Copy
Beter Geven | Nieuwsbrief voor gevers en fondsen
                                                                                  NIEUWSBRIEF  /  MAART 2015  /  NUMMER 5

Wie goed doet, goed ontmoet

Dit is alweer onze vijfde nieuwsbrief. Beter Geven bestaat deze maand twee jaar en steeds meer opdrachtgevers weten de weg naar ons bureau te vinden. Wij hebben rond Valentijnsdag dan ook een eerste poging gedaan om onze ‘Vrienden van...’ met elkaar te laten kennismaken tijdens de fraaie tentoonstelling ‘Ik geef om jou’ in het Museum Catherijneconvent in Utrecht. Met na afloop een zeer gezellige borrel. U kon er niet bij zijn? Volgend jaar organiseren we weer een ontmoeting. Maar hopelijk hoeven we niet zó lang te wachten om u te treffen!


OPVALLEND


Partner in onderzoek Filantropie in Nederland
Stichting Jazi en Bureau Nassau hebben het initiatief genomen om te onderzoeken hoe de relatie tussen grote gevers (donaties vanaf € 1.000) en ontvangende partijen (goede doelen/non-profits) verbeterd kan worden. Door de belangen van gevers en ontvangers beter op elkaar te laten aansluiten kunnen ze samen meer impact creëren. Het onderzoek start dit voorjaar en de resultaten zullen gepresenteerd worden in het najaar van 2015. Er zal een handboek verschijnen dat voor eenieder gratis beschikbaar is.
Filantropie in Nederland is een breed initiatief dat gesteund wordt door non-profits, banken, onderzoekscentra, intermediairs en andere partijen in de sector. U kunt zich ook aanmelden als partner. Voor meer informatie en aanmelding: www.filantropieinnederland.nl.


UITGELICHT


Voor herhaling vatbaar
Na een succesvolle eerste editie van de basiscursus 'Aanvraagbeoordeling' kon een tweede editie voor beoordelaars van fondsen niet uitblijven. Op 5 februari jongstleden passeerden wederom de belangrijkste aspecten van het beoordelingsproces de revue. Daarnaast vonden de deelnemers met name ook de uitwisseling van ervaringen heel interessant en inspirerend.
Voor ons reden genoeg om aan de slag te gaan met cursussen die meer verdiepend zullen zijn, met name op het gebied van financiën en evaluatie. En ondertussen hebben we ook alvast een derde editie van de basiscursus ingepland, op donderdag 10 september. Aanmelden voor deze editie is nu al mogelijk.

Lees meer >


CITAAT


'Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.'

Mahatma Gandhi, Indiaas politicus (1869-1948)


ONS AANBOD


Nieuwe editie basiscursus 'Beter geven'
U kunt zich nog aanmelden voor de basiscursus ‘Beter geven’ op donderdag 19 maart. Deze basiscursus is gericht op vermogende particulieren, ondernemers en andere belangstellenden die structureel geld willen schenken. In de cursus maakt u kennis met de geefwereld. U leert te achterhalen wat uw passie is, hoe u tot een schenkingsvorm komt die bij u past en hoe u tot een strategisch plan kunt komen. Zo ervaart u vanzelf dat geven een vak is. In deze cursus komen alle aspecten van schenken kort aan bod. De deelnamekosten zijn € 295 (excl. BTW). De cursus vindt van 9.30 tot 16.00 uur plaats in Wassenaar.

Lees meer >


VARIA


Ars Donandi bestaat 20 jaar en heeft een film gemaakt over het fonds en de projecten die gesteund worden >>>

European Foundation Center publiceert rapport over social impact investing door vermogensfondsen >>>

Het Johanna KinderFonds heeft een vacature voor een projectadviseur (18 uur per week) >>>

Bill Gates prijkt wederom bovenaan miljonairslijst van Forbes >>>

Diana van Maasdijk in Alliance Magazine: 'Investing in the position of women and girls is a high-impact strategy that can bring transformative change.' >>>

TrustAfrica en UBS publiceren rapport over filantropie in Afrika >>>

Tweet
Forward to Friend
Share

FILANTROOP IN BEELD


Swanee en Helen Hunt
Helen LaKelly Hunt was lerares in een achterstandswijk in Dallas: “Ik ervoer de financiële ongelijkheid in Amerikaanse buurten. Mijn leerlingen waren enthousiast om te leren, maar hadden schaarse middelen. Ze hadden vaak één ouder (meestal de moeder) die lange uren werkte en soms twee banen had om rond te komen. Ik wist toen dat vrouwen de cruciale changing agents in onze samenleving zijn. Vrouwen moeten een stem hebben, anders blijft de cyclus van armoede maar groeien.” Toen haar zuster Swanee een tijd later belde en aangaf een bedrag van $ 6.000.000 te willen uitschrijven om het geven onder vrouwen te stimuleren, wist ze dat dit een krachtige katalysator kon zijn om een beweging te creëren. En zo werd het idee voor Women Move Millions geboren.

Lees meer >


VERSCHENEN


19 voorbeelden van maatschappelijke vernieuwing
Alleen al de titels van de casussen in de bundel ‘Breakthrough. From innovation to impact’ zeggen genoeg: maatschappelijke vernieuwing heeft betrekking op heel uiteenlopende onderwerpen. Van ict tot logistiek, van duurzame energie tot zorginnovatie en van de unificatie in Duitsland tot de snelle veranderingen in China. De ambitie van initiatiefnemer The Owls Foundation is niets meer of minder dan “examine a number of innovations and breakthrough processes […] to understand their underlying mechanisms, and the way they succeeded or failed in making an impact.”
Lees meer >


AGENDA


Donderdag 19 maart 2015
Basiscursus ‘Beter geven’ 
Organisatie: Beter Geven, Wassenaar
Meer informatie en aanmelding: www.betergeven.nl

20 en 21 april 2015
Pymwymic Impact Days
Organisatie: PYMWYMIC, Amsterdam
Meer informatie: www.pymwymic.com/impactdays

Donderdag 23 april 2015
Dag van de Filantropie 2015
Organisatie: Vrije Universiteit, Amsterdam
Meer informatie: www.fsw.vu.nl

Donderdag 10 september 2015
Cursus ‘Aanvraagbeoordeling’ in samenwerking met Jan Riemersma
Organisatie: Beter Geven, Wassenaar
Meer informatie en aanmelding: www.betergeven.nl

Donderdag 8 oktober 2015
Congres Social Impact Bonds (SIB’s) en prestatiefinancieringen
Organisatie: Start Foundation, Eindhoven
Meer informatie: www.startfoundation.nl

14 en 15 oktober 2015
Bezoek Philanthropy House, Brussel
Organisatie: Beter Geven, Wassenaar
Meer informatie en aanmelding: www.betergeven.nl

COLOFON
Beter Geven informeert, ondersteunt, stimuleert en adviseert potentiële en bestaande gevers over hoe zij effectief, efficiënt en met kennis en passie hun maatschappelijke idealen kunnen verwezenlijken.

Van der Oudermeulenlaan 1
2243 CR Wassenaar
Telefoon (070) 517 07 23
E-mail info@betergeven.nl
Twitter @betergeven
Website www.betergeven.nl

Copyright © 2015 Beter Geven
Deze nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar.