Copy
Terugblikken en vooruitzien
View this email in your browser

Laatste nieuwsbrief 2014

Beste vrienden,
Hier even een korte terug- en vooruitblik van Bewust Grien Easterwierrum.

December 2014

Informatie over

Bewust Grien Easterwierrum.

Visie:
Als dorpsgemeenschap kijken wat de mogelijkheden zijn op het gebied van duurzaamheid en verbondenheid door gebruik te maken van wat er al is. 

Doel:
Nog bewuster en duurzamer Easterwierrum!

Beleid:
Alle kennis, materialen en mogelijkheden vanuit het dorp benutten om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, in samenwerking met elkaar.

Stjoer it in freon ta ..

Share
Tweet
Forward

Terugblik 2014

  • 24 Mei startdag Bewust Grien Easterwierrum en presentatie ruilboekenkasten.
  • Eind september de eerste nieuwsbrief de lucht in.
  • 6 Oktober informatieavond over Energie Coöperaties met Bouwe de Boer.
  • Sinds die avond zijn er vier gespreksgroepen actief.
  • Bewust Grien sluit zich aan bij Netwerk Duurzame Dorpen.

Vooruitblik 2015

Enerzjy koöperaasje Easterwierrum (E.K.E) is een feit.
En er zijn veel ideeën en plannen voor het nieuwe jaar.

Heel erg bedankt

voor het enthousiasme en de inzet het afgelopen jaar.

Jan Altenburg, Paula Boersma, Esther Jongste, Wouter Kramer, Bennie Nauta & Hedy Witsmeer.

Een gezond en creatief groen 2015

Wolle jo dizze nijsbrief leaver yn it Frysk ûntfange, dan kinne jo dit feroare fia de link: 'update subscription preferences'.
Copyright © 2014 Bewust Grien Easterwierrum, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp
Email us
Email us
Sign up
Sign up