrief wil ontvangen of wilt u uzelf aanmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan op onderstaande button. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u mailen naar iso@iso.nl.
Aanmelden nieuwsbrief

Column

Nu al kan worden gezegd dat 2015 een memorabel jaar wordt voor het hoger onderwijs. In januari zal de Eerste Kamer stemmen over het leenstelsel. Net is bekend geworden dat decentrale selectie het systeem van loting gaat vervangen per 1 januari 2017. Daarnaast voorziet het ISO het risico dat steeds meer universiteiten en hogescholen maatregelen nemen waardoor ze verkapte selectie aan de poort toe kunnen passen en neemt de verschoolsing alsmaar toe; zelfs excellente studenten worden nu aan vastgestelde, weliswaar excellente, programma’s onderworpen. Niet voor niets neemt de roep om aandacht voor Bildung hand over hand toe.
Robbert Dijkgraaf spreekt over de sluipmoord op de wetenschap en 17 onderwijsorganisaties presenteerden afgelopen vrijdag hun petitie dat de universiteit meer is dan een productiehuis. De politiek, het ministerie kunnen aan de slag. En studenten? Natuurlijk gaan zij ook aan de slag maar vooral voor hen zou het fijn zijn als ze zouden weten waar ze nu precies aan toe zijn. Het ISO blijft in 2015 pal staan voor de belangen van de studenten en zal zich naast de nóg groter wordende focus op medezeggenschap ook richten op flexibel onderwijs, toetsing en feedback en een bijdrage leveren aan de strategische agenda van OCW. 

De redactie
Website ISO

Decentrale selectie

15 december 2014
Na het afschaffen van loting voor verschillende studies vanaf 1 januari 2017, krijgen meer studenten met decentrale selectie te maken. Het ISO heeft onderzoek naar decentrale selectie gedaan en komt tot de conclusie dat bij veel instellingen de selectieprocedures niet altijd helder zijn. Een transparante selectieprocedure draagt bij aan een evidence based en eerlijke procedure.
Transparantie brengt tevens de noodzakelijke informatie aan het licht die de medezeggenschap nodig heeft om haar adviesrecht goed uit te kunnen voeren. Tot slot
draagt transparantie bij aan het principe ‘de juiste student op de juiste plaats’. Het ISO heeft een framework ontworpen en denkt dat dit een bijdrage kan leveren aan een toenemende transparantie van selectieprocedures én aan het realiseren van matching binnen selectie.
Voor veel studies met selectie moeten studenten zich dit jaar al voor 15 januari 2015 aanmelden voor het studiejaar 2015-2016.
Klik hier voor informatie over decentrale selectie

Leenstelsel

12 januari 2015
Terugkijkend op 2014 kunnen we stellen dat het leenstelsel de gemoederen bij het ISO druk heeft bezig gehouden. Als het ISO het voor het zeggen had dan was het leenstelsel niet in deze vorm aangenomen, maar helaas is de Tweede Kamer niet gevuld met studentenbehartigers. Op 11 november 2014 stemde de meerderheid van de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel, daarnaast is het ISO teleurgesteld dat vrijwel alleen de moties en amendementen van de akkoordpartijen zijn aangenomen.
Met de pijlen gericht op de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer stond het ISO 14 november op het Malieveld. Mocht de scepticus geloven dat de Eerste Kamer toch wel ‘ja en amen’ zegt, de strijd is nog niet gestreden. We hebben het vlak voor het einde van het jaar allemaal bijna zien misgaan bij de wet van minister Schippers. Studentenorganisaties, waaronder het ISO, plaatsten in december  een advertentie in de Telegraaf met de vraag welke 3 helden in de Eerste Kamer het leenstelsel willen tegenhouden. To be continued.
 
Klik hier voor informatie over het leenstelsel

ESU tegen leenstelsel en voor opleidingsaccreditatie

5 december 2014
De Algemene Vergadering van de European Students’ Union (ESU) heeft tijdens de 67e Board Meeting in Baku (Azerbeidzjan) met grote steun een tweetal resoluties aangenomen, ingediend door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). De resoluties hebben betrekking op het tegenhouden van het leenstelsel en het behouden van de opleidingsaccreditatie. Het ISO is blij met de steun van ESU, het Europees verbond van 47 studentenbelangenorganisaties uit 39 landen. 
Klik hier voor het hele bericht

Verkiezing Docent van het Jaar, hoger onderwijs

12 januari 2015
De medewerkers die zich bezighouden met de organisatie van de verkiezing "Docent van het Jaar" hebben het heel druk. Ze worden gebeld door de genomineerden en organiseren interviews met hen. Enthousiaste hogescholen/universiteiten vragen met hoeveel mensen ze naar de uitreiking mogen komen. En natuurlijk is er overleg met de vakkundige jury. Aanstaande zaterdag 17 januari 2015 zal minister Bussemaker de prijs in Utrecht aan één van de 5 genomineerden komen uitreiken.
Klik hier voor meer informatie

700.000 studenten zoeken 5 bestuurders

12 januari 2015
De vacature voor het ISO-bestuur 2015-2016 is opengesteld. Mocht u iemand kennen die zich een jaar lang zou willen inzetten voor het hoger onderwijs in een dynamische werkomgeving? Wijs hem of haar dan zeker op onze vacature.
Op onze website is een speciale pagina ingericht met meer informatie en de vacature zelf. Er zullen op 16 en 28 januari op het ISO-kantoor informatieavonden worden georganiseerd om potentiële kandidaten voor te lichten over een bestuursfunctie bij het ISO.  Tot en met 20 februari 2015 hebben geïnteresseerden de mogelijkheid om te solliciteren.
Klik hier voor meer informatie over een bestuursjaar bij het ISO
Copyright © 2015 Interstedelijk Studenten Overleg, All rights reserved.

 

Adres

Interstedelijk Studenten Overleg
Bemuurde Weerd o.z.1
3514 AN Utrecht

E-mail: iso@iso.nl
Telefoon: 030-2302666
Fax: 030-2304411