Copy
Den Laethemschen Vriendenkring - Nieuwsbrief N° 23
View this email in your browser

Woordje van de Voorzitter

 

Goede vrienden,
Ik weet niet of jullie ook een beetje het Noorden kwijt zijn door deze ongewone wintermaanden. Ik zeker wel. Alles staat hier aan de overkant van de steenweg al in bot of bloei en ik hoop dat deze ‘scheve schaats’ onze lente en zomer niet gaat verkwanselen. Het was even wennen maar de ‘virusjes’ die circuleerden, konden mijn gedachten toch opnieuw in goede banen leiden.
Je zal merken dat Wilfried en William aan hun tekentafel zaten om ons logo wat meer kleur en vorm te geven en nog meer toenadering te zoeken
tot onze vrienden uit Deurle.

We moeten toch eindelijk de krachten bundelen en die denkbeeldige grenslijn nu eens wegdenken. Niemand was gelukkig met de fusie der gemeenten. Getuige hiervan de onvergetelijke foto van de  stoet met de boodschap dat 97 percent van de Latemnaren evenmin vragende partij was voor een fusie. Laat ons dus die denkbeeldige grens vergeten om samen, zonder onze eigenheid te verliezen, het gevaar van grotere fusies te bestrijden.
In ieder geval, bij ons is iedereen met een hart voor onze beide dorpen steeds welkom!
Zoals je verder in deze ‘Nieuwsbrief’ zult lezen, doen wij er alles aan om met muziek, beeldende kunst, literatuur, voordrachten en uitstappen iedereen te blijven boeien.
Ook wij leven naar 25 mei 2014 toe. Het heeft niets te maken met verkiezingskoorts. Wij kijken eerder uit naar een fijne lentefuif met een gevarieerd aanbod van Spaanse specialiteiten gevolgd door zang en dans op de klanken van de wereldmuziek
van de virtuoze groep
‘Arto Mundo’.
 Oefen dus maar jullie passen voor de salsa, rumba, lambada, tango en…
Genegen groet,

Albert Haelemeersch

UN BEETSE LOATHEMSCH
Ons dialect is door de jaren heen volledig ‘verbasterd’. Het is nog weinigen gegeven om plat ‘boers’ te spreken want toen wij als Latem- of Deurlenaars in Gent gingen studeren, namen we heel wat klanken uit het Gents over. Zij die dan hogere studies aanvingen werden dan ook nog geconfronteerd met de invloeden uit West-Vlaanderen en Antwerpen.
Het is merkwaardig, als geboren en getogen Latemnaar, te moeten vaststellen dat onze grootouders dat perfect onder de knie hadden! Naargelang het dorp of dorpsgedeelte waren er telkens andere klanken en klemtonen. Het dialect van een Deurlenaar was merkwaardig genoeg totaal eigen. Weliswaar gebruikten we ook nog vaak gelijkluidende woorden. Dialectologen stelden echter  vast dat in het Latem van toen (amper 3.000 zielen) de spreektaal  op zo’n kleine entiteit soms helemaal anders klonk.
 In Baarlehoek en Brakel werden andere woorden gebruikt en was de uitspraak ook totaal verschillend.

Deze veel te lange inleiding om jullie te vragen of er interesse zou zijn eens een dialectoloog uit te nodigen om ons op een dinsdagvergadering vertrouwd te maken met de evolutie van de streektaal tussen Leie en Scheldeen dit door de eeuwen heen.
Onlangs was er in Latem een aangename lezing door ‘Perfesser Gens Freek Neyrinck’ met als titel ‘Gens un es gien dialect moar un toale’. Freek wil dat nog eens overdoen maar we kunnen het ook laten benaderen door een hoogleraar in taalkunde.

Na de sketches van ‘Toneel houdt Jong’ zal ik jullie de vraag stellen… Begint dus nui moar al op ulder  veurkeure te sjieken!
 Armand Vermeulen
stelt zijn nieuw boek voor....
...en meer dan 100 toeschouwers luisterden aandachtig mee.
Sfeerbeeld bij het optreden van "Arto Mundo"
Belangrijk bericht !
Wie meer informatie wenst over bepaalde items in deze nieuwsbrief, kan die terugvinden door te klikken op de betreffende "link" (in blauwe tekstkleur), als die tenminste beschikbaar is.  .

Agenda


11 maart 2014 
Maandelijkse vergadering
"Toneel houdt jong"
13 maart 2014
Bowling competitie
27 maart 2014
Bowling Competitie
8 april 2014
Maandelijkse vergadering
"Bier- en Kaasdegustatie"
10 april 2014
Bowling competitie
24 april 2014
Bowling competitie
4 mei 2014
"Bloemenmarkt"
"Onze creatieve
LVK-leden stellen tentoon"
8 mei 2014
Bowling competitie
13 mei 2014
Maandelijkse vergadering
"Fauna en flora op de Westerplas"
22 mei 2014
Bowling competitie
25 mei 2014
10 juni 2014
Maandelijkse vergadering
"Geleide wandeling op de Westerplas"
gevolgd door
"Gezellig onder-onsje in onze schuur"
ter voorbereiding van
"het groot verlof"
12 juni 2014
Bowling competitie
26 juni 2014
Bowling competitie

Lentefeest van Den Laethemschen Vriendenkring


Op zondag 25 mei, verkiezingszondag, organiseert
onze vriendenkring een heus lentefeest. 
Vanaf 17u30 kan u terecht in de Brouwerijschuur voor een
heerlijke zomerse "Spaanse Barbecue Variado".
Rond 19u00 zullen de mannen van Arto Mundo zich stilaan aan het opwarmen zijn om ons een onvergetelijke muzikale avond te bezorgen.
Onze voorzitter Albert heeft het bij het rechte eind als hij, in zijn  voorwoord, termen als salsa, rumba, tango en dergelijke vernoemt, want het zal er ongetwijfeld fel aan toe gaan.
Het wordt ongetwijfeld een degelijke en grondige voorbereiding
voor de aanstaande "Braziliaanse (voetbal)feesten" !!!
Meer info op deze flyer
Men zegge het voort !!
Je kan deelnemen OF aan de Barbecue, OF aan de muziekavond,
OF aan beiden.

We voorzien een speciale prijs voor onze LVK-leden :
Spaanse Barbecue = 25 € per persoon
Muziekavond = 5 € per persoon
Voor beide = 30 € per persoon

Niet-leden betalen :
Spaanse Barbecue = 28 € per persoon
Muziekavond = 8 € per persoon
Voor beide = 36 € per persoon

OPGELET : Inschrijven is noodzakelijk !!
Inschrijven kan via dit formulier.

Bloemenmarkt

 

"Onze creatieve leden stellen tentoon"
 

Zoals vorige jaren stellen we onze creatieve leden (en hun familieleden) in de mogelijkheid om hun creaties voor te stellen aan het grote publiek tijdens de bloemenmarkt op
zondag 4 mei 2014.

Knutselaars, kunstenaars-in-spe of volwaardige artiesten die hieraan wensen deel te nemen stellen hun kandidatuur
hier. 
Je kan er ook terecht voor eventueel meer informatie.
Na uw inschrijving ontvangt u van de secretaris de nodige informatie in verband met de timing van de opstelling en afbraak en van de tentoonstellingsmodaliteiten.

Bier- en Kaasdegustatie

Geen wijn deze keer ! We hebben speciaal aan onze bierliefhebbers gedacht. Op dinsdag 8 april zullen Yannick en Alex van Bartoon ons al hun geheimpjes uit de brouwerswereld uit de doeken doen en zullen ze ons ook hun brouwsels laten proeven.
En oude bekende Kevin van Met Goesting zal weer present zijn met zijn lekkere kazen.
Colofon
Alle activiteiten van de LVK gaan door in ons lokaal de “Oude Brouwerijschuur”, Dorp, Sint-Martens-Latem, tenzij anders vermeld.
De maandelijkse vergaderingen gaan door om 19u30 en dit telkens op de 2de dinsdag van de maand (behalve juli en augustus) tenzij anders vermeld.
Het lidgeld bedraagt 15 € per jaar en per gezin.
Het bestuur :
Erevoorzitters: Guido Dhaene, Armand Vermeulen en Walter Oliebos
Voorzitter: Albert Haelemeersch (tevens PR-man)
Ondervoorzitters: Jan De Meyer en Marnix Verschuere
Secretaris: Wilfried Vancampenhoudt
Penningmeester: William Martens
Bestuursleden: Marie-Josée Van Hecke, Marnix Verschuere, Christian Dupré en Eddy Priau
Feestcomité: verschillende leden van de vereniging, afhankelijk van het soort evenement.
Coördinatie Bowling team: Chris Dupré
Afgevaardigde GRC en seniorenraad: Serge Clement
Bank : IBAN BE47 3900 3448 6080 
BIC BBRUBEBB
Contactadres: Wilfried Vancampenhoudt
Maenhoutstraat 85  9830 St.Martens-Latem
Tel : 0475/949 818 – Fax : 09/329 67 39
Email : campevents@telenet.be
Link naar de verslagen en nieuwsbrieven van de LVK :
http://artiebert.wordpress.com/category/laethemschen-vriendenkring/
Copyright © *2014* *Den Laethemschen Vriendenkring*, All rights reserved.
Our mailing address is: *campevents@telenet.be*