Copy
Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier
> website Stichting HIV Monitoring
 Herfst 2015

Agenda

5 - 6 oktober 2015
6th International Workshop on HIV & Aging 
Washington DC, USA
» Bezoek de website

21 - 24 oktober 2015
15th European AIDS Conference 
Barcelona, Spanje
» Bezoek de website

18 - 13 november 2015
International Conference on AIDS and STIs in Africa (ICASA) 2015 
Harare, Zimbabwe
» Bezoek de website

18 november 2015
9th Netherlands Conference on HIV Pathogenesis, Epidemiology, Prevention and Treatment (NCHIV 2015) 
Amsterdam, Nederland
» Bezoek de website

Contact

Wilt u reageren op deze nieuwsbrief?
» Stuur een email

Rapporten

Jaarverslag 2014
Download PDF
Monitoring report 2014
Download PDF

Welkom


Beste lezer,

Met nog iets meer dan 6 weken te gaan tot de 9e editie van de Nederlandse Conferentie over HIV pathogenese, epidemiologie, behandeling en preventie (NCHIV 2015), bevat deze  nieuwsbrief van Stichting HIV Monitoring interviews met twee van de uitgenodigde plenaire sprekers. Dr. Rogier Sanders vertelt ons over zijn doorbraak in HIV-vaccinontwikkeling en Dr. Jintanat Anaworanich spreekt over HIV-vaccins in het kader van functional cure en post-treatment virale remissie. 

De 9e editie van NCHIV op 18 november aanstaande belooft een interessante dag te worden, waarin u meer kunt leren over de recente ontwikkelingen in HIV-onderzoek en -zorg. Hoe de planning er deze dag uit ziet, vindt u later in deze nieuwsbrief. 

Ik hoop dat u deze nieuwsbrief met plezier leest en ik zie ernaar uit om u tijdens NCHIV 2015 welkom te heten. 

Peter Reiss, 
Directeur Stichting HIV Monitoring

Recente ontwikkelingen in HIV-vaccinontwikkeling: een interview met Dr. Rogier Sanders 

Dr. Rogier Sanders is onderzoeker bij het Academisch Medisch Centrum - Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) en spreker tijdens NCHIV 2015. Daar zal hij vertellen over de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van HIV-vaccinontwikkeling. We spreken hem over deze ontwikkelingen en in het bijzonder over de doorbraak van zijn eigen groep. 

» Lees meer

NCHIV 2015: programma nu beschikbaar

NCHIV 2015 belooft een inspirerende dag te worden met een breed scala aan onderwerpen. De vier plenaire lezingen dekken functional cure, vaccinontwikkeling, PrEP en modelling. Daarnaast presenteert Peter Reiss, directeur van Stichting HIV Monitoring, de nieuwste gegevens over de HIV-epidemie in Nederland. Deze data is afkomstig uit het Monitoring Report 2015 dat wordt uitgegeven op 18 november 2015. 

» Klik hier voor meer informatie over het programma

Dr. Jintanat Ananworanich over HIV-remissie 

Het genezen van HIV is extreem moeilijk en is tot nu toe alleen mogelijk gebleken in de Berlijnse patiënt. Deze patiënt  onderging een beenmergtransplantatie met HIV-resistente stamcellen voor zijn kanker. Het bereiken van HIV-remissie lijkt hiermee dichterbij te komen. 

We spreken met NCHIV 2015-spreker en associate director van HIV Therapeutisch Research bij de US Military HIV Research Program, Jintanat Anaworanich, over haar kijk op post-treatment virale remissie en de recente ontwikkelingen in het veld. 

» Lees meer

SHM focus op onderzoek: langetermijn-uitkomsten voor kinderen behandeld voor HIV-infectie

Op 16 oktober gaat Sophie Cohen haar proefschrift, genaamd 'Long-term outcomes of children treated for HIV infection', verdedigen. In dit artikel beschrijft Sophie haar onderzoek over de epidemiologie van HIV in kinderen in Nederland, de langetermijncomplicaties die in deze kinderen gezien worden en haar toekomstplannen. 

» Lees meer

Evaluatie SHM

Namens het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport wordt Stichting HIV Monitoring gefinancierd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (RIVM-CIb).

Afgelopen jaar heeft het CIb SHM laten evalueren, met als doel om een objectief en compleet beeld te vormen van SHM. Tijdens de evaluatie werden de doelen van SHM, de gebruikers, de processen, de financiering en de mogelijke uitbreiding van de monitoring met hepatitis B en C mono-infecties bekeken. 
 
In het rapport, dat is gepubliceerd in juni 2015, wordt positief gesproken over de dataverzameling, gegevensinvoer en data-analyse, en wordt er geconcludeerd dat SHM een belangrijke bijdrage blijft leveren aan het begrijpen van HIV in Nederland. Daarbij wordt er aangegeven dat integratie van de monitoring van virale hepatitis goed mogelijk is in het datamanagementsysteem van SHM.

Het volledige rapport is hier te lezen. 

Digital 2015 Monitoring Report 

De laatste figuren die de trends en ontwikkelingen van de HIV-epidemie in Nederland beschrijven, worden gepresenteerd in het jaarlijkse Monitoring Report van Stichting HIV Monitoring, dat in november 2015 gepubliceerd zal worden. 

Dit jaar zullen we voor het eerst het rapport enkel digitaal publiceren. Dit besluit ligt in lijn met het beleid waarbij wij rekening houden met het milieu en het papiergebruik tot een minimum proberen te beperken. Het rapport wordt daarom beschikbaar gesteld op onze website als interactieve PDF.

Publicatiereview

Comparative effectiveness of immediate universal antiretroviral therapy versus CD4-based initiation in HIV-positive individuals in high-income countries: observational cohort study 
Er is toenemend bewijs dat starten met combinatietherapie bij CD4-celaantallen boven 500 cellen/mm3 de voorkeur verdient. HIV-CAUSAL laat zien dat wachten tot CD4-aantallen beneden 500 of 350 komen over een periode van zeven jaar 21% dan wel 52% meer kans op AIDS of de dood geeft.
 
Lodi S, Phillips A, Logan R, et al. on behalf of the HIV-CAUSAL Collaboration. Lancet HIV 2015 Aug; 2(8):e335-343.
» Lees het abstract
 
Changes in HIV RNA and CD4 cell count after acute HCV infection in chronically HIV-infected individuals 
In HIV-patiënten op combinatietherapie met een acute hepatitis C-infectie blijken CD4-celaantallen tijdelijk te dalen. Pas na ruim twee jaar is het CD4-aantal weer hersteld. Deze daling gaat gepaard met een verhoogde kans op HIV RNA-concentraties van meer dan 50 kopieën/ml.
 
Gras L, de Wolf F, Smit C, et al.; ATHENA national observational cohort and the MOSAIC study. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Apr 15; 68(5):536-42.
» Lees het abstract
 
Brief report: Anal Cancer in the HIV-positive population: slowly declining incidence after a decade of cART
Na een piek van 114 per 100.000 persoonsjaren in 2005-2006, is er de laatste jaren een dalende trend in incidentie van anale kanker onder HIV-patiënten. Deze daling hangt waarschijnlijk samen met steeds vroegere HIV-diagnose, zodat er bij hogere CD4-celaantallen begonnen kan worden met combinatietherapie.
 
Richel O, Van Der Zee RP, Smit C, et al. J Acquir Immune Defic Syndr. 2015 Aug 15; 69(5):602-5.
» Lees het abstract

Facts and figures

SHM levert data aan ten minste 13 internationale samenwerkingen op het gebied van HIV-onderzoek. 
Copyright © 2015 Stichting HIV Monitoring, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp