Copy
Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Nieuwsbrief Primair Onderwijs 2018-02, mei

In deze nieuwsbrief:
1. Uitnodiging Presentatiedag Brede Talentontwikkeling
2. Kinderboekenweek 2018

Belangrijke data:
7 juni: Presentatiedag CiST
11 september: Informatieavond Kinderboekenweek
 

1. Uitnodiging Presentatiedag Brede Talentontwikkeling

Op 7 juni organiseren T-Primair en CiST hun jaarlijkse Presentatiedag Brede Talentontwikkeling.
Op deze dag brengen we de 'CiST-brochure' uit. We spreken nu over een programma 'Brede Talentontwikkeling 0-13'. We proberen op deze manier samenhang te creëren met Wetenschap & Techniek en Natuur- en Milieueducatie, twee domeinen waar binnen het onderwijs ook op ingezet wordt.
De formule van de middag/avond is wederom veranderd. We hebben dit keer twee mooie voorstellingen, een inhoudelijk verhaal over cultuureducatie en verbindingen met Wetenschap & Techniek en Natuur- en Milieueducatie en het receptief aanbod (voorstellingen). De workshops zijn verdwenen uit het programma. De informatiemarkt wordt verlevendigd met een aantal 'pitches'. En natuurlijk is er alle tijd om elkaar te ontmoeten onder meer bij de maaltijd. Aan het eind van de avond krijgt u natuurlijk het jaarprogramma brede talentontwikkeling uitgereikt (de CiST-brochure).
 
Breng gerust ook andere teamleden mee om kennis te nemen van alles wat Tilburg te bieden heeft. Ontmoeting is belangrijk op deze dag..
 
We organiseren deze dag op 7 juni aanstaande in Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle,
De presentatiedag begint om 16.00 uur en is rond 20.15 uur afgelopen. CiST en T-primair zorgen voor een maaltijd. De kosten voor deze dag zijn erg hoog. Derhalve moeten wij voor deelname aan de dag een bedrag van € 10,00 per persoon in rekening brengen. U krijgt na afloop van de avond daarvoor een nota toegezonden.

Klik hier voor het programma en het inschrijfformulier. Inschrijven kan tot en met 2 juni.

(foto: still uit 'Ko met de vlo'; foto Rob Logister)
 

2. Kinderboekenweek 2018

De werkgroep Kinderboekenweek is druk bezig met de voorbereidingen voor de informatieavond op 11 september aanstaande. Locatie: Jan van Besouwhuis in Goirle.

Het programma volgt nog, maar we kunnen u alvast vertellen dat Bette Westera onze gastauteur is. Haar (prenten)boeken vallen regelmatig in de prijzen, waaronder een Gouden Griffel (voor Doodgewoon) en de Gouden Poëziemedaille. Inmiddels is haar werk in vele talen vertaald, zoals het Japans, Chinees, Engels en Duits. Meer weten over deze schrijfster? Klik hier 
 
Email Marketing Powered by Mailchimp