Copy
Beter Geven | Nieuwsbrief voor gevers en fondsen
                                                                                  NIEUWSBRIEF  /  DECEMBER 2015  /  NUMMER 8

Het begint met aandacht

Ligt het aan mij of krijgt filantropie inderdaad steeds meer aandacht? Facebook-eigenaar Zuckerberg die 99% van zijn vermogen bestemt voor het goede doel. Jeanine en Joop van den Ende bij De Wereld Draait Door vanwege 15 jaar VandenEnde Foundation. Heel goed: want wat je aandacht geeft, groeit. Dus wie volgt?
Lees meer >


OPVALLEND


Wat is impact nu eigenlijk?
Onlangs verscheen het onderzoek Filantropie in Nederland. Hierin werd een poging gedaan om inzicht te krijgen in wensen en verwachtingen van(grote)gevers en non-profitorganisaties. Een van de opvallende conclusies was dat gevers en non-profitorganisaties het belang van impact onderschrijven, maar daar ieder wel een andere betekenis aan geven.
Voor gevers betekent impact: iets mogelijk maken dat zonder de grote gift niet door kan gaan, een situatie (sterk) verbeteren en/of de missende ‘schakel’ zijn die nodig is. Non-profitorganisaties zien impact als een mogelijkheid om een gift aan een specifiek doel te besteden, als het resultaat van een donatie en/of als effect op een organisatie.
Volgens de onderzoekers ligt hier een kans: als gevers en non-profitorganisaties samen een heldere omschrijving voor 'impact' formuleren, dan kunnen zij deze impact samen eerder bereiken en beter hierover communiceren. Dergelijke afspraken kunnen zowel gemaakt worden binnen de relatie tussen één non-profitorganisatie en één grote gever, als tussen één non-profitorganisaties en een groep grote gevers.
Deze en andere conclusies kunt u terugvinden in het rapport van Filantropie in Nederland. Dat is gratis te downloaden van www.filantropieinnederland.nl.

Lees meer >


UITGELICHT


Op weg naar een toekomstbestendige stichting
“Statutair is vastgelegd dat we vóór ons 90-jarig bestaan moeten bepalen of we met de stichting doorgaan. Zo niet, dan hebben we nog tien jaar de tijd om onze activiteiten af te bouwen. Kunnen jullie een strategische sessie organiseren om duidelijkheid over onze toekomst te krijgen?” Kort en krachtig kwam de Van der Mandele Stichting met deze vraag naar Beter Geven. “Het is een bijzonder belangwekkende exercitie geworden waar allen van hebben kunnen profiteren. Daar kunnen wij Beter Geven alleen maar dankbaar voor zijn!”, was de conclusie van de opdrachtgever.

Lees meer >


ONS AANBOD


Eerste editie cursus 'Financiële beoordeling van aanvragen'
Op donderdag 28 januari 2016 staan de financiële aspecten van aanvraagbeoordeling centraal. U leert jaarrekeningen van maatschappelijke organisaties te doorgronden. U leert welke posten in een begroting horen te zitten. U komt te weten hoe u de haalbaarheid van een dekkingsplan kunt toetsen. En u krijgt praktische tips over hoe u het gevraagde bedrag op realiteit kunt inschatten.
Deze cursus wordt verzorgd door Jan Riemersma (Fondsenvraagbaak) en Barbara Padberg. Jan heeft als projectadviseur ervaring opgedaan bij verschillende fondsen, waaronder Skanfonds, Kinderpostzegels en het Oranje Fonds. Barbara heeft een eigen administratiekantoor en werkt onder meer voor Fonds 1818.
Lees meer >


CITAAT


'Wat je wilt hebben, moet je eerst geven.'

Lao-Tse, Chinees filosoof (+/- 600 v.C.)


VARIA


De nieuwe rijken die miljarden schenken aan goede doelen zijn anti-overheid en pro-technologie >>>

Jeanine en Joop van den Ende roepen in DWDD vermogenden op om ook structureel te schenken >>>

Filantropen investeren miljarden in duurzame energie-innovatie >>>

Impact Investing and Equity Pledges: The New Landscape of Corporate Responsibility >>>

AFAS Software lanceert AFAS Foundation >>>

Tweet
Forward to Friend
Share

FILANTROOP IN BEELD


Paul Fentener van Vlissingen
“Wapenproductie, oorlog voeren, het toestaan van intensieve landbouw, het blijven zwijgen over de overbevolking in de wereld – ik zou blij zijn als daar eens debat over ontstond.” Het zijn woorden van Paul Fentener van Vlissingen in een interview met het weekblad Elsevier in 2001. Hij was toentertijd nog president-commissaris van de Steenkolen Handels-Vereeniging (SHV), met name bekend van de Makro. Fentener van Vlissingen toonde zich zeer maatschappelijk betrokken en bracht die betrokkenheid op verschillende manieren ook in praktijk. Tot zijn dood in 2006.

Lees meer >


VERSCHENEN


Een goede voorbereiding...
Wij ontmoeten regelmatig particulieren en bedrijven die van plan zijn om een vermogensfonds of bedrijfsfonds op te richten. Via een eigen stichting steunen zij vervolgens goede doelen in Nederland en daarbuiten. Het hebben en runnen van een eigen stichting geeft veel voldoening, maar het vergt ook behoorlijke voorbereiding om de stichting goed op te zetten. Denkt u alleen maar aan alle juridische en fiscale voorwaarden waar uw stichting aan moet voldoen.
Bent u van plan om een eigen stichting op te richten, waarmee u goede doelen kunt ondersteunen? Dan raden wij u van harte aan om de publicatie ‘Op weg naar uw vermogensfonds’ te lezen.

Lees meer >


ONS AANBOD


Valentijnsborrel
Op woensdag 10 februari 2016 bent u vanaf 14.00 uur van harte welkom op onze jaarlijkse Valentijnsborrel. En daarvoor is ditmaal het Museum voor Communicatie in Den Haag uitgekozen. Het museum brengt een ode aan de eeuwige en voorbije liefde met ‘Love Is What You Want’. Een mooi thema dat past bij onze jaarlijkse ontmoeting. Wij nodigen al onze relaties en vrienden uit om elkaar te ontmoeten, bij te praten en het glas te heffen op een goede relatie, nu en in de toekomst.
Geef u op door ons een e-mail te sturen >


AGENDA


5 en 12 januari 2016
Masterclass Filantropie
Organisatie: Vrije Universiteit, Amsterdam
Meer informatie en aanmelding: www.fsw.vu.nl

Donderdag 28 januari 2016
Cursus ‘Financiële beoordeling van aanvragen’ in samenwerking met Jan Riemersma en Barbara Padberg
Organisatie: Beter Geven, Wassenaar
Meer informatie en aanmelding: www.betergeven.nl

Woensdag 10 februari 2016
Valentijnsborrel in Museum voor Communicatie, Den Haag
Organisatie: Beter Geven, Wassenaar
Meer informatie en aanmelding: info@betergeven.nl

COLOFON
Beter Geven informeert, ondersteunt, stimuleert en adviseert potentiële en bestaande gevers over hoe zij effectief, efficiënt en met kennis en passie hun maatschappelijke idealen kunnen verwezenlijken.

Van der Oudermeulenlaan 1
2243 CR Wassenaar
Telefoon (070) 517 07 23
E-mail info@betergeven.nl
Twitter @betergeven
Website www.betergeven.nl

Copyright © 2015 Beter Geven
Deze nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.