Copy
Número 126 // Maig 2014
View this email in your browser
A la recerca d'una mobilitat justa                
EDITORIAL 
Miquel Ortega, ENT 
 
Sempre, però més encara en època de crisi, la preocupació per mantenir la cohesió social esdevé un eix vertebrador de qualsevol política pública. Les ciutats són en moltes ocasions l'escenari en que tensions i polarització social es presenten de manera més aguda, però alhora poden constituir també a la punta de llança de les polítiques socials més innovadores. En aquest sentit les polítiques de justícia ambiental poden contribuir a convertir les polítiques públiques en un element integrador.

La justícia ambiental tradicionalment s'ha vinculat a la distribució territorial desigual de factors ambientals, i la seva relació amb factors racials o econòmics. Però al costat d'aquesta conflictivitat relacionada amb els espais (o estocs), apareixen també oportunitats d'anàlisi i propostes a l'entorn de la connectivitat a la ciutat, i més concretament a l'entorn de la mobilitat (o fluxes) que qualsevol ciutat porta associada.
Llegeix-lo tot
Notícia del mes

Missió d’Acció i del Departament de Territori i Sostenibilitat a Brussel·les

Els propers 3 i 4 de juny, Ignasi Puig Ventosa assistirà en representació d’ENT a la missió que organitzen Acció i el Departament de Territori i Sostenibilitat a Brussel·les. Els darrers anys un percentatge creixent de l’activitat d’ENT ha anat vinculada a contractes i projectes europeus, i aquesta missió servirà per a aprofundir en el coneixement dels diferents programes europeus i de les diferents oportunitats que ofereixen les institucions europees. Més detalls de la missió a:
http://accio.gencat.cat/cat/docs/butlletins/enviaments/activitats/ACT-14-044_Missio-Mediambient.html

Compareixença al Parlament de Catalunya

El proper 5 de juny Ignasi Puig Ventosa (ENT) compareix al com a expert al Parlament de Catalunya davant la Comissió que està discutint el Projecte de Llei de creació de l'impost sobre les emissions contaminants d'òxids de nitrogen a l'atmosfera que produeix l'aviació comercial, de l'impost sobre la producció termonuclear d'energia elèctrica per la seva incidència en el medi ambient i de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera. Podeu veure el Projecte de Llei a: http://ow.ly/xkLcu
 
mENTjades
 
Les mENTajades són seminaris de formació interna
 a l’oficina. A continuació les dues properes:

>> 19 de juny >> Santi Gorostiza (ENT). La història de la contaminació per mineria potàssica a l riu Llobregat. 

>> 10 de juliol >> Equip CREAF (Eduard Pla i Diana Pascual). Adaptacions al canvi climàtic en l'ús de l'aigua al Fluvià, Tordera i Siurana (projecte Accua), així com al Segre i Ter (projecte MedaCC).

Us recordem que les sessions són obertes, però cal confirmar assistència (info@ent.cat) degut a la reduïda capacitat de la sala. I no oblideu portar dinar!
Publicacions
Article sobre la prevenció dels residus de publicitat
 
Publicat l'article escrit per Ignasi Puig, Marta Jofra i Jaume Freire sobre la prevenció dels residus de publicitat mitjançant l’adhesiu “Publicitat no”. L’article es basa en el projecte realitzat l’any 2012 per a l’Ajuntament de Barcelona, en què es va monitoritzar l’efecte de l’adhesiu en 50 llars de la ciutat:  
Puig-Ventosa, I., Jofra-Sora, M., Freire-González, J. (a impremta) Prevention of Waste from Unsolicited Mail in Households: Measuring the Effect of Anti-advertising Stickers in Barcelona. Journal of Material Cycles and Waste Management. DOI: 10.1007/s10163-014-0261-y. Llegeix-lo AQUÍ. L'article complert a Journal of Material Cycles and Waste Management AQUÍ.
El proper número de la revista Ecología Política

La recepció i revisió dels articles pel proper número (47) de la revista Ecología Política ja ha finalizat. Aquest número que sortirà publicat el proper mes, tracta sobre l’ecologia política de ciutats, incloent diverses teories relacionades amb l’ecologia política urbana, així com estudis de camp a Europa i Amèrica Llatina. Per a subscriure-us podeu consultar aquest enllaç o enviar-nos un correu electrònic a subscriptores@ecologiapolitica.info
Projectes

MedReact denuncia la pesca il·legal de tonyina al Mediterrani i sol·licita un control exigent a tots els països i en particular demana més contundència a Itàlia
 
La Fundació ENT ha impulsat la creació de MedReact, una organització que vol contribuir a la recuperació dels ecosistemes marins del Mediterrani assegurant un ús dels recursos just, responsable i orientat a la sostenibilitat a llarg termini. Acabem de presentar un informe sobre pesca il·legal de tonyina. Pots trobar la nostra nota de premsa a www.medreact.org

Formació sobre fiscalitat ambiental
 
Els passats 14 i 28 de maig, Ignasi Puig Ventosa (ENT) va impartir sengles sessions de 4 hores sobre fiscalitat ambiental per a tècnics del Departament de Territori i Sostenibilitat, com a part d’un seminari intern de formació.

Els serveis ecosistèmics a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
 
Barcelona Regional, Agència Desenvolupament Urbà (www.bcnregional.com) ens ha encarregat un nou projecte: "Caracterització dels serveis ecosistèmics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i valoració dels serveis de provisió d'aliments", en el que es farà una caracterització dels serveis ecosistèmics proveïts a la l’AMB, s’avaluaran diferents mètodes de valoració econòmica dels mateixos i es valoraran els serveis de provisió d’aliments.

Xerrada de participació i finalització de la col·laboració en la implantació d’un sistema de pagament per generació de residus a Usurbil
 
El passat 29 de maig Maria Calaf Forn (ENT) va participar en la primera de les 3 sessions de participació ciutadana que encetaran el procés comunicatiu a Usurbil, on properament, a principis de juliol s’iniciarà el sistema de pagament per generació de residus mitjançant un model de pagament per bujol amb identificador del generador, per a la fracció resta.

Projecte CEPRiE

El COAMB s'afegeix al manifest que ressalta la importància d'incloure aspectes ambientals a la reforma fiscal http://ent.cat/blog/wp-content/uploads/140313-Manifiesto_final.pdf

Visita d’una delegació d’autoritats de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto (Cochabamba, Bolívia)

Del 19 al 23 de maig la Fundació ENT ha acollit una delegació d’autoritats de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto (Cochabamba, Bolívia).

Durant la setmana s’han realitzat sessions de formació sobre la gestió de residus de Catalunya complementades amb visites tècniques a diferents instal·lacions de gestió de residus: la planta de selecció i compostatge de la Mancomunitat La Plana, la planta de compostatge i abocador de la Seu d'Urgell i el Parc Ambiental de Bufalvent de Manresa.

La mancomunitat boliviana, en el marc d’aquest mateix projecte, està treballant en la planificació de la gestió de residus per als propers cinc anys. Tant la formació rebuda com les visites realitzades durant aquests dies serviran de referència per a la identificació i planificació de les actuacions que els han de dur a una millora de la gestió de residus als seus municipis.

Aquesta activitat s’emmarca en el projecte “Assistència tècnica per a la millora de la gestió de residus municipals de la Mancomunidad de Municipios del Valle Alto (Bolívia)”, finançat per la Diputació de Barcelona i dut a terme a través d’un partenariat publico-privat liderat per la Fundació ENT i format per la mancomunitat boliviana, l’empresa catalana Enginyeria Ambiental, TGA, S.L., la Mancomunitat La Plana i l’Agència de Residus de Catalunya.

La Fundació ENT conjuntament amb les principals ONG ambientals espanyoles demanen al Ministeri participar en la discussió sobre les oportunitats de pesca
 
Les principals ONG ambientals espanyoles juntament amb la Fundació ENT i altres deu organitzacions ecologistes sobre temes de pesca signen una carta per sol·licitar al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que ofereixi a la societat civil l'oportunitat de contribuir al procés de discussió sobre les oportunitats de pesca (les anomenades "captures totals autoritzades" o TACs), després de la publicació de la Comissió Europea, que està prevista al juny.
 
Aquest any 2014 marca l'inici d'una nova era per al sector pesquer a la Unió Europea. La reforma de la Política Pesquera Comuna (PPC) proporciona un marc legislatiu que permetrà acabar amb la sobrepesca i inclou entre els seus objectius el restabliment i la conservació de les poblacions de peixos per sobre de nivells que puguin produir el màxim rendiment sostenible.

La participació de les parts interessades és un dels principis de bona governança inclosos en la PPC (Article 3-f). A més, la participació del públic en la presa de decisions està fonamentada en el Conveni d'Aarhus i està contemplada com un dels tres principis de govern democràtic de conformitat amb el Tractat de Lisboa.
 
Amb tot això, esperem que el Govern espanyol accedeixi a una presa de decisió participada per totes les parts .
 
Per a més informació podeu contactar amb mcalaf@ent.cat

Conferències i activitats

JORNADA: “REFORMA FISCAL ECOLÓGICA, CRECIMIENTO Y EMPLEO EN EL CONTEXTO DEL DEBATE SOBRE LA REFORMA FISCAL”

Tipus d'acte: Debat
Organitza: Green Budget Europe i la Fundació ENT
Lloc i data: Madrid, 12 de juny de 2014, de 11h a 13.30h. Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNED (C/Obispo Trejo, 2, Ciudad Universitaria. Madrid)

Breu descripció: Sessió de debat on es presentaran evidències empíriques sobre l’efectivitat dels instruments fiscals al mateix temps que es presentaran diverses experiències fiscals d’altres països. De la mà d’un dels membres de la Comisión de Expertos para la Reforma Tributària espanyola (Prof. Pedro Herrera Molina) es presentaran les propostes que s’efectuaven en aquesta, seguit d’una presentació de propostes alternatives i complementàries. Finalment es comptarà amb la intervenció d’un membre de cada grup parlamentari majoritari al Congrés dels Diputats amb expertesa en l’àmbit. Es conclourà amb una taula rodona amb tots els participants.
Inscripcions: registro12J@green-budget.eu
Consulta el programa sencer AQUÍ 

PARTICIPACIÓ EN EL CONSELL ASSESSOR D’AQUICULTURA EUROPEU

Tipus d'acte: reunió de constitució
A càrrec de: Miquel Ortega
Data: 27 de maig de 2014
Lloc: Brusel·les
Breu descripció: Aquest organisme assessora a la Comissió Europea en l’àmbit d’aqüicultura. Es tracta d’un fòrum on participen el sector industrial i les ONGs. La Fundació ENT és una de les ONGs convidades.
 

PARTICIPACIÓ EN L’ASSEMBLEA ANUAL DE SEAS AT RISK I EN EL TALLER EUROPEU D’ONGS D’IMPLEMENTACIÓ DE LA POLÍTICA PESQUERA COMUNA

Tipus d'acte: assemblea annual
A càrrec de: Miquel Ortega
Data: 5 i 6 de juny de 2014
Lloc: Brusel·les
Breu descripció: Fundació ENT és membre de Seas at Risk. Una vegada a l’any ens reunim per definir l’estratègia del proper any. Aquest any es realitza una jornada oberta per totes les ONGs a Brusel·les sobre implementació de la política pesquera comuna, i en particular sobre la política de descentralització iniciada.
Enllaç: www.nwwrac.org

 
PARTICIPACIÓ EN EL CONSELL ASSESSOR D’AIGÜES NORD OCCIDENTALS

Tipus d'acte: Assemblea General i grups de treball
A càrrec de: Miquel Ortega
Data: 2-4 de juliol de 2014
Lloc: Edimburg
Breu descripció: Aquest organisme assessora a la Comissió Europea en l’àmbit de les aigües Nord Occidentals Atlàntiques. Es tracta d’un fòrum on participa el sector industrial i les ONGs. La Fundació ENT és l'única ONG espanyola participant. En aquesta reunió es presentaran les recomenancions científiques de màxim de captures per les principales pesqueries de la zona
Enllaç: www.nwwrac.org

Twits del mes

@ENTmediambient ENT contribuye a las propuestas "Country Specific Recommendations in Support of the EU Semester" para España http://ow.ly/wu6Tw  >> 17.02 - 9 maig 2014

@miquelortega MedReact urges stop IUU practices in Mediterranean Bluefin Tuna http://wp.me/p4pV3N-3i >> 26 maig 2014.

@I_PUIGVENTOSA  Green taxes can boost the economy  http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/372na4.pdf >> 13.13 - 15 maig 2014

Subscriu-te al twitter d’ENT si vols estar actualitzat @ENTmediambient

Facebook ENT
Facebook ENT
Twitter ENT
Twitter ENT
ent.cat
ent.cat
fundacioent.cat
fundacioent.cat
correu @
correu @

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en enviar-la a altres persones i convidar-los/es a inscriure’s al butlletí: http://eepurl.com/Q9TTb


Per a més informació podeu visitar el nostre web: www.ent.cat / www.fundacioent.cat o enviar un correu electrònic a info@ent.cat

ENT environment & management // Fundació ENT
Carrer Sant Joan, 39 1r
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
www.ent.cat // www.fundacioent.cat
info@ent.cat


Anul·la la subscripció