Copy
Número 130 // Octubre 2014
On és el mar?
PensamENTs 
Dr. Miquel Ortega Cerdà. ENT Medi Ambient i Gestió
 
Fa uns pocs dies llegia a un text periodístic un text semblant al següent “no fa gaire temps per molts habitants de Barcelona el mar no era molt més proper que les platges de Sitges o el Maresme, amb prou feines eren conscients que tenien a la mateixa ciutat un espai fronterer amb el mar. A poc a poc la situació ha canviat i, després dels canvis estructurals realitzats durant els Jocs Olímpics del 92, la ciutat ha eliminat les principals barreres físiques i ha aprés a gaudir de les seves platges”. En general hi estic d’acord, però com sempre passa quan et veus obligat a simplificar es perden matisos de vegades molt importants que potser ens ajuden també a entendre algunes limitacions en la nostra aproximació més usual a l’àmbit marí. Veiem-ho amb quatre exemples.

Molts pocs barcelonins som conscients de la tremenda importància que tenia la platja de Barcelona com a casa i entorn vital (en forma de barraquisme) al barri del Somorrostro durant els anys 50 i 60, un episodi que va quedar perfectament registrat al reportatge i exposició "Barraques. L’altre ciutat". Aquest “oblit” de la història marina de la ciutat potser té a veure amb la tendència que tenim a pensar en el medi marí principalment com un espai econòmic –poc més que una gran piscina que atrau conjuntament amb el sol a molts turistes–, i no pas com un espai on tenen lloc processos eco-socials de primera magnitud (com tant bé s’ha visualitzat darrerament a les protestes de la Barceloneta contra la massificació dels pisos turístics, o com es veu de manera aguda en la transformació del Delta de l’Ebre).
Llegeix-lo tot
Notícia del mes

Nous impostos ambientals a Catalunya

Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei 12/2014, de 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Els impostos ambientals que ha aplicat Catalunya en matèria d’aigua i d’abocament i incineració de residus municipals han estat referents a nivell estatal, però en canvi  Catalunya no ha estat pionera en la resta d’àmbits (emissions atmosfèriques, residus industrials i de la construcció, generació elèctrica, etc.), on altres CCAA fa anys (i en alguns casos pràcticament dècades) que apliquen mesures de fiscalitat ambiental.

Per tant, benvinguts aquests nous impostos ambientals, que fan que a algunes activitats econòmiques avui els hi surti una mica menys barat contaminar. Confiem que això permeti estimular canvis productius i faci més atractives econòmicament les alternatives més ecològiques. Aquesta és la finalitat última de la fiscalitat ambiental.

Dels nous impostos, el més singular i l’únic que no té precedents semblants a nivell estatal és l’impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial durant el cicle d’aterrada i enlairament. Serà interessant seguir-ne la seva evolució. I, sobretot, no perdre de vista que el sector aeri continua sent un autèntic paradís fiscal, pendent d’una tributació adequada a nivell estatal i supraestatal, que es correspongui amb el fet de ser el mode de transport més contaminant.

ENT aconsegueix el certificat ISO14001 de gestió mediambiental

La norma ISO 14001 és un estàndard tècnic de gestió mediambiental establert per l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO). El seu propòsit és el de minimitzar els efectes negatius causats en el medi ambient per part de les activitats, i aconseguir una millora mediambiental en la seva producció, reduint la seva despesa energètica i material (contaminació, paper, plàstic, etc.). D'aquesta manera ENT compta ja amb dos certificats ISO, 9001 i 14001.

mENTjades

Les mENTjades són seminaris de formació interna a l’oficina. A continuació les dues properes:

>> 13 de novembre 13:30-14:30 >> Víctor Mitjans >> Oportunitats per a la prevenció de residus a Catalunya


>> 27 de novembre 13:30-14:30 >> Miquel Ortega i Santiago Gorostiza >> Pesca i franquisme: repressió i conseqüències

Us recordem que les sessions són obertes, però cal confirmar assistència (info@ent.cat) degut a la reduïda capacitat de la sala. I no oblideu portar dinar!
Publicacions
Article sobre l'efecte rebot dels cotxes elèctrics a la revista Environmental Science & Technology  

Ha estat acceptat l’article “The remarkable environmental rebound effect of electric cars: A microeconomic approach” a la revista Environmental Science & Technology, fruit d’una recerca de David Font amb Jaume Freire (membre d’ENT) i altres.

L’article es pot trobar aquí: ow.ly/CeGne
Projectes

ENT participa en l'elaboració del Pla Metropolità d'adaptació al canvi climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

ENT està elaborant, juntament amb Estudi Ramon Folch, el Pla Metropolità d’adaptació al canvi climàtic, encarregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). ENT realitzarà la diagnosi ambiental de l’àmbit i proposarà les mesures necessàries per a l’adaptació de l’AMB als efectes previstos del canvi climàtic, en el marc de les seves competències.

Assistència tècnica per al disseny d'instruments econòmics en matèria de residus

En suport a l'equip de residus de l'Ihobe i a la Viceconselleria de Medi Ambient del Govern Basc, ENT està elaborant el projecte “Asistencia técnica para el diseño de instrumentos económicos en materia de residuos”. D'aquesta manera es vol donar resposta a les actuacions recollides al Pla de Prevenció i Gestió de Resdius de la Comunitat Autònoma del País Basc 2014-2020 en matèria d'instruments econòmics. 

Nou projecte sobre prevenció de residus en residències geriàtriques de Gipuzkoa

Aquest projecte, encarregat per la Diputació de Gipuzkoa, té com a objectiu proposar mesures concretes de reducció de residus per a residències geriàtriques i desenvolupar estratègies específiques per a la reducció de residus de bolquers i compreses, la fracció majoritària de residus generada per aquests centres i que integra la gran majoria de la fracció resta.

L’actuació compta amb la realització d’una avaluació i prova pilot concreta a la Residència Santa María Magdalena d’Hernani, experiència que servirà com a model de referència per a la seva extensió a d’altres centres de la província.

Reunió del projecte LIFE-EWAS a Vilanova i presentació de l’eina e-Garbage

Els dies 6 i 7 de novembre es reuniran a Vilanova i la Geltrú els socis del projecte LIFE-EWAS, en que ENT hi participa.

Aprofitant aquesta reunió, el dia 7 al matí es farà una demostració del funcionament de la plataforma e-Garbage, desenvolupada per l’empresa Wellness Telecom. L’eina es basa en l’ús de sensors incorporats als contenidors i en informació proporcionada pels usuaris del servei i té per objectiu fer més eficient i econòmica la recollida de residus municipals.

Si esteu interessats a assistir a la demostració, envieu un correu electrònic a l’adreça mjofra@ent.cat. Trobareu més informació d’aquest acte més avall, a l’apartat Conferències i Activitats.

Estudi d’optimització de costos de recollida de residus als municipis de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Anoia

Finalitza l’estudi d’optimització i d’estudi de costos del servei de recollida de les fraccions orgànica i resta als quatre municipis integrants de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Anoia, encarregat per la Diputació de Barcelona. A banda de l’estudi econòmic es proporciona un plec de clàusules tècniques perquè puguin iniciar la nova contractació del servei.

Avança el projecte de Bogotà (Colòmbia)

La segona fase del projecte d’assistència tècnica per a l’Alcaldia de Bogotà segueix en marxa. La setmana del 10 de novembre, socis del projecte (entre ells la Fundació ENT) es reuniran a Bogotà amb representants de l’Alcaldia per discutir sobre la viabilitat d’instal·lar una planta pilot de gestió de runes en un dels districtes de la ciutat.

La Comissió Europea llança la seva proposta sobre els límits de captura

En el marc de la nostra participació a la campanya “Acabeu amb la sobrepesca” liderada per Pew Charitable Trust, estem fent un seguiment dels límits de pesca a les Aigües Noroccidentals Atlàntiques per tractar d’acabar amb la sobrepesca. Aquesta setmana la Comissió Europea ha realitzat la seva proposta pels límits de pesca del 2015, la podeu trobar aquí. Tot i reconèixer alguns aspectes positius ens sembla que no és prou decidida. Podeu trobar aquí la nostra resposta.

Finalitzen les sessions de bones pràctiques als Monjos

El dilluns 27 d’octubre es va realitzar l’última de tres sessions de formació en bones pràctiques energètiques als equipaments municipals de Santa Margarida i els Monjos en el marc de donar compliment als objectius establerts en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible del municipi, de reduir el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte hivernacle en un 20% l’any 2020.

Conferències i activitats

MAKING THE LINK MARINE LITTER AND THE CIRCULAR ECONOMY
Tipus d'acte: Seminari al Parlament Europeu
A càrrec de: Miquel Ortega Cerdà
Lloc i data: Brussel·les, 4 de novembre de 2014  
Breu descripció: Seminari organitzat per Seas at Risk.
Enllaç: http://www.seas-at-risk.org/news_n2.php?page=694

CIRCULAR ECONOMY WORKING GROUP FIRST MEETING
Tipus d'acte: Grup de treball
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa
Lloc i data: Brussel·les, 4 de novembre de 2014  
Breu descripció: ACR+ organitza la primera sessió d’aquest nou grup de treball sobre Economia Circular.
Enllaç: http://www.acrplus.org/index.php/es/2013-06-11-10-59-36/proximos-eventos/event/234-circular-economy-working-group-first-meeting

DEEPSEA MINING
Tipus d'acte: NGO workshop
A càrrec de: Miquel Ortega Cerdà
Lloc i data: Brussel·les, 5 de novembre de 2014  
Breu descripció: La Comissió Europa està iniciant un procés de promoció de la mineria marina i les ONGs europees estan coordinant-se per treballar conjuntament aquesta temàtica.
Enllaç: http://www.foes.de/veranstaltungen/dokumentationen/2014/bruessel-05112014/?lang=en

GREEN BUDGET EUROPE FOUNDING MEETING AND ANNUAL CONFERENCE
Tipus d'acte: Reunió fundacional i conferència anual.
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa
Lloc i data: Brussel·les, 4-5 de novembre de 2014  
Breu descripció: Després d’anys de funcionament com a projecte, Green Budget Europe es constitueix legalment i celebra la seva conferència anual.
Enllaç: http://www.foes.de/veranstaltungen/dokumentationen/2014/bruessel-05112014/?lang=en

LAND: QUALITY OF LIFE. FIRST EUROPEAN LAND STEWARDSHIP CONGRESS
Tipus d'acte: Conferència internacional
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa
Lloci data: Barcelona, 6 de novembre de 2014  
Breu descripció: Ignasi Puig (ENT) farà la presentació “Instrumentos innovadores de financiación de la conservación del patrimonio natural y la custodia del territorio”.
Enllaç: http://www.landstewardship.eu/en/press-communication/news-archive/item/land-quality-of-life-first-european-land-stewardship-congress-save-the-date

LAND: QUALITY OF LIFE. FIRST EUROPEAN LAND STEWARDSHIP CONGRESS
Tipus d'acte: Conferència internacional
A càrrec de: Miquel Ortega Cerdà
Lloc i data: Barcelona, 6 de novembre de 2014  
Breu descripció: Miquel Ortega (ENT) coordinarà el workshop “Marine stewardship: Setting the grounds to establish a European framework”.
Enllaç: http://www.landstewardship.eu/it/programme/workshops 

PRESENTACIÓ DE L'EINA E-GARBAGE 
Tipus d'acte: Presentació pública
A càrrec de: Ignacio García (Wellness Telecom)
Lloc i data: 7 de novembre de 2014, Centre Cívic de Mar (Passeig Marítim 73), Vilanova i la Geltrú  
Breu descripció: Demostració del funcionament de l’eina e-Garbage. Es tracta d’una plataforma web que serveix per fer més eficient la recollida de residus, a partir de l’ús de sensors intel·ligents i de la informació generada pels usuaris del servei.
Enllaç: http://en.wtelecom.es/rdi/rd-projects.aspx#/rdi/rd-projects/egarbage

ECOFÒRUM 2014 (Terrassa)
Tipus d'acte: Jornades sobre malbaratament alimentari
A càrrec de: Maria Mestre Montserrat
Lloc i data: Terrassa, 7 de novembre de 2014  
Breu descripció: Maria Mestre (ENT) farà una ponència sobre la canalització d’excedents alimentaris com a estratègia local de prevenció de residus.
Enllaç: http://www.mediambient.terrassa.org/updocs/Programa-cartell%20ECOF%C3%92RUM%2014%20def%20x%20web.pdf

DIÀLEGS AMBIENTALS ‘14 - ÉS SOSTENIBLE LA NOSTRA ALIMENTACIÓ?
Tipus d'acte: Jornades d’anàlisi i debat sobre les ciències ambientals
A càrrec de: Maria Mestre Montserrat
Lloc i data: Barcelona, 18 de novembre de 2014  
Breu descripció: L’objectiu de les jornades és posar sobre la taula els principals reptes ambientals i territorials del país. A la vegada aportar nitidesa sobre els aspectes clau on cal enfocar la recerca, les polítiques i els esforços en matèria de sostenibilitat. En concert aquesta aquesta sessió està dedicada a les accions contra el malbaratament.
Enllaç: http://www.coamb.cat/userfiles/programa_dialegs_ambientals2014(2).pdf

CONAMA 2014
Tipus d'acte: Conferència anual
A càrrec de: Ignasi Puig Ventosa
Lloc i data: Madrid, 24-27 de novembre de 2014  
Breu descripció: ENT presentarà un pòster sobre el projecte LIFE EWAS del qual és soci.
Enllaç: http://www.conama2014.conama.org

REPTES MARINS A CATALUNYA
Tipus d'acte: Workshop per invitació organitzat per l’Institut d’Estudis Catalans i el CADS.
A càrrec de: Miquel Ortega Cerdà
Lloc i data: Barcelona, 24 de novembre de 2014  
Breu descripció: Miquel Ortega (ENT) farà la ponència inicial que donarà pas a un debat posterior per part dels convidats.

Twits del mes

@ENTmediambient Residu Zero. Com reactivar l’economia sense carregar-se el planeta http://vkm.is/residuzero Necessiten un cop de mà @JMSimonL @pol_lenedicions - 24 oct.2014

@Maria_Calaf More than 330 views of the article "Cap and trade schemes on waste management: A case study of the LATS in England" http://t.co/6OhQSHuOmv - 20 oct. 2014

@I_PuigVentosa Aquí el Real Decreto-ley 13/2014 que materializa la estafa de "Castor" https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-10059 - 14 oct. 2014

@Revista_Eco_Pol ¡Consulta online todos nuestros números anteriores! http://ow.ly/BjTNl  Aquí el último núm liberado http://ow.ly/BjT7E - 17 oct. 2014

Facebook ENT
Facebook ENT
Twitter ENT
Twitter ENT
ent.cat
ent.cat
fundacioent.cat
fundacioent.cat
correu @
correu @
YouTube ENT
YouTube ENT

Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubteu en enviar-la a altres persones i convidar-los/es a inscriure’s al butlletí: http://eepurl.com/Q9TTb

ENT environment & management // Fundació ENT
Carrer Sant Joan, 39 1r
Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
www.ent.cat // www.fundacioent.cat
info@ent.cat


Anul·la la subscripció