Copy
Nieuwsbrief september 2014
View this email in your browser
Nieuwsbrief september 2014
Tweet
Forward
Share
Hierbij ontvangt u de ISO-nieuwsbrief. In de ISO-nieuwsbrief kunt u lezen welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, hoe het ISO daarover denkt en hoe wij zullen handelen. Tevens kunt u zien welke activiteiten op de planning staan de komende periode. 

Kent u iemand die de ISO-nieuwsbrief wil ontvangen of wilt u uzelf aanmelden voor de nieuwsbrief? Klik dan op onderstaande button. Mocht u vragen of suggesties hebben, dan kunt u mailen naar iso@iso.nl.
Aanmelden nieuwsbrief

Gastcolumn

Na de laatste nieuwsbrief is het ISO weer helemaal up and running. Gelukkig is de politiek dat nu ook weer. Prinsjesdag is geweest. De afgelopen twee dagen zijn de algemene politieke beschouwingen de revue gepasseerd en er ligt een stapel wetsvoorstellen klaar die voor het kerstreces nog behandeld moet worden.
 
Ook het onderwijs krijgt het te verduren, er komt een leenstelsel. Maar wanneer? Tot nu toe wordt de komst van het wetsvoorstel vooruit geschoven. Juiste, gerichte voorlichting die zo belangrijk is bij zo’n verstrekkende stelselwijziging wordt hierdoor steeds korter, moeten we het dan nog wel doen? Zekerheid over wat de student terug krijgt van de grotere investering die hij moet doen moet er zijn. Knelpunten die er nu nog zijn in het onderwijs moeten eerst worden opgelost.
 
Maar dit is natuurlijk niet het enige. Lees in deze nieuwsbrief over de onderwerpen en activiteiten waar het ISO zich mee bezig heeft gehouden de afgelopen tijd en zich bezig gaat houden de komende tijd.  
 
Rosanne Broekhuizen
Algemeen Bestuurslid ISO 2014 - 2015

Voor meer informatie over de portefeuilleverdeling onder de bestuurders, klikt u op de button
Portefeuilleverdeling ISO-bestuur

Prinsjesdag

16 september 2014

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is teleurgesteld in de Rijksbegroting die dinsdag bekend is geworden. In de plannen van het Kabinet blijven investeringen voor het hoger onderwijs uit, terwijl wel de basisbeurs voor studenten wordt afgeschaft. Falco Carelsz, voorzitter van het ISO: ‘Investeringen in het hoger onderwijs zijn hard nodig, maar de student moet straks meer gaan betalen zonder garanties dat dit leidt tot een kwaliteitsimpuls’. Het ISO vindt het positief dat het Kabinet ook erkent dat investeringen hard nodig zijn om de Nederlandse kenniseconomie te waarborgen en te versterken. Maar het Kabinet zou deze investeringen niet af moeten laten hangen van het leenstelsel. “De kwaliteit van het hoger onderwijs vraagt niet alleen om investeringen van de student, maar juist ook van de overheid”, aldus de ISO-voorzitter.

Lees hier het gehele bericht

Verkiezing Lector van het Jaar

29 augustus 2014
Ook in 2014 gaan het ISO en ScienceGuide op zoek naar de Lector van het Jaar. Op de Summit Excellentie van Sirius en de HvA op 2 oktober zal de lector die het meest heeft bijgedragen aan meer uitdaging van studenten en hun talentontwikkeling worden gehuldigd. Wie van uw hogeschool draagt u voor? Tot 25 september kan een voordracht worden ingediend via iso@iso.nl .Zoals elk jaar zoeken het ISO en ScienceGuide een lector die voor het hbo en zijn studenten van bijzondere betekenis genoemd mag worden. Als inspirator, als boegbeeld en als aanjager van kwaliteit en inzet. Vorig jaar was de winnaar Marco Snoek van de HvA, vanwege zijn bijzondere impact – samen met zijn Pabo-studenten – op het succes van de ‘Obama Summit’ in Amsterdam en de Lerarenagenda van minister Bussemaker. 
Lees hier het gehele bericht

Leenstelsel? Los eerst deze wirwar op

28 augustus 2014
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) publiceert het rapport ‘de laatste stap’ over de wirwar die nog bestaat bij de aansluiting van het voortgezet onderwijs (VO) op het hoger onderwijs (HO). Er is behoefte aan een nieuwe wijze van samenwerking waardoor een aankomend student niet meer in een doolhof van instanties en deadlines verdwaalt, maar op één plek terecht kan. Belangrijk is dat deze plek wordt gerealiseerd, voordat we praten over de komst van een leenstelsel.
Lees hier het hele bericht en het rapport

Leenstelsel weer uitgesteld

2 september 2014
Vandaag is bekend gemaakt dat het wetsvoorstel voor het leenstelsel met enkele weken is uitgesteld. De regering is voornemens om de basisbeurs af te schaffen en de opbrengsten hiervan te investeren in het onderwijs. Het ISO is blij dat deze maatregel vertraging heeft opgelopen en wil dat het leenstelsel een jaar uitgesteld wordt. Recentelijk is gebleken dat de overheid nog niet weet hoe de kwaliteit van het onderwijs moet worden verbeterd en de voorlichting voor studenten die met het leenstelsel te maken krijgen is nog niet op orde.  Het ISO vindt het belangrijk dat dit soort problemen worden opgelost voordat het leenstelsel mogelijk wordt ingevoerd.
Lees hier het gehele bericht

Roosterwijziging vaak geen optie

20 augustus 2014
In het akkoord over het studievoorschot dat vlak voor het zomerreces is afgesloten staat dat er op de OV-studentenkaart structureel €200 miljoen wordt bezuinigd om te kunnen investeren in het hoger onderwijs. Hiervoor zullen er echter wel in 2025 substantieel minder studenten tijdens de spits moeten reizen. In een interview met het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) heeft minister Jet Bussemaker aangegeven dat hogescholen en universiteiten hiervoor de lestijden moeten aanpassen. Een eenzijdig plan vindt het ISO. Door de toename van het aantal studenten in de afgelopen jaren zitten de meeste hoger onderwijsinstellingen bomvol. Hierdoor zijn aanpassingen in het rooster onmogelijk.
Lees hier het gehele bericht

Europa neemt onderwijs toch serieus

10 september 2014
Het leek er bijna op dat onderwijs in Europa een ondergeschoven kindje zou worden, maar Europa krijgt toch een eurocommissaris voor onderwijs. Twee weken geleden reageerde de European Student Union (ESU), waar het ISO lid van is, woedend op een uitgelekt voorstel waarin het thema onderwijs bij geen enkele commissaris was ondergebracht.Ook het ISO was ontsteld over het feit dat er in het uitgelekte voorstel van de voorzitter Jean-Claude Juncker over zijn nieuwe Europese Commissie (EC) de titel voor de portefeuille ‘onderwijs’ verwisseld was voor ‘vaardigheden’. Onderwijs is immers meer dan enkel het aanleren van vaardigheden voor de arbeidsmarkt. Het gaat ook om je persoonlijke ontwikkeling. Vandaag heeft Juncker zijn team en de nieuwe structuur van de EC bekend gemaakt en daaruit blijkt dat onderwijs de komende tijd toch op de agenda komt te staan.
Lees hier het gehele bericht

Minister op HO-tour

18 september 2014
In het kader van ‘onze toekomst maken we samen’ gaat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met studenten, docenten, bestuurders en andere stakeholders in gesprek op de HO-tour. Naast de toekomstperspectieven bespreekt ze de investeringen welke bij het leenstelsel vrij komen. Het ISO is verheugd dat studenten mee kunnen praten, maar plaatst wel een kanttekening. De HO-tour bestaat onder meer uit vijf regiobijeenkomsten, waarin uitdagend hoger onderwijs en de bijbehorende kwaliteitscultuur centraal staan. 
Lees hier het gehele bericht
Copyright © 2014 Interstedelijk Studenten Overleg, All rights reserved.

 

Adres

Interstedelijk Studenten Overleg
Bemuurde Weerd o.z.1
3514 AN Utrecht

E-mail: iso@iso.nl
Telefoon: 030-2302666
Fax: 030-2304411