Copy

NIEUWSBRIEF

december 2013

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen! Allereerst laten wij u langs deze weg weten dat wij een nieuwe website hebben: www.hhwnotarissen.nl
In deze nieuwsbrief leest u meer over de digitale kluis en de actuele stand van zaken met betrekking tot de tijdelijke verhoogde vrijstelling schenkbelasting.

 

Kantoor Heemstede
T: (023) 528 98 70
E: heemstede@hhwnotarissen.nl

Kantoor Haarlem
T: (023) 751 10 94
E: haarlem@hhwnotarissen.nl

 
 

Digitale kluis

Via onze nieuwe website bieden wij de digitale notariële kluis aan.
In deze digitale kluis kunt u allerlei informatie veilig opslaan, zoals gebruikersnamen van websites, of belangrijke documenten uploaden, zoals het eigendomsbewijs van uw woning, de verzekeringspapieren of een kopie van uw paspoort. U kunt op ieder moment en overal ter wereld via onze website inloggen in uw digitale kluis om uw gegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. De reservesleutel van uw digitale kluis wordt door ons bewaard. Uw erfgenamen krijgen daardoor altijd uw digitale gegevens in handen.

 
 

Tijdelijke vrijstelling schenkbelasting van € 100.000

Om de woningmarkt te stimuleren geldt een tijdelijke vrijstelling van maximaal € 100.000 voor de schenkbelasting, mits de gift wordt aangewend voor:
-    de aflossing van een eigenwoningschuld van de begiftigde (inclusief eventuele restschuld na verkoop van de eigenwoning); of
-    de verwerving of verbetering van een eigen woning van de begiftigde.
De vrijstelling kan ook worden gebruikt als de schenking wordt aangewend voor afkoop van erfpachtcanon.
Als het geschonken bedrag € 80.000 beloopt is € 80.000 vrijgesteld. Beloopt het geschonken bedrag € 150.000 is € 100.000 vrijgesteld.

 

Hoewel deze nieuwsbrief met zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen er geen rechten aan ontleend worden. Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen sluit elke aansprakelijkheid uit voor hen die zonder nader advies bij zijn kantoor (rechts)handelingen hebben verricht op basis van deze nieuwsbrief.
U ontvangt deze nieuwsbrief als klant van Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen.

© 2014 Huisman Hoogendoorn & Wieringa Notarissen