Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
In de provincie Utrecht maken overheden, woningcorporaties en marktpartijen zich samen sterk voor de aanpak van het woningtekort. We bundelen onze slagkracht, creativiteit en innovatievermogen. Zo bouwen we aan een provincie waarin iedereen een passende woning kan vinden. Via deze nieuwsbrief houden wij contact met u als partner in de Utrechtse woonaanpak. Blijf op de hoogte en doe mee!

 

BETAALBAAR BOUWEN IN DE PROVINCIE UTRECHT. HOE DAN? 
De provincie Utrecht zet samen met de Utrechtse gemeenten en andere partners vol in op het toevoegen van 83.500 woningen tot en met 2030. Woningen die duurzaam en betaalbaar zijn. Ondertussen gaan de prijzen van grondstoffen door het dak, wordt regelgeving complexer, hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt en stijgende rente, zitten we midden in een energiecrisis, is de bouwvrijstelling voor stikstofuitstoot recent vervallen en kampen we met een teruglopende biodiversiteit. Hoe kunnen we met het oog op al deze uitdagingen toch versneld betaalbare woningen bouwen die goed zijn voor de mens en de planeet? Een opgave die vraagt om samenwerking, creativiteit en planvorming van alle partijen die zich met woningbouw bezighouden.

Tijdens het Platform Wonen geven toonaangevende sprekers uit verschillende geledingen van de woningmarkt hun visie op deze opgave. In de diverse workshops is vervolgens er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en inspiratie op te doen. De bijeenkomst vindt plaats bij Kanaal30, gelegen in de Merwedekanaalzone. Diverse partijen werken hier aan een autoluwe, groene, duurzame stadswijk met een groot aandeel betaalbare woningen en verschillende voorzieningen. Als onderdeel van het programma staan we stil bij de ervaringen die hier zijn opgedaan. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Bekijk hier het programma.

Mijlpaal: 100ste organisatie sluit zich aan bij Toekomstbestendig Bouwen

Met de ondertekening van het convenant Toekomstbestendige Woningbouw voegt de Rabobank zich bij de gemeenten en ontwikkelende bouwers die voorop lopen in duurzame woningbouw. Lees meer
Woonwijk Hoevelaar in Woudenberg

Veel tegengestelde belangen en complex? Blij met de flexpoolregeling

Provincie Utrecht verstrekte dit jaar zo’n 2,6 miljoen euro subsidie in het kader van de flexpoolregeling. Met dit geld kunnen gemeenten extra capaciteit en kennis inhuren om hun woningbouwprojecten vlot te trekken. Hoe besteedden Woudenberg en De Bilt de middelen? Een gesprek met Henk Voulon en Henriëtte den Hartog. Lees meer

Toekomstbestendig bouwen: bekijk het maar  

Aan de rand van Park Vliegbasis Soesterberg verrijzen straks toekomstbestendige woningen die worden gerealiseerd binnen het programma Hart van de Heuvelrug. Deze woningen worden gebouwd volgens het convenant Duurzame Woningbouw. Hierdoor is het mogelijk om sneller, goedkoper en duurzamer te bouwen. Zo houden we Nederland leefbaar, voor nu en toekomstige generaties. Meer weten over dit programma met natuur, woningen, bedrijvigheid, recreatie en zorg, klik op www.hartvandeheuvelrug.nl en bekijk de onderstaande video.
Ondertekening van het convenant duurzame woningbouw terugkijken? Klik hier.
Woningbouw

TEMPO: meedenkkracht voor je woningbouwproject  

Moeite met het rondkrijgen van de grondexploitatie in je project of het neerzetten van een betaalbaar programma? Tips en trics voor een gezond, duurzaam en klimaatadaptief programma waarin de betaalbarheid van de woningen overeind blijft? Vragen over stikstof?

Neem contact op met TEMPO, het expertisenetwerk van de provincie. Deze professionals op het gebied van procesmanagement, planeconomie, contractvormen, participatie, landschapsontwerp, duurzaamheid, mobilteit en natuur & milieu helpen je snel en gratis op weg.
 
Lees hier welke experts jou kunnen helpen en hoe je hulp aanvraagt.

Contact programma Versnelling Woningbouw

Website
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich afmelden.