Copy

Noves convocatòries del Fons de Solidaritat

La FAS obre la Convocatòria XXXII del Fons de Solidaritat de la UAB, adreçada a membres del PDI i PAS, i la Convocatòria E2014-2015 per a estudiants de postgrau, màster i doctorat. El Fons de Solidaritat promou accions de cooperació universitària amb països del Sud i activitats d’educació per al desenvolupament en l’entorn UAB. Les bases i els formularis ja estan disponibles. +
 

Educació crítica i compromesa a la universitat

La FAS, en col·laboració amb l’ACUP, prepara pel 15 de gener de 2015 un seminari de treball i intercanvi entre centres, entitats i persones vinculades a l’educació superior per tal d’analitzar  plegades les oportunitats per a la promoció curricular d’un enfocament d’EpD en els estudis de grau universitaris i formular estratègies que n’afavoreixin la implementació transversal. +
 

Eines per enfrontar els canvis ambientals

El Laboratori d’Etnoecologia de l’ICTA i l’INECOL de Mèxic han conclòs amb èxit un projecte a la Reserva de la Biosfera de Calakmul orientat a l’enfortiment de les capacitats locals per a l’adaptació al canvi ambiental global amb comunitats camperoles i indígenes. El projecte ha comptat amb finançament del Fons de Solidaritat de la UAB. +
 

Educació Intercultural Bilingüe al Chaco

El GREIP de la UAB ha dut a terme la primera fase del projecte Educació Intercultural Bilingüe a l’Impenetable: detecció, intercanvi i difusió de experiències educatives i formatives”, en cooperació amb el CIFMA argentí i el suport del Fons de Solidaritat. Un total de 12 escoles de 10 poblacions del Chaco han format part del treball realitzat.. +


Altres Notícies

“The word beyond 2015: is Higher Education ready?”. L’11 de desembre es va celebrar aquest seminari internacional organitzat per l’ACUP i la GUNI. La FAS hi va presentar el projecte "Impulsant l'EpD a la Universitat" com a exemple pràctic de contribució als ODS Post-2015 des de l’educació superior. +

Gimcana a la UAB pel dret a l’alimentació. Amb motiu del Dia dels Drets Humans, el Grup d’acció Menja Just i l'alumnat del curs de cooperació de la FAS van reivindicar el dret a l’alimentació i a la sobirania alimentària dels pobles a través d’una gimcana a la Plaça Cívica. +

Guia per a la incorporació de l’EpD. Edualter, l'Escola de Cultura de Pau i la Fundació Solidaritat UB van presentar el 26 de novembre una guia d’orientacions pedagògiques per a la incorporació de l’EpD en el currículum de primària i secundària des de la perspectiva de les competències bàsiques. +

“Degrowth: a vocabulary for a new era”. El creixement econòmic no és “necessari” ni “desitjable”. Aquest és el missatge del nou llibre editat per investigadors de l'ICTA, que incorpora aportacions d'experts en decreixement econòmic. +
Àrea de Cooperació i EpD
Fundació Autònoma Solidària
Edifici R Plaça Cívica - Campus UAB
fas.cooperacio@uab.cat / 935814041

http://www.uab.cat/fas