Copy
Beter Geven | Nieuwsbrief voor gevers en fondsen
                                                                                  NIEUWSBRIEF  /  DECEMBER 2014  /  NUMMER 4

Bescheiden trots

Op donderdag 20 november werd voor het eerst De Onderscheiding uitgereikt. Drie projecten die mede door vermogensfondsen mogelijk waren gemaakt, kregen zo extra, verdiende aandacht. Ze krijgen bovendien aanvullend steun in de vorm van advies en netwerken. En toch: ook die fondsen kunnen wel wat PR gebruiken.
Lees meer >


OPVALLEND


Quiet 500 daagt vermogenden uit
Dit najaar zag de Quiet 500 het licht, een glossy magazine waarin de (stille) armoede in Nederland vanuit verschillende kanten wordt belicht. De redactie wil hiermee de 500 rijkste Nederlanders uitdagen om mee te werken aan armoedebestrijding. Het blad is op vrijwillige basis gemaakt door professionele cartoonisten, columnisten, (stads)dichters, fotografen, journalisten, schrijvers, websitebouwer en vormgevers. Velen van de geportretteerden zijn krachtige mensen die positief in het leven (proberen te) staan. Maar er zijn ook de nodige schrijnende gevallen: mensen die het zonder hulp niet gaan redden. Het magazine is via de website van de Quiet 500 te bestellen.


UITGELICHT


Stichting Prokkel in beeld
Voor een van onze opdrachtgevers hebben wij een film mogen maken over Stichting Prokkel. Deze stichting zet zich in om mensen met en zonder beperking met elkaar in contact te laten komen. Via een prokkel (= prikkelende ontmoeting) ontmoet men elkaar en dit levert mooie ervaringen en inzichten op. Een keer per jaar is er een Prokkelweek en in die week vinden er honderden ontmoetingen plaats door het hele land.

Lees meer & bekijk de film >


ONS AANBOD


Basiscursus voor aanvraagbeoordelaars
Op donderdag 6 november verzorgden Jan Riemersma (Fondsenvraagbaak) en Beter Geven voor de eerste keer een basiscursus aanvraagbeoordeling. 15 deelnemers kregen handreikingen voor de analyse van de aanvrager, de financiële stukken en de haalbaarheid van projectplannen. Ook de uitwisseling tussen vakgenoten werd als heel nuttig ervaren. De cursus werd met gemiddeld een 8 gewaardeerd.
Heeft u de eerste editie gemist? Dan krijgt u een herkansing: op donderdag 5 februari 2015 praat Jan Riemersma u als beginnende aanvraagbeoordelaar bij een fonds helemaal bij over uw vak. De deelnamekosten zijn € 295 (excl. BTW). De cursus vindt van 9.30 tot 16.00 uur plaats in Utrecht.

Lees meer >


VARIA


NRC Café presenteert een college over modern mecenaat, ‘De Kunst van het geven‘ >>>

Het Texelfonds is een van de eerste gemeenschapsfondsen in Nederland en bestaat tien jaar >>>

Prokkel, The Plastic Soup Foundation en Vier het Leven hebben De Onderscheiding gewonnen >>>

Fonds 21 zoekt een projectadviseur met ervaring in de kunst- en cultuursector >>>

Stichting Elisabeth Strouven heeft prof. dr. Th.N.M. Schuyt benoemd tot bijzonder hoogleraar >>>

Randstad-oprichter Frits Goldschmeding bovenaan Quote 500 >>>

Tweet
Forward to Friend
Share

FILANTROOP IN BEELD


Bill Gates
Het zal niemand zijn ontgaan: Bill Gates was vorige maand in ons land. De rijkste man ter wereld verricht al jaren filantropisch werk via de Bill & Melinda Gates Foundation. Via dit fonds heeft Gates sinds 2000 31,6 miljard dollar aan ontwikkelingshulp geschonken, vooral voor gezondheidszorg en landbouwontwikkeling. Daarmee is de stichting de grootste particuliere donor ter wereld. De ondernemerskwaliteiten van Bill & Melinda Gates blijken van groot belang te zijn om de strijd tegen polio en malaria bij regeringen, universiteiten en ngo’s onder de aandacht te brengen. Met meetbare doelen en resultaten van vaccinatieprogramma’s maken ze ontwikkelingshulp effectiever en efficiënter.

Lees meer >


VERSCHENEN


FondsenBoek 2015
Walburg pers geeft al bijna 30 jaar het FondsenBoek uit. Later is daar de FondsenDisk aan toegevoegd en sinds vorig jaar is er ook een FondsenApp. Het FondsenBoek is een overzicht van 750 fondsen in Nederland waar organisaties en personen geld bij kunnen aanvragen voor uiteenlopende doelen. Sinds vorig jaar wordt de informatie aangeleverd via de Kennisbank Filantropie. Het spreekt voor zich dat alleen (vermogens)fondsen die dit willen opgenomen worden in het boek.
Lees meer >


AGENDA


Donderdag 18 december 2014
Seminar over geefgedrag van vermogende Nederlanders
Organisatie: Vrije Universiteit, Amsterdam
Meer informatie: www.fsw.vu.nl

Dinsdag 6 en 13 januari 2015
Introductie in de Filantropiewetenschap
Organisatie: Vrije Universiteit, Amsterdam
Meer informatie: www.fsw.vu.nl

Donderdag 5 februari 2015
Cursus ‘Aanvraagbeoordeling’ in samenwerking met Jan Riemersma
Organisatie: Beter Geven, Wassenaar
Meer informatie en aanmelding: www.betergeven.nl


Donderdag 19 maart 2015
Cursus ‘Beter geven’ 
Organisatie: Beter Geven, Wassenaar
Meer informatie en aanmelding: www.betergeven.nl


CITAAT


'If you think giving money away effectively will be easy, think again. The easy stuff has been done, the ‘low-hanging fruit picked’. What’s left are the complex and difficult problems.'

Nick Jenkins, oprichter Moonpig

COLOFON
Beter Geven informeert, ondersteunt, stimuleert en adviseert potentiële en bestaande gevers over hoe zij effectief, efficiënt en met kennis en passie hun maatschappelijke idealen kunnen verwezenlijken.

Van der Oudermeulenlaan 1
2243 CR Wassenaar
Telefoon (070) 517 07 23
E-mail info@betergeven.nl
Twitter @betergeven
Website www.betergeven.nl

Copyright © 2014 Beter Geven
Deze nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.