Copy

NIEUWSBRIEF

juli 2015

 

Dit is de nieuwsbrief van Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen.In deze nieuwsbrief leest u onder andere meer over de Europese Erfrechtverordening en Wetsvoorstel negatieve nalatenschappen.

 

Kantoor Heemstede
T: (023) 528 98 70
E: heemstede@hhwnotarissen.nl

Kantoor Haarlem
T: (023) 751 10 94
E: haarlem@hhwnotarissen.nl

 
 

Europese Erfrechtverordening

Vanaf 17 augustus 2015 gaan nieuwe regels gelden in de meeste landen van de Europese Unie voor de erkenning van het erfrecht van de lidstaten. Dit erfrecht verschilt per land. Zo wordt een Nederlands testament nu nog niet altijd erkend voor Nederlanders die in Frankrijk een vakantiehuis hebben. Vanaf 17 augustus wordt dit anders.

Ook zal gewerkt gaan worden met een Europese Verklaring van erfrecht.

Voor mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit die in Nederland wonen wordt het lastiger een rechtskeuze uit te brengen. Het is zinvol om de bestaande testamenten er nog op na te kijken.

 
 

Levenstestament

Op 4 juni 2015 hield notaris Huisman met mevrouw Marianne Warmerdam een lezing voor leden van ouderenbonden over het notariële levenstestament. Aan de orde kwamen onder andere de volgende vragen:

  • Wie regelt de zaken wanneer je zelf niet meer in staat bent dat te doen door dementie?
  • Wie wijs je aan als vertrouwenspersoon/gevolmachtigde?
  • Is er toezicht op het handelen van de gevolmachtigde?
  • Hoe leg ik medische wensen vast (euthanasie/behandelverbod)?

 
 

Wetsvoorstel alimentatie

Er zal geen recht op partneralimentatie meer bestaan als het huwelijk korter dan 3 jaar heeft geduurd en de partners geen jonge kinderen hebben (jonger dan 12 jaar). De duur van de partneralimentatie wordt bovendien beperkt. De duur is beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar, met een uitzondering. Wanneer er namelijk jonge kinderen zijn (jonger dan 12 jaar) dan eindigt de alimentatieplicht zodra het jongste kind 12 jaar is geworden. Verder eindigt de alimentatie wanneer de alimentatieplichtige de AOW-leeftijd bereikt.

De regeling van alimentatie voor kinderen blijft ongewijzigd.

Ook wordt het mogelijk in huwelijkse voorwaarden een regeling te treffen over alimentatie. Tot voor kort kon dat niet op grond van rechtspraak van de Hoge Raad.

 
 

Wetsvoorstel negatieve nalatenschappen

Wanneer men zich naar buiten toe gedraagt als erfgenaam, geldt de nalatenschap al snel als aanvaard en zit men vast aan de schulden. In sommige gevallen kan dat dramatisch uitpakken, wanneer men pas later verneemt dat er grote schulden zijn. Degene die heeft aanvaard is dan ook met zijn eigen vermogen aansprakelijk voor de betaling van de schulden van de erflater.

Een voorbeeld is een groep erfgenamen die na de uitvaart van de erflater uit eten ging in het Restaurant de Koperen Pan en waarbij een erfgenaam betaalde met de pas van erflater. De rechtbank ging er van uit dat deze erfgenaam daardoor de nalatenschap zuiver had aanvaard. Deze erfgenaam dreigde voor het tekort op te draaien, maar in hogere instantie is deze erfgenaam gered.

In het wetsvoorstel wordt nu voorgesteld om de gedragingen die leiden tot aanvaarding te beperken. Alleen wanneer je als erfgenaam goederen van de nalatenschap gaat verkopen, bezwaren of aan het verhaal van schuldeisers onttrekt, wordt er van uitgegaan dat je hebt aanvaard.

Ook is het mogelijk in bepaalde gevallen om de aanvaarding terug te draaien met machtiging van de rechter wanneer je als erfgenaam wordt geconfronteerd met onbekende schulden.

 
 

Verkoop huis en kwijtschelding koopsom

Onlangs is door het Hof Amsterdam bepaald dat wanneer een vader een huis verkoopt aan een kind en een deel van de koopsom wordt kwijtgescholden, er belasting wordt geheven op basis van de WOZ-waarde en niet op basis van de werkelijke waarde. Ons kantoor begeleidt deze familie in de procedure bij de Hoge Raad.

 
 

Ondernemingsrecht

De kandidaat-notaris van ons kantoor, Mr Hester Busz, heeft kort geleden de specialisatie-opleiding Ondernemingsrecht aan de Grotius Academie met succes voltooid.

 

Hoewel deze nieuwsbrief met zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen sluit elke aansprakelijkheid uit voor hen die zonder nader advies bij zijn kantoor (rechts)handelingen hebben verricht op basis van deze nieuwsbrief.
U ontvangt deze nieuwsbrief als klant van Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen.

© 2015 Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen