Copy
Is deze e-mail niet goed leesbaar?

NIeuwsbrief Primair Onderwijs, 2015-05, november

 

In deze nieuwsbrief

  1. Driekoningen

  2. Vluchtelingen - De Wenteltoren

  3. Muziekimpuls

  4. Professionalisering Cultuuronderwijs

  5. CMKT en de toekomst

  6. Try-out Cultuur

  7. Kinderboekenweek 2016

Belangrijke data:
17 november. Bijeenkomst CMKT-scholen (ELO)
9 juni. Presentatiedag CiST voor het p.o.

 

1. Driekoningen - De Drie Wijzen herrijzen

Driekoningen Werkgroep Midden Brabant geeft samen met vele enthousiaste mensen en organisatieseen nieuw elan aan Driekoningen en het Driekoningenzingen .
De Drie Wijzen herrijzen met een mix van traditionele en verrassende activiteiten in Tilburg en omgeving.
"We gaan daarbij uit van het vrolijke vanwege het samen verkleden en het samen gaan zingen. Vaak voor het goede doel.
Daarnaast vinden we dat tradities de kern zijn van onze cultuur en zorgen voor saamhorigheid. En niet in de laatste plaats gaan we uit van de krachtige boodschappen die de drie wijzen ons vertellen:het op zoek zijn naar wat belangrijk is, het ontdekken van inzichten, het respect dat je betoont voor iemand die je iets zinvols vertelt, geschenken die je weggeeft die voor de ander veelbetekenen, het samen op weg zijn vanuit verschillend ras en cultuur. Onderwerpen voor iedereen! ", aldus de werkgroep.
 
Een greep uit de activiteiten: Voor jong en oud is er op zondagmiddag 3 januari 2016 een speciale 3K-middag in wijkcentrum ’t, Sant, Tilburg met o.a. de bijzondere en ontroerende film “En waar de sterre..”, het Iconenatelier voor kinderen en de muzikale verrassing van Kinderkoorschool ZieZo. Vanaf 10 december 2015 is er een tentoonstelling in bibliotheek Koningsplein, Tilburg. Op 3 januari houdt Paul Spapens de Driekoningenlezing in de Hasseltse Kapel. Op 2 januari  is er een  wandeling langs mooie 3K- plekjes in Tilburg en op 6 januari houden Goirle en diverse andere dorpen een 3K-optocht.  En natuurlijk is er het Driekoningenzingen  op 6 januari 2016 in een aantal locaties van de Wever, Contour de Twern en in de straten  van Tilburg en omliggende gemeenten. Grote en kleine zangers zijn er zeer welkom!
Alle info en gratis downloads op: www.driekoningen.yurls.net
 

4. Professionalisering Cultuuronderwijs

Eenzelfde traject geldt voor een tweede subsidieregeling: professionalisering Cultuuronderwijs PO. Deze regeling is overigens wel gekoppeld aan CMK. Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen als ze de ambitie hebben om cultuuronderwijs een stevige plaats te geven in het curriculum van de school.
 
Klik hier voor meer informatie.
 

6. Try-out cultuur

Op 29 februari 2016 is de kick off van 'Try-Out Cultuur', een initiatief van de Gemeente Tilburg om basisschoolleerlingen laagdrempelig kennis te laten maken met cultuur. Via het programma 'Try-Out Cultuur in samenwerking met Sjors Creatief' krijgen alle kinderen de kans kennis te maken met verschillende facetten van cultuur. De kinderen kunnen hun interesses en talenten verkennen zonder direct lid te hoeven worden. Denk hierbij aan tekenen, schilderen, beeldhouwen, toneelspelen, muziekinstrumenten bespelen, etc.
De scholen ontvangen eind november/begin december nadere informatie en instellingen hebben inmiddels informatie ontvangen. Vragen? E-mail: tryoutcultuur@tilburg.nl U krijgt dan antwoord van de projectleiders van de gemeente Tilburg Fiona Damen en Lizette de Corte.
 

7. Kinderboekenweek 2016

De Kinderboekenweek van 2016  start op woensdag 5 oktober 2016 en eindigt op 16 oktober. Het thema van deze week wordt Opa's en oma's.

De werkgroep Kinderboekenweek Tilburg e.o. komt snel bijeen om de informatieavond in september 2016 voor te bereiden. Wij houden u op de hoogte
 

2. Vluchtelingen - Knars 'De Wenteltoren'


Iedereen heeft wel eens gedachten over de ander. Of die nu gaan over vluchtelingen uit andere landen of over je eigen buren. Vaak blijken deze vooroordelen helemaal niet te kloppen wanneer we deze mensen leren kennen.
In de Wenteltoren wonen zes uiteenlopende types en ze komen uit verschillende landen.
Met De Wenteltoren maakt Theatergroep Knars een magische en beeldende poppentheatervoorstelling vol absurde situaties. Over vooroordelen van mensen en het vermogen om met elkaar samen te werken. De voorstelling is geschikt voor 5+ en speelt door heel het land in theaters en op scholen. Hij was te zien op een van de presentaties bij de CiST-informatiebijeenkomst in mei 2015.
Kijk eens voor meer informatie op de Knars website. www.tgknars.nl
 

3. Muziekimpuls

Meer en beter muziekonderwijs voor alle kinderen in Nederland op alle basisscholen!
Als ik naar muziek ga dan heb ik kriebels in mijn buik.” Oumaima
Wilt u meer en betere muzieklessen verzorgen voor uw leerlingen?
Uw leerkrachten of muziekdocenten hierbij ondersteunen?
En samenwerken met de lokale muziekschool, muziekgezelschappen of het poppodium?
Met de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen scholen investeren in meer en beter muziekonderwijs op de basisschool. Op  CMKT-scholen, die muziek gekozen hebben als discipline, zijn we vanaf 2013 structureel bezig om de leerkrachten te trainen in het geven van muziekonderwijs. Deze regeling kan daar mooi op aansluiten. Maar ook niet-CMK-scholen kunnen gebruik maken van deze regeling.
De aanvraag voor deze regeling wordt gedaan vanuit het onderwijs. T-primair heeft de schoolbesturen gevraagd om iemand af te vaardigen om mee te denken over wat bij de scholen past. Doel is om samen met CMKT tot een notitie voor de schoolbesturen en wellicht tot een aanvraag te komen.
Klik hier voor meer informatie.
 

5. CMKT en de toekomst

Inmiddels doen 31 scholen uit de gemeente Tilburg mee aan CMKT. 9 scholen willen graag aansluiten en momenteel wordt binnen de gemeente gekeken of dat gefaciliteerd kan worden.In november verwachten we daarover nader bericht.
Inmiddels is duidelijk dat CMKT ook na 2016 gewoon door gaat. In eerste instantie zullen we met de deelnemende scholen in gesprek gaan over hoe we tot verankering kunnen komen in de komende jaren. We hopen dat er ook ruimte ontstaat om nog meer scholen mee te laten doen.
Het contact met de scholen is van groot belang. Daarom organiseren we ook netwerkbijeenkomsten voor de deelnemende scholen. Op 17 november is de eerste bijeenkomst. Dan staat de Elektronische Leeromgeving (ELO) centraal. Die is, na overleg met de scholen, door de instellingen ingericht. Iedere discipline wordt gekoppeld aan kerndoelen, competenties en er staan heel veel lesvoorbeelden op. Op 17 november gaan instellingen en scholen aan de slag met hoe je de ELO kunt inzetten in de dagelijkse lespraktijk.
Er is een Educatieteam gevormd. Dat bestaat uit medewerkers van insellingen/zzp'ers die meedoen aan CMKT. Zij vormen een belangrijk element bij de borging van CMKT. Een van de dingen waarmee men nu bezig is is het ontwikkelen van TaalKunstroutines, waarbij taal aan de kunsten gekoppeld is. Op een aantal scholen worden deze routines nu uitgeprobeerd.
 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp