Copy
Nezobrazuje se tento e-mail správně? Zobrazit v prohlížeči

Drazí,

poslední dny zakoušíme už skoro v jarním slunci a ve vzdzchu začínáme tušit proměnu, i když je možná ještě brzy a víme, že to nějaký čas potrvá...

Podobné je to myslím i v duchovním smyslu. Ať už více, či méně vědomě, všichni očekáváme proměnu svou vlastní i celého stvoření - poznenáhlu, průběžně a jednou také finálně a úplně, až se naplní Jeho vůle a přijde Jeho království.

Text evangelia (Marek 9:2-9), který k nám zazní tuto neděli, ale mluví o jiné proměně. Vypráví o tom, jak Ježíš vzal své nejbližší na vysokou horu (nejspíše hora Tabor v Galileji) a "proměnil se před nimi". To je velmi zvláštní, protože obyčejně máme za to, že Ježíš se nemění, je "tentýž včera, dnes i navěky".
            

A tak vás zvu, abychom se i my vydali s Ním na cestu dál, možná že na nějakou naši vlastní vysokou horu, kde ho uvidíme jinak, než kdykoli dřív. Zvláště teď v postním období nechme tuto výzvu, ať nás osloví až do morku kostí. Nechme Ježíše, ať nás překvapí sám sebou - a nejen tuto neděli!

Požehnaný víkend a těším se naviděnou jako obvykle od 17,30 hod. ve Studentském klubu Celetná 20 na Starém Městě.

Saša

Facebook
Ta Cesta
Email
odhlásit se z odběru | upravit nastavení mého odběru    
  Email Marketing Powered by Mailchimp