Copy

Convocatòries del Fons de Solidaritat

La FAS obre la Convocatòria XXXIII del Fons de Solidaritat UAB, adreçada a membres del PDI i PAS, i la Convocatòria E2015-2016 per a estudiants de postgrau, màster i doctorat. El Fons de Solidaritat promou accions de cooperació universitària amb països del Sud i activitats d’educació per al desenvolupament en l’entorn UAB. Les bases i els formularis ja estan disponibles.+   
 

Refugiats a Europa, present i futur

Amb motiu del Dia dels Drets Humans i en el marc de la iniciativa "Universitats Refugi", la FAS i Cultura en Viu van organitzar el 10 de desembre un acte per reflexionar sobre l'arribada de refugiats al continent europeu i aportar respostes de futur. Hi van assistir 70 persones i va comptar amb les intervencions de quatre experts. +
 

Debat sobre l'avaluació UAB-UNAN

El 3 de desembre es va dur a terme una sessió de presentació i discussió de l’informe "Cooperació entre la UAB i la UNAN, 2004-2014", elaborat per la consultora joyn-coop a petició de la FAS. Hi van participar membres del  Consell Assessor de Cooperació de la UAB i professorat implicat en els diferents projectes realitzats a Nicaragua. +  
 

Cooperació veterinària a Uganda

El Grup d’investigació en Ecopatologia de Fauna Salvatge ha finalitzat amb resultats satisfactoris una iniciativa de cooperació amb la Universitat de Makerere. Un projecte de continuïtat recentment iniciat permetrà aprofundir en l’estudi de les malalties parasitàries detectades en animals domèstics de comunitats de dues àrees protegides. +
 

Entrevista al professor Thomas Tufte

Segons Thomas Tufte, professor de la Roskilde University (Dinamarca) i referent internacional en comunicació per al desenvolupament, "l’Estat espanyol és un laboratori mundial dels moviments socials". Així ho explicava en una entrevista arran de la seva participació al II Cicle de Tallers de Comunicació i Desenvolupament. +
 

Acord amb Sabadell pels refugiats

La FAS s’adhereix a la Plataforma ciutadana de suport a les persones refugiades, liderada per la Coordinadora Servei Ciutadà d'Acollida als Immigrants (SCAI) i per la Regidoria de Drets Civils i Ciutadania de l’Ajuntament de Sabadell, per actuar conjuntament davant l'acollida de persones refugiades. +
 

Jornada de sobirania alimentària

El 23 d’octubre es va celebrar la jornada “La sobirania alimentària als estudis de la Facultat de Veterinària”, que va reunir 30 professors del centre i altres professionals de l’àmbit. Va concloure amb un taller pràctic del qual van sorgir diferents fórmules d’abordatge curricular del paradigma en assignatures concretes de la facultat. +

 
Àrea de Cooperació i EpD
Fundació Autònoma Solidària
Edifici R Plaça Cívica - Campus UAB
fas.cooperacio@uab.cat / 935814041

http://www.uab.cat/fas