Copy
Nezobrazuje se tento e-mail správně? Zobrazit v prohlížeči
Drazí,
 
tak je to tady. Je před námi velikonoční týden. Čas, kdy si připomínáme vyvrcholení Ježíšova příběhu a dramatu dějin spásy.
 
Neděle před námi se nazývá Květná nebo (přesněji) Palmová, protože právě v tuto poslední předvelikonoční neděli, pět dní před svým ukřižováním, vjel Ježíš na oslátku do Jeruzaléma, oslavován davy, které mávaly palmovými ratolestmi a vítali příchod Mesiáše.
 
Jak víme, tytéž davy o pár dní později podlehly oficiální propagandě, veřejné mínění se obrátilo a zástupy, jež předtím provolávaly "Ať žije!", teď křičely "Ať zhyne!" Jidáš zradil, Petr zapřel, učedníci se rozprchli, Pilát politikařil, vojáci ponižovali a týrali, Ježíš šel na smrt jako beránek a ženy zůstaly plakat opodál.

                  
 
Tento nejsilnější příběh, jaký si kdy lidé v dějinách vyprávěli, zahrnuje každého z nás. Jistě si při jeho čtení říkáme: "Já bych nezradil, nezapřel, neutekl." Ale jak je to ve skutečnosti? A jak tento příběh končí? A jaké v něm máme místo?
 
Pojďme se vystavit síle evangelijního poselství. Pojďme vítat Mesiáše (třeba i bez palmových větví), i když víme, že ho ještě mnohokrát zradíme. Pojďme se nechat proměnit radostnou zprávou, že "když jsme nevěrní, on zůstává věrný". Kéž tato zpráva zní víc a víc i v našem městě - kéž Ježíš přijede (nejen) tuto neděli i k nám do Prahy!
 
Požehnaný sváteční víkend a naviděnou ve Studentském klubu Celetná 20, jako vždy od 17,30. Prosím, přijďte včas, ať vše stihneme. Otevíráme už v 17 hod. O speciální hudební program se tentokrát postarají John de Jong​, Roman Patočka​ a spol.!
 
Pokoj a milost,
Saša
 
Facebook
Ta Cesta
Email
odhlásit se z odběru | upravit nastavení mého odběru    
  Email Marketing Powered by Mailchimp