Copy
Den Laethemschen Vriendenkring - Nieuwsbrief N° 25
View this email in your browser

Woordje van de Voorzitter


Vrienden,
September komt eraan. Dit betekent het startschot voor een nieuw werkjaar. Wij, het bestuur, zijn er helemaal klaar voor. Onze eerste spreker is een trouwe vriend en daar zijn we blij om. Zoals jullie eerder konden lezen ontvangen we op dinsdag 9 september een Latems icoon, Francesco Melis.
Deze stuwende kracht achter ‘Toneel Allemaal’ brengt ons een vleugje nostalgie met herinneringen aan een heerlijke groep jongeren met een passie voor expressie in woord en muziek.
Onze jaarkalender krijgt stilaan vorm maar daar vertellen we jullie bij de komende nieuwjaarreceptie alles over.
Je zal ook merken dat ons jaarlijks banket om praktische redenen verschuift naar begin december.
Na die drukke fuif- en eetfestijnen bij Latem- en Deurlekermis moeten smaakpapillen en spijsvertering wat rust krijgen. Daarom willen we vrijdag 5 december reserveren voor ons traditioneel etentje en wie weet komt ook een aardige Sinterklaas tafelen…
Ons ledental blijft groeien en iedereen popelt naar de start. Twee maanden vakantie is lang genoeg want ook de voorzitter verlangt naar de gezelligheid van ons stekje, de ‘Oude Brouwerijschuur’.
Het bowlingteam zet ons op de juiste weg en kegelt er al flink tegenaan. Onze bowlers moeten die opgebouwde energie eindelijk kunnen ventileren en de kegels spatten verdorie flink in het rond.
De vroegere naam ‘De Gotenkletsers’ is zeker niet meer van toepassing want ‘al doende leert men’…
En dus worden er nu aardige scores behaald !
Als ‘Deurlese en Latemse Vrienden’ gaan we er alles aan doen om er ook in 2014-15 een plezant en heerlijk seizoen van te maken!
Daar tekenen we altijd voor!
Your text caption goes here

De Loathemsche Kleppe

Vrienden, durpsgenuuten gulder kunt nie geluuven hoe da’k ikke die papieren eediesse van ‘ De Kleppe’ misse! Geldschieters vinde niemer en gien sens, gien leute, da es geweten ee
Moar d’er es miet dan dadde : mee pensjoen goan was uuk al ezuu un kluuterije. Ge valt, willen of nie, in un zwart gat.  En ne kier da mijnen tijd van goan gekommen was bij de Smurfen en da’k in ’t paleis van Nonkel Bob niemier in de dossiers koste neuzen, wierd da gat nog gruuter. ’s Nuchtings mijn kaffeetse en tegen ten elven mijn soepke geserveerd deur Karientse of un klapke mee de parochiejoanen, da was  ollemolle veurbij.
Woar da’k anders oltijd ten zessen uit mijn bedde valdegge un ek nui ten achten nog gien goestinge om uit mijnen nest te kommen. Sjanse da’n d’honden van uldren tak makken om ulder pieske te goan doen en danze eten willen. Anders zoe’k blijven liggen tot ’s noens !
Geef toe, wa moe nen gepensjoneerden die slecht te puute es en twie linkeranden ee ezuu ne gielen dag doen? Mee zijn totte veur smoelenboek zitten, de gezette lezen, wa muziek luist’ren en ’t es noene. Achter de soepe en de patatten doede tons un tukske en tegen ten twiejen es’t tijd veur nen pot kaffee mee nen speekeloasse koeke of un stukse keek
. Oas ge sjanse ét kunde doarachter wa op ui teerras zitten en nen boek lezen…
Wig goan, zegde? Woar moe nen mens oltijd noartoe? Oas ge biesten ét un kunde nie te verre van huis luupen. Ui schuld, zegde. Joat, gieltegans zuust want ‘k edder veur gekoozen, moar die biestses ulder vriendschap edde oltijd! Tuupe mee ui madam op reize goan da goa uuk nie of ge moet ui honden in nen opvang steken en da wilde die biestses nie andoen.
Allee ’t komt er op neere dadde ui tons nen ‘Dobbelen Petrus’ schept en da tegen ten vijven de televieze anfloept. Tussen ’t nieuws en de fuijetons speelde nen botteram mee epse of koas in ui lizzen en mee den twoalven kruipte weere in uiwen nest. Weere nen dag gepasseerd !

Es da ’t leven dadde gedruumd ét oas ge mee pensjoen vertrokt? Ja, elk zijn pijpe en zijnen toebak moar ‘k oat mij wel anders veurengesteld.
’t Un es nie da’k nui wille kloagen ee, moar peist ne kier goe op mijn woorden veur dadde stopt mee wirken. Den tijd van oopa es veurbij ! Oas ge nie mee un zijt mee den tijd eddet an uiwen rekker veur dadet zelve beseft… Geniet van ’t leven en van ’t wirk ee gasten!

Taalkronkels

Als men dagelijks met Franstalige landgenoten in contact komt wordt men  geconfronteerd met de taal eigenheden van het Nederlands en het Frans. Ik kwam tot enkele merkwaardige en soms leuke vaststellingen.
Hebben onze taalverschillen te maken met het rationele van de Vlamingen en Nederlanders, en het emotionele van de Franstaligen? Ik weet het niet. Feit is dat wij iets uit het hoofd leren, terwijl Franstaligen l’apprennent par coeur.
In het Nederlands kennen we mannelijk, vrouwelijk én onzijdig. Onzijdig bestaat niet in het Frans. Het meisje, leg dat maar eens uit aan Franstaligen. Hoe oud bent u? Nederlandstaligen zijn 25 jaar, Franstaligen ont 25 ans. Franstaligen maken van oud brood pain perdu, maar Vlamingen spreken van gewonnen brood. Dat is een kwestie van perceptie, maar vooral van goed klaarmaken.
Wij drinken er een koffie verkeerd bij, Franstaligen spreken van un lait russe.
Wij stellen een huis te koop, in het Frans niet: daar zetten ze het à vendre.
Huren en verhuren zijn voor ons twee verschillende begrippen, maar in het Frans spreekt men van louer, zowel voor de eigenaar als voor de bewoner.

Agenda

 
24 augustus 2014
 

Latem Kermis :
Latem zingt !
Deurle zingt !

Cultuurcafé : 
"Karel van Wijnendaele en de wielersport, pionier, sportjournalist of vooral flandrien?"
Beide events i.s.m. onze vereniging

28 augustus 2014

Bowling competitie

9 september 2014

Maandelijkse vergadering
"Het succes van
Toneel Allemaal"

door Francesco Melis

11 september 2014

Bowling competitie

 

25 september 2014
Bowling competitie

9 oktober 2014
Bowling Competitie

14 oktober 2014
Maandelijkse vergadering
"Slaapcomfort"

 
23 oktober 2014
 
Bowling competitie


6 november 2014

Bowling competitie

 
11 november 2014

"Gezond na je 50ste"
door Prof. Dr. Em. Raoul Rottiers


20 november 2014

Bowling competitie


4 december 2014

Bowling competitie


5 december 2014

Jaarlijks banket
van de LVK


11 december 2014

Bowling competitie

18 december 2014

Bowling competitie
(i.p.v. 25/12)

 
Aan de oud-leerlingen en sympathisanten van de Simonnetschool te Sint-Martens-Latem
De Oud-leerlingenbond van de Simonnetschool nodigt jou, in samenwerking met
Den Laethemschen Vriendenkring, uit op de
 
5de GROTE REUNIE
zondag 21 september 2014

In de school zelf, Maenhoutstraat 68 te 9830 Sint-Martens-Latem
 
12.30 uur
Verwelkoming en receptie: cava, fruitsap
Rondleiding schoolgebouwen
 
13.30 uur
Frietjes met stoverij en groenten
 
Gevolgd door
tombola met prachtige prijzen
Gezellig samenzijn met veel herinneringen en anekdotes!
 
Inschrijven kan met onderstaande inschrijvingsstrook of via e-mail – ten laatste op 17 september!
Alleen voor de receptie: 5 €  -  Voor receptie en maaltijd: 20 €
Overschrijven op rekening 083-5260822-30 (IBAN: BE15 0835 2608 2230, BIC: GKCCBEBB) van Oud-leerlingen Simonnet, met vermelding “Receptie en/of maaltijd + aantal deelnemers”.
 
De opbrengst gaat integraal naar culturele projecten voor onze leerlingen: 2013: Poppentheather Wortel, 2012: multimediavoorstelling “Zoo de ruimte in”, 2011: Toneelvoorstelling “Kip van Troje”.
 
We hopen jullie te mogen begroeten op deze reünie!
Namens de Oud-leerlingenbond Simonnet:          Etienne Balcaen, voorzitter
                                                                                  Marie-José Van Hecke, ondervoorzitter
Namens Den Laethemschen Vriendenkring:        Albert Haelemeersch, voorzitter
                                                                                  Guido Dhaene, erevoorzitter.
Bijkomende informatie of vragen: Etienne.Balcaen@skynet.be of 0476/619868
                                                           alberthaelemeersch@skynet.be of 0475/292244
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inschrijvingsformulier reünie 2014:
Naam: …………………………………………………………………………… schrijft in met ….. personen
Voor receptie of receptie + maaltijd (schrappen wat niet past)
Adres: ………………………………………………………………………………………………..…………
Telefoon:………………….…..    Email:…………………………………………......……………………..
 
Eventueel: leerling(e) in Simonnetschool van 19…..... tot ……….
Inschrijvingsformulier opsturen, mailen of bezorgen aan:
Etienne Balcaen, Hanekamlos 18, 9070 Destelbergen, Etienne.Balcaen@skynet.be
Gesubsidieerde vrije kleuter – en lagere school
Maenhoutstraat 68 – 9830 Sint-Martens-Latem   09-282.78.70 www.simonnetschool.be  info@simonnetschool.be

Wat komt er verder nog…..

Op dinsdag 14 oktober krijgen we meer inzicht in het aspect “Slaapcomfort”, een uiteenzetting die ons alvast een goede nachtrust zou moeten bezorgen (clubsponsoring !).
Perfect aansluitend aan dat thema is de uiteenzetting van Prof. Dr. Em. Raoul Rottiers die, op dinsdag 11 november, de vraag zal proberen te beantwoorden hoe je kunt “Gezond blijven na je 50ste”.
Zoals eerder aangekondigd gaat ons jaarlijks banket dit jaar door op 5 december en niet, zoals gewoonlijk, in september. Op onze volgende vergadering zal onze voorzitter daar meer uitleg over geven. 

Colofon
Alle activiteiten van de LVK gaan door in ons lokaal de “Oude Brouwerijschuur”, Dorp, Sint-Martens-Latem, tenzij anders vermeld.
De maandelijkse vergaderingen gaan door om 19u30 en dit telkens op de 2de dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) tenzij anders vermeld.
Het lidgeld bedraagt 15 € per jaar en per gezin.
Het bestuur :
Erevoorzitters: Guido Dhaene, Armand Vermeulen en Walter Oliebos
Voorzitter: Albert Haelemeersch (tevens PR-man)
Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere
Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt
Penningmeester: William Martens
Bestuursleden: Marie-Josée Van Hecke, Marnix Verschuere, Christian Dupré, Eric Jorez en Eddy Priau
Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van het soort evenement.
Coördinatie Bowling team: Chris Dupré
Afgevaardigde GRC en seniorenraad: Serge Clement
Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080 
BIC BBRUBEBB
Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt
Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem
Tel : 0475/949 818 – Fax : 09/329 67 39
Email : campevents@telenet.be
Link naar de verslagen en nieuwsbrieven van de LVK :
http://artiebert.wordpress.com/category/laethemschen-vriendenkring/
Copyright © *2014* *Den Laethemschen Vriendenkring*, All rights reserved.
Our mailing address is: *campevents@telenet.be*