Copy
Arctic Sport -uutiskirje 5/2020 | Lue selaimessa
Sisältö
  • Lapin AMK ottaa koordinointiroolin Arctic Sport -verkostossa
  • Lappilaista liikuntaa ja urheilua rahoitettu nykyisellä EU-ohjelmakaudella yli 10 miljoonalla
  • Urheiluliiketoiminnan Sport Business Lapland -koulutus jatkuu keväällä 2021
  • Liikunta ja urheilu koronaviruksen aikana ja sen jälkeen -webinaaritallenteet katsottavissa
  • Lapin urheilugaala siirtyy vuodelle 2022
  • SWoST - Sport without Stereotypes -hanke alkaa tammikuussa 2021
  • Urheiluseurat ja muut yhdistykset mukaan harrastmisen Suomen mallin toteutukseen - lasten toiveet toteutuksen pohjana
  • Marraskuun Snowember -teemakuukausi
  • Suomi.fi-palvelu korvaa Katso-tunnuksen
Arctic Sport -uutiskirjeessä halutaan tuoda näkyväksi lappilainen liikunta-, urheilu-, ja hyvinvointialojen toiminta. Uutiskirjeessä lappilaiset alan toimijat voivat jakaa tietoa mm. toiminnastaan, onnistumisistaan ja tulevista tapahtumista.

Voit tilata uutiskirjeen tästä.

Seuraava uutiskirje ilmestyy 31.3.2021
Sisällöt seuraavaan uutiskirjeeseen osoitteeseen petteri.pohja(a)lapinamk.fi


Lisätietoa arcticsport.fi
Jaa Jaa
Twiittaa Twiittaa
Lähetä Lähetä

Lapin AMK ottaa koordinointiroolin Arctic Sport –verkostossa

Vuodenvaihteessa Lapin AMK ottaa vetovastuun Arctic Sportin koordinoinnista. Tavoitteena vuonna 2021 Lapin AMK:lla on vahvistaa verkoston työtä koko Lapissa sitouttamalla useampia organisaatioita aktiivisiksi toimijoiksi osana verkostoa ja kehittämällä tapoja yhteistyön mahdollistamiseksi. Verkosto perustuu jäsentensä aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen ja tarkoituksena on mahdollistaa verkoston jäsenten omiin tavoitteisiin ja kehittämistarpeisiin perustuvaa yhteistyötä. Samalla halutaan edistää toimijoiden kykyä hyödyntää alueellisia ja kansainvälisiä rahoituslähteitä kuten EU:n rahoitusinstrumentteja kehittämisen työkaluna.
 
Lapin ammattikorkeakoulu tulee tulevina vuosina panostamaan yhä enemmän liikuntaan. Vuonna 2021 AMK:n kehittämistoimet suuntautuvat muun muassa taidon oppimisen, ensilumikonseptin ja älykkäiden liikuntareittien kehittämiseen. Arctic Sport –verkoston kautta Lapin AMK haluaa jalkauttaa tuottamaansa osaamista vahvemmin maakunnan toimijoiden käyttöön.
 
Myös kansainvälinen yhteistyö on keskeisessä roolissa. Lapin AMK toimii myös kansainvälisellä tasolla koordinoidessaan eurooppalaista ClusSport-kumppanuutta, jonka kautta Lapilla on hyvät kontaktit ympäri Eurooppaa. Tavoitteena on saada Arctic Sport –verkoston kautta paitsi jalkautettua kansainvälisen yhteystyön hyötyjä eri puolille Lappia myös uusia lappilaisia toimijoita mukaan kansainvälisiin verkostoihin ja hankkeisiin. Parhaillaan suunnitteilla on kansainvälistä yhteistyötä mm. ensilumikonseptin kehittämiseen, taidon opettamiseen, datan hyödyntämiseen osana taidon oppimista (digital human twin) sekä liikunta- ja matkailualan yritysten vienninedistämiseen Euroopan ulkopuolelle.

Lisätietoa:
Heikki Hannola, yliopettaja puh 040-545 4711, heikki.hannola(a)lapinamk.fi
Niko Niemisalo, projektipäällikkö puh 040-183 4440, niko.niemisalo(a)lapinamk.fi
Petteri Pohja, lehtori puh 040-572 3246, petteri.pohja(a)lapinamk.fi

Lappilaista liikuntaa ja urheilua rahoitettu nykyisellä EU-ohjelmakaudella yli 10 miljoonalla


Ohjelmakaudella 2014-2020 liikunnan ja urheilun kehittämishankkeiden yhteenlaskettu budjetti on noin 10 miljoonaa euroa. Tästä Rakennerahastohankkeiden osuus on n. 5,9 miljoonaa euroa ja kansainvälisten hankkeiden osuus 1,5 miljoonaa euroa. Liikuntamahdollisuuksia tukevia hankkeita on toteutettu myös Maaseuturahaston tuella 2,8 miljoonan euron edestä, josta LEADER-hankkeiden osuus on n. 2 miljoonaa euroa.

Arvioon on laskettu mukaan hankkeita laajalla skaalalla ja niihin sisältyy mm. liikuntamatkailuhankkeita ja lumen säilöntään liittyviä hankkeita. Pyöräilymatkailu nousee merkittävänä teemana hankkeiden joukossa. Pyöräilyä edistäviä hankkeita on joulukuussa 2020 käynnissä 1,6 miljoonan euron edestä eri puolilla Lappia. Hankkeista kuusi on rahoitettu Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), neljä Maaseuturahastosta ja yksi Interreg Pohjoinen –ohjelmasta.Yksittäisistä toimijoista eniten rahoitusta ovat hyödyntäneet Lapin Ammattikorkeakoulu ja Santasport/Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, minkä lisäksi rahoitusta ovat hyödyntäneet kunnat ja erilaiset yhdistykset kuten seurat ja matkailun alueorganisaatiot. Kansainvälisiä hankkeita ovat toteuttaneet Lapin AMK, Lapin yliopisto/Arktinen keskus, Luonnonvarakeskus ja Kemin kaupunki ja niissä korostuu erityisesti Erasmus+ -ohjelma, joka rahoittaa alueidenvälistä yhteistyötä liittyen koulutukseen. nuoriso-alaan ja urheiluun. Maaseuturahaston hankkeissa kunnat ja yhdistykset ovat aktiivisia tuensaajia, ja rahoituksella on tuettu mm. erilaisia investointeja kuten reittien ja kylätalojen kunnostusta ja kehittämistä. Lisäksi rahoitusohjelmista on tuettu yritysten kehittämishankkeita ja investointeja, jotka eivät ole mukana luvuissa.

Seuraavan EU-ohjelmakauden (2021-2017) arvioidaan alkavan Rakennerahastojen osalta syyskuussa 2021. Lisäksi keväällä 2021 on avautumassa nk. elpymisrahasto REACT-EU, joka tähtää covid-19 pandemiasta aiheutuneiden taloudellisten vahinkojen minimoimiseen, sekä vihreään ja digitaaliseen elpymiseen.

Yhtenä Arctic Sport –verkoston tavoitteena on saada mahdollisimman moni lappilainen toimija hyötymään EU-rahoituksesta. Kuten nykyinen ohjelmakausi on osoittanut, että EU-rahoitusta voi hyödyntää monipuolisesti myös liikunta-alan kehittämiseen. Tulevassa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmaluonnoksessa yhtenä erityistavoitteena on heikossa asemassa olevien lasten ja nuorten harrastamismahdollisuuksien kehittäminen.
Lisätietoa:
Pirkko Sivonen
projektipäällikkö, Inno4Sports
Lapin liitto
pirkko.sivonen(a)lapinliitto.fi
040 828 6011

Urheiluliiketoiminnan Sport Business Lapland -koulutus jatkuu keväällä 2021

Urheiluseura- ja järjestötoimija, urheilija tai valmentaja,
hae maksuttomaan urheiluliiketoiminnan Sport Business Lapland -koulutukseen ja vie liiketalouden osaamisesi uudelle tasolle!
Keväällä 2021 Lapin AMKin ja Santasport Lapin urheiluopiston Sport Business Lapland -koulutuksen tarjonnassa ovat seuraavat AMK-opinnot:
📌 Markkinoi ja myy urheilua somessa 5 op
📌 Urheilutoiminnan verotus ja kannattavuus 5 op  
Hakuaika urheiluliiketoiminnan opinnoille on 4.-17.1.2021. Opintoihin valitaan 15-20 hakukriteerit täyttävää hakijaa. Lisätiedot ja hakuohjeet löydät osoitteessa www.sportbusinesslapland.fi.

Liikunta ja urheilu koronaviruksen aikana ja sen jälkeen -webinaaritallenteet katsottavissa

EAKR-rahoitteinen Liikunta ja urheilu koronaviruksen aikana ja sen jälkeen -hanke (A76251) järjesti syksyn aikana neljä webinaaria urheiluväelle.

Viimeisessä webinaarissa alustivat Jari Sarasvuo Trainers Housesta, Tanja Poutiainen-Rinne Comeback Centerista sekä Olli Kelhä Heltia Groupista. Sarasvuo kannusti urheiluväkeä keskittymään perusasioihin ja uskomaan tulevaan. Poutiainen-Rinne kertoi urheilu-uran tuomasta potentiaalista yrittäjyyteen. Kelhä alusti digimaailman mahdollisuuksista liikunnallisuuden edistämisessä.

Webinaarien raportit ja tallenteet julkaistaan täälllä: https://arcticsmartness.eu/arcticsport-tapahtumat/ 

Lapin urheilugaala siirtyy vuodelle 2022


Lapin Urheilugaala la 9.1.2021 siirretään vuodelle 2022 koronaviruspandemian vuoksi. Vuoden 2022 gaala pidetään Torniossa.

Edelliset Urheilugaalat ovat olleet erittäin onnistuneita ja saaneet paljon positiivista julkisuutta. Rovaniemen gaalan livestream- lähetystä seurasi lähes 3000 katsojaa. Gaala on kiitoksen osoitus toimijoille, sidosryhmille ja yhteistyötahoille urheilun ja liikunnan eteen tehdystä työstä ja saavutuksista.

SWoST – Sport without Stereotypes -hanke alkaa tammikuussa 2021


Lapin AMK:n Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma on mukana Erasmus+ rahoitteisessa SWoST/Sport without Stereotyphes -hankkeessa. Lyhyesti kuvattuna hankkeen tavoitteena on tasa-arvon edistäminen liikunnassa ja urheilussa torjumalla sukupuolistereotypioita ja kaikenlaista seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvaa syrjintää erityisesti nuorten keskuudessa. Tutkimukset osoittavat eriarvoisuutta esiintyvän yhä liikunnan ja urheilun kentällä mm. sen saatavuuden ja harjoittamisen, urheilun hallintoelimiin vastuutehtäviin pääsemisen, medianäkyvyyden ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän kautta.

Näitä epäkohtia taklaamaan on koottu SWoST -hankkeen kokoonpano, johon kuuluu yhteensä 11 hankekumppania 7 eri maasta sisältäen eri korkeakouluja ja järjestöjä. Projektinkoordinaattorina toimii teknillistä ja ammatillista koulutusta tarjoava CSCS -järjestö (Centro Studi ”Cultura Sviluppo”), joka toimii Italian Toscanan alueelta käsin.

SWoST – Sport without Stereotypes -hanke alkaa tammikuussa 2021 ja kestää 3 vuotta päättyen vuoden 2023 lopussa.
 
Lisätietoja:
Heikki Hannola, yliopettaja puh 040-545 4711, heikki.hannola(a)lapinamk.fi
Niko Niemisalo, projektipäällikkö puh 040-183 4440, niko.niemisalo(a)lapinamk.fi
Leo Hokka, hankesuunnittelija puh 040-478 0285, leo.hokka(a)lapinamk.fi

 

Urheiluseurat ja muut yhdistykset mukaan harrastamisen Suomen mallin toteutukseen – lasten toiveet toteutuksen pohjana


Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Mukana ovat kaikki harrastukset: liikunta ja urheilu, taide ja kulttuuri, nuorisoala, tiede, luonto, kädentaidot.

Kunta tai kunnat yhdessä toimivat harrastamisen Suomen mallin koordinoijana ja voivat hakea valtionavustusta toimintaan. Toiminnan toteuttajia voivat olla mm. urheiluseurat, erilaiset yhdistykset, kunta ja koulut itse asiantuntevien ohjaajien mahdollistamana. Myös nuorten omaehtoinen toiminta tai esimerkiksi vertaisliikuttaja-toiminta valvotussa ympäristössä on mahdollista.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö. Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta.

Suomen harrastamisen mallin pilottihaussa 3.11.–2.12.2020 haettiin mukaan kuntia, jotka ovat valmiit käynnistämään mallin mukaisen harrastustoiminnan alkuvuodesta 2021. Seuraava haku on keväällä 2021 ja koskee syksyllä alkavaa toimintaa. Tässä hankkeessa osallistetaan lapset kyselyn avulla ja tulosten pohjalta toteutetaan harrastamista kerhojen kautta. Tässä ovat paikalliset urheiluseurat avainasemassa, kun kunta voi ostaa ohjauspalvelun seuroilta. Tulee muistaa, että liikunta on yhä lasten ja nuorten yleisin harrastus.

Harrastamisen Suomen mallin toteutuksesta kiinnostuneiden urheiluseurojen kannattaa olla suoraan yhteydessä oman kuntansa liikunta- ja tai sivistystoimeen tai Lapin Liikuntaan.
Lisätietoa harrastamisen Suomen mallista Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.

Marraskuun Snowember- lumiteemakuukausi

 Syksyllä 2020 pidetty Snowember lumiteemakuukausi järjestettiin Rovaniemellä. Snowember käynnistyi lokakuun lopulla 2020 Ensilumenladun avaamisella Ounasvaaralle ja jatkui aina joulukuun alkuun saakka päättyen Kansalliset Santasport ensilumen hiihdot -kilpailuun. Covid-19 pandemia toi omat haasteensa ja rajoituksensa tapahtumien toteuttamiseen. Lumiteemakuukautta päästiin lopulta viettämään yhteensä 8 eri tapahtuman muodossa koronaturvallisesti viranomaisohjeita noudattaen.

Snowemberin toimintaan osallistui joukko Rovaniemen alueen lumitoimijoista. Snowember on Energiatehokas arktinen lumi (EAKR) -hankkeen aikaansaama pilottijakso, jota on tarkoitus jatkaa myös syksyllä 2021.

Lisätietoja: www.snowember.fiSuomi.fi -palvelu korvaa Katso-tunnuksen

Laajassa käytössä oleva Katso-palvelu on tullut elinkaarensa päähän ja Suomi.fi-palveluissa on kehitetty palvelulle korvaavat ratkaisut Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Mikäli yhdistyksenne käyttää katso-palvelua, niin huomioittehan, että katso-palvelu poistuu käytöstä 30.4.2021. Ohjeet tunnistautumiseen löydätte Lapin Liikunnan sivuilta: https://www.lapinliikunta.com/uutiset/tunnistautuminen-suomi-fi/
Jaa Jaa
Twiittaa Twiittaa
Lähetä Lähetä

Lue lisää Arctic Sport -verkostosta osoitteessa arcticsport.fi
ja seuraa somessa #ArcticSportLapland

 
Arctic Sport -uutiskirje lähetetään lappilaisille liikunta-alan toimijoille kuten seuroille, yrityksille ja kunnille noin neljännesvuosittain.

Tilaa uutiskirje | Lopeta uutiskirjeen tilaaminen


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Arctic Sport · Hallituskatu 20b · Rovaniemi 96100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp